Atkurtas B.Oškinio T-1 „Technikas“

Nerijus Korbutas 2022 liepos 09 d., 13:51  (Deniso NIKITENKOS nuotr.)


Sunkoka pervertinti tikro Lietuvos patrioto Benvenuto Ivanausko indėlį į mūsų aviacijos istorijos puoselėjimą!
Tyliai ir kantriai dirbant jo dirbtuvėlėse atgimsta istorija.
Žavimės ir didžiuojamės!


PLAČIAU ...
     

DOBI-I 100 metų

Nerijus Korbutas 2022 liepos 05 d., 16:03  
Šiomis dienomis, liepos pradžioje - sukanka 100 metų, kuomet jaunasis aviakonstruktorius Jurgis Dobkevičius ore išbandė pirmąjį savo lėktuvėlį DOBI-I. Tai ne tik pirmoji J.Dobkevičiaus konstrukcija, bet pirmasis lietuviškas lėktuvas apskritai!
Apsilankę žemiau esančioje nuorodoje - pateksite į Jurgio Dobkevičiaus puslapį, kuriame rasite išsamesnės informacijos:


JURGIS DOBKEVIČIUS
     

Plieno Sparnams - 90!

Nerijus Korbutas 2022 balandžio 08 d., 21:01  
Sukakties proga kviečiame paskaityti svetainės administracijos parengtą Lietuvos karo aviacijos garbės ženklo „Plieno sparnai“ įsteigimo, gaminimo ir apdovanojimo istoriją.


Lietuvos Karo Aviacijos garbės ženklas „Plieno Sparnai“

     

S.Dariaus giminės. III dalis.

Nerijus Korbutas 2022 vasario 22 d., 07:45  

Pirmose dvejose straipsnių ciklo „Dariaus giminės“ dalyse pasakojome apie šeimos gyvenimą Amerikoje ir Stepono Dariaus žmonos Jaunutės Liudvikos Škėmaitės šeimą. Ši, trečioji dalis - pati trumpiausia, bet joje labai vertinga informacija apie Dariaus tėvus, brolius ir seseris. Remiantis bažnytinių knygų metrikomis, nustatytos tikslios seserų ir brolio gimimo datos. Taip pat, daugeliui turbūt naujiena bus, kad Darius ne trečias vaikas šeimoje, o net penktas. Sužinosite, kad Jonas Jucevičius mirė ne 1905 m., o Dariaus tėvai susituokė ne 1887 m., kaip buvo rašoma P.Jurgėlos monografijoje, ir jau beveik 90 metų klaidingai kartojama. Kviečiame paskaityti!


S.Dariaus giminės III. Tėvai, broliai, seserys.
     

Sparnuotas Amerikos lietuvis - Joe Krivis

Nerijus Korbutas 2022 vasario 12 d., 10:22  
Šis pasakojimas apie lietuvį, žymų išeivijos aviatorių Juozapą Krivicką - Joe Krivį, gimusį mažame Rudžių kaimelyje šalia Grinkiškio, bet užaugusį, užsiauginusį sparnus ir nugyvenusį gražų gyvenimą Amerikoje. Kviečiame paskaityti!


Sparnuotas Amerikos lietuvis - Joe Krivis
     

Ltn. Prano Kvietinsko žūtis 1935 m.

Nerijus Korbutas 2022 vasario 11 d., 07:42  
Prieš 87 metus naikintuvo Fiat CR. 20 katastrafoje žuvo 27-erių karo lakūnas ltn. Pranas Kvietinskas. Tą dieną ltn. P. Kvietinskas atliko eskadrilės vado paskirtą treniruočių užduotį (pikiravimas iš 1000 m aukščio ir šaudymas fotokulkosvaidžiu į taikinį žemėje). P. Kvietinskui išvedant lėktuvo iš pike, orlaivio konstrukcija neatlaikė perkrovų ir lūžo biplano sparnai, o nevaldomas lėktuvas trenkėsi į „Maisto“ bendrovės žemėje buvusį griovį. Ltn. P. Kvietinskas buvo pirmasis lakūnas, žuvęs naikintuvo Fiat CR. 20 katastrofoje. 1935 - 1938 m. šio lėktuvo katastrofose žuvo penki Lietuvos karo aviatoriai.


Kviečiame paskaityti, kaip bendramokslio paskutinį skrydį
aprašė kpt. Stasys Baipšys

(Istorinė fotografija E.Raubicko, dabartinė P.Poškaus)
     

Nauja knyga apie A.Gustaitį

Nerijus Korbutas 2022 vasario 03 d., 13:09  
Br. gen. inž. Antano Gustaičio duktė Rasa Gustaitis parašė ir išleido knygą Flight: A Memoir of Loss and Discovery by an Aviator's Daughter.

Rasa Gustaitis dirbo žurnaliste daugiau nei 60 metų, dirbo leidiniuose „Washington Post“, „New York Herald Tribune“, buvo Pacific News Service bei kelių žurnalų redaktore, dėstė žurnalistiką San Francisko bei Kalifornijos universitetuose. Išleido keletą knygų.

Pastaroji knyga Flight: A Memoir of Loss and Discovery by an Aviator's Daughter pasakoja apie tėvus Antaną ir Bronę Gustaičius, apie vaikystę, Lietuvą ir jų šeimą užklupusią tragediją, pasitraukimą į Vakarus, gyvenimą ir karjerą Jungtinėse Valstijose, tėvo paieškas, vizitus į Lietuvą atkūrus Nepriklausomybę. Knygoje bent keliose vietose randame gerą žodį ir apie mus, kas dar sykį byloja, kad tai ką darome yra prasminga ir reikalinga.

Verta įsigyti!


     

Su Naujaisiais!

Nerijus Korbutas 2021 gruodžio 31 d., 07:49  
Su Naujaisiais metais visus Plieno Sparnų bičiulius!
Tegul 2022 būna sveiki ir sparnuoti!


Šiais metais sukanka 100 metų kai Aviacijoje įgyvendinta tradicija – kartu sutikti Naujuosius Metus!
J. Pyragius rašė: „Naujus metus (1922) aviacijos karininkai sutiko pirmą kartą visi bendrai tik ką atremontuotoje karininkų klubui patalpoje Aukštojoje Freidoje, kur ir dabar yra aviacijos karininkų ramovė. Nuo to laiko bendras naujų metų sutikimas aviacijoj pasidarė tradicinis.“


/„Mūsų sparnai, 1929 m.“ psl.53/


Plačiau diskusijose
     

Su Šventėmis!

Nerijus Korbutas 2021 gruodžio 23 d., 23:41  


     

Konstantinas Fugalevičius ir jo šeima.

Nerijus Korbutas 2021 gruodžio 10 d., 02:28  
Konstantinas Fugalevičius. Vienas tų pionierių, politiškai ir materialiai nepaprastai sudėtingu laikotarpiu dėjusių kertinius akmenis ir kūrusių Lietuvos karo aviaciją. Nepaisant istoriniuose tekstuose dažnai minimo vardo - jo biografija kukli, dažnai ir su klaidomis. Dar mažiau žinome apie jo šeimą: tėvus, brolius ir seseris. Šis pasakojimas nėra išsami Konstantino biografija, nedaug čia ir aviacijos, tačiau, turbūt pirmą kartą vienoje vietoje pabandyta papasakoti apie visą jo šeimą, ir jos narių istorijas. O jos išties nepaprastos.
Kviečiu paskaityti.
• • • • •
     
Eiti į puslapį       >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis