Pirmasis Stepono Dariaus skrydis koviniu lėktuvu

Nerijus Korbutas 2023 birželio 13 d., 07:43  
Prieš 100 metų, 1923 m. birželio 13 d. būsimasis transatlantinis lakūnas Steponas Darius pirmą sykį pakilo į orą koviniu lėktuvu. Tą dieną jo valiai pakluso nebe koks mokomasis Albatrosas, o rimta ir galinga oro mašina - LVG C.V. Po skrydžio S.Darius iš mokomosios eskadrilės perkeltas į kovinę 3-ą eskadrilę karo lakūno pareigoms.
Data verta paminėjimo! Na, o visą S.Dariaus tarnybos Lietuvos karo aviacijoje laikotarpį rasite naujojoje P.Poškaus knygoje „Turi būti paleistas… Kapitonas Steponas Darius Lietuvos Karo aviacijoje 1922-1927 m.“
Knygos ieškokite Lietuvos aviacijos muziejuje ar jo padaliniuose!
     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis