Diskusijos

Eiti į puslapį   <<        >>  
Moderatoriai: Arius, Nerijus Korbutas, Pijus, Mindaugas, Kiras
Autorius Pranešimas
Kiras
2013 Bal 29 d., 18:45
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Čia, turbūt, anglų aviacijos žurnalas. Apie S.Dariaus ir S.Girėno skrydį viso labo trumputė pastraipa.
Į viršų
Kiras
2013 Bal 30 d., 12:38
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Prunce rašė ...

Ir niekam nesvarbu, kad Berlincheno koncentracijos stovykla pradėta statyti tik 3 ar 4 dienos (gal 10) iki "Lituanica" skrydžio, kad Vokietijoje dar tik pradėtos formuoti ginkluotosios pajėgos, nacionalsocialistai turi valdžią tik Reichstage, Hitleris dar ne Kancleris (ar atvirkščiai), vokiečiai dar neturi galingos priešlėktuvinės gynybos, kuri galėtų "pyškinti" į kiekvieną praskrendantį lėktuvą... Dėl to "atvirkščiai" - turiu tą informaciją, tačiau šiuo momentu tingiu "landžioti" po visus savo kompo "užkaborius" ir ją tikrinti.

Kad būtų aišku, kada ir kaip Hitleris atėjo į valdžią, sudariau tokią lentelę. Pagal R.Petrausko knygą "Trečiojo reicho triumfas".

Data Psl.
1921 Įsteigta SA – Sturmabteilung (rudmarškiniai, jų muštynės su komunistais ir riaušės gatvėse tapo nuolatiniu reiškiniu)48
1923 11 08„Alaus pučas“ Miunchene – SA vadovaujami Goringo apie 2000 nacių pralaimėjo, Hitleris gavo 5 m. kalėjimo 50
1925 SS Schutzstaffel – apsaugos būrys – karinė org. įkurta iš atrinktų vyrų asmeniškai prisiekusių ginti Hitlerį 55
1929 10 24„Juodasis ketvirtadienis“ – pasaulinės krizės pradžia, krito kursas Wallstreet biržose 56
1932 07 31Rinkimuose NSDAP gavo 230 vietų reichstage (I vieta). Hitleris pareikalavo kanclerio posto, bet negavo 63-
64
1932 11 Rinkimuose gavo 196 vietas. Kancleriais trumpai buvo Francas von Papenas ir Kurtas von Schleicheris – jie varžėsi tarpusavyje. Politinė krizė - nėjo sudaryti stabilios vyriausybės.64-
67
1933 01 30 Prezidentas Hindenburgas paskyrė kancleriu Hitlerį, bet vyriausybėje buvo tik 3 nacių ministrai 68
1933 02 27Padegtas Reichstagas. Padegėjas – olandų komunistas Marinusas van der Lubbė 72
1933 02 28 P.Hindenburgas suteikė kancleriui (Hitleriui) ypatingas valdžios galias „apginti viešąjį saugumą“. Suimta 4000 komunistų. Per kovo mėn. įkalinta apie 20 000 komunistų ir kitų nacių oponentų 73
1933 03 Rinkimuose NSDAP gavo 288 vietas (43,9%), bet absoliučios daugumos nebuvo 74
1933 03 23 Naujai išrinktas Reichstagas I posėdyje svarstė ypatingų įgaliojimų suteikimą vyriausybei (t.y. kancleriui Hitleriui) ir 441:84 balsais juos suteikė 76
1933 Vokietijos armija – Reichsveras – buvo tik 100 000 karių (Versalio sutarties apribojimai)77
1933-1934 SA išaugo 6x iki 3 mln, o su prisiglaudusiais po SA sparnu kitomis sukarintomis ir veteranų org. – 4,5 mln. Šią jėgą sunkiai sekėsi suvaldyti. „ Ką tik kilusioje „revoliucijoje be kraujo“, kaip ją vadino naciai, buvo nužudyta 500-600 žmonių, apie 100 000 atsidūrė SA barakuose, improvizuotose stovyklose ir kalėjimuose, kur buvo kankinami ir kentė patyčias. Visa tai vyko spontaniškai, be jokių leidimų ir įsakymų – tiesiog ilgą laiką tik demonstravusi savo jėgą, SA sulaukė progos ją panaudoti“. 77-
78
1933-1934
1934 06 30
Šios SA pajėgos – jos buvo vadovaujamos buvusio Hitlerio bendražygio E.Rohmo – ėmė kelti grėsmę pačiam Hitleriui – tapo opozicija ir buvo nevaldoma. Liaudis SA taip pat buvo nepatenkinta – norėjo tvarkos. Prezidentas Hindenburgas irgi pareikalavo, kad Hitleris įvestų tvarką ir sutramdytų SA. „Ilgųjų peilių naktis“ – SA vadai buvo suimti ir nužudyti77-
87
1933 03 Dachau įsteigiama koncentracijos stovykla – pimoji Vokietijoje.
„Trečiojo Reicho teritorijoje veikusios koncentracijos stovyklos yra ne tas pat, kas mirties stovyklos Rytuose. Didžioji tragedija – žmonių naikinimo stovyklos ėmė dygti kur kas vėliau, jau per karą, kai buvo priimtas „galutinis sprendimas“ žydų klausimu. Nacių valdymo pradžioje koncentracijos stovyklos atsirado dėl to, kad „liaudies priešams“ (Volksfreme) trūko kalėjimų. Tuo metu tai buvo labiau bauginimo, o ne mirties įstaigos. Daugumą kalinių sudarė politiniai oponentai, kurie po „perauklėjimo“ dažniausiai buvo paleidžiami namo“.
Kalinių skaičius ikikarinėje Vokietijoje yra gerokai mažesnis nei manyta. 1933-1939 m. iš viso buvo 225 000 nuteistųjų. Per visą šį laikotarpį koncentracijos stovyklose niekada nebuvo daugiau kaip 25 000 kalinių.
97

98
Tuometinė Vokietijos valdžia neturėjo ko slėpti nuo užsieniečių. Kiekvienas, panoręs aplankyti Vokietiją, galėjo tai padaryti. Ir galėjo lankytis kur nori ir susitikti su kuo nori, išskyrus, žinoma, koncentracijos stovyklas ir karinius objektus. Kaip ir šiuolaikiniai turistai nėra įleidžiami į kalėjimus ir karo bazes.
101
1933 04 26 Pradėjo veikti gestapas – Geheime Staats polizei – slaptoji valstybės policija 97
1934 08 02 Mirė prezidentas P.Hindenburgas 87
1934 08 19 Plebiscitas 35 mln. balsų dauguma (beveik 90%) nubalsavo už kanclerio ir prezidento pareigybių sujungimą. Hitleris tapo vienvaldžiu Vokietijos lyderiu ir diktatoriumi 88
1933 10 14 Vokietija pasitraukė iš Ženevoje vykstančių derybų dėl nusiginklavimo, o taip pat pareiškė, kad išeina iš Tautų Sąjungos 106
1935 03 16 Vokietija paskelbia, kad atsisako Versalio sutarties ir kurs ginkluotasias pajėgas, viso 36 divizijos, 550 000 karių 108


[ Redaguota 2013 Bal 30 d., 15:11 ]
Į viršų
Prunce
2013 Bal 30 d., 13:12
Užsiregistravęs dalyvis #66
Prisijungta: 2009 Kov 23 d., 21:46
Pranešimų: 838
Ačiū, "Kiras". Jūsų pateikta lentelė tik patvirtina tai, apie ką aš rašiau. Jei Dachau koncentracijos stovykla, įsteigta 1933. 03, buvo pirmoji, tai kitos vėliau atsirado. Ir tai, kad stovykla jau įsteigta, nuo pirmos dienos dar nereiškia, kad ji jau veikia. Gal ir saugo tą statybos aikštelę kas nors, tačiau tikrai ne sargybos bokštai su kulkosvaidžiais, o keletas ar keliolika kareivėlių. Ir tegu automatais ginkluotų... Bet naktį pataikyti į skrendantį lėktuvą, jo nematant, tas pats, kas šaudyti į žvirblius iš patrankos. o ir tos stovyklos iš pradžių buvo tik darbo stovyklomis. Tik, atsiradus poreikiui sunaikinti žydus ir "žemesnės rasėsČ piliečius bei belaisvius, jos virto koncentracijos stovyklomis. O armijos išaugimas reiškia taip pat ir ginklų pramonės augimą, staigų šuolį ginklų tobulinime. Taigi, jis tikrai prasidėjo ne anksčiau 1933 vidurio - 34 pabaigos. O ir tai, kad tas šuolis prasidėjo, nereiškia, kad jau pirmomis jo valandomis Vokietijos ginkluotosios pajėgos jau turėjo tobuliausius ginklus. Net ir pirmos Bf - 109 serijos, kovojusios Ispanijoje, parodė, kad tai - dar "žalias" naikintuvas, kurį reikia tobulinti.
Į viršų
Kiras
2013 Geg 06 d., 11:36
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Kas blogai su šiuo modeliu? (Išskyrus tai, kad nevykusiai nufotografuota - nesufokusuota)


Į viršų
Kiras
2013 Geg 08 d., 17:06
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Niekas nenori atsakyti. Kur dingo aviamodelistai?
Manykit, kad čia viktorinos klausimas.

Užuomina

Į viršų
Juozas
2013 Geg 08 d., 18:01
Užsiregistravęs dalyvis #20
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:29
Pranešimų: 360
Registracijos numeris ne ant to sparno.
Į viršų
Kiras
2013 Geg 08 d., 18:42
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Būtent!
Čepaičio brėžinyje numeris taip pat ant kairio sparno.Įdomu, kodėl?

Į viršų
Prunce
2013 Geg 08 d., 21:41
Užsiregistravęs dalyvis #66
Prisijungta: 2009 Kov 23 d., 21:46
Pranešimų: 838
Žmogiškasis faktorius. Nežinau, kaip buvo - darau taip, kaip atrodo kad buvo. O iš tikrųjų JAV - tiek karinėje, tiek civilinėje, tiek ir rekordinėje - aviacijoje galiojo vienos ir tos pačios ženklinimo taisyklės. Valstybinės priklausomybės ženklas ( balta žvaigždė mėlyname apskritime) arba civilinės - rekordinės registracijos numeriai ant sparnų buvo išdėstomi standartizuotai: kairio sparno viršus, dešinio sparno apačia - žiūrint skridimo kryptimi. Ir niekur čia nepašokinėsi. Kaip padarė temoje parodyto modelio autorius - gryna nesąmonė. aš bandžiau iškapstyt ką nors labiau 'paslėpto". Pasirodo, kad ne visada taip būna (:
Į viršų
sky76v
2013 Geg 08 d., 22:26
Užsiregistravęs dalyvis #49
Prisijungta: 2009 Sau 27 d., 14:48
Pranešimų: 1308
Kažkaip susimėčiau. Nerandu nuotraukų, kuriose matytųsi numeris ant „Lituanicos“ sparnų viršaus. Tačiau E.Jasiūno albumo 121 ir 140 p. nuotraukose matosi numeris ant kairiojo sparno apačios. Jei Pranas neapsiriko, tada toks išdėstymas nestandartinis.
Į viršų
Juozas
2013 Geg 08 d., 22:29
Užsiregistravęs dalyvis #20
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:29
Pranešimų: 360
Prunce rašė ...

Žmogiškasis faktorius.

Egzaminą laikėt?
Į viršų
Eiti į puslapį   <<        >>   

Persikelti:     Į viršų

Sindikuoti šią temą: rss 0.92 Sindikuoti šią temą: rss 2.0 Sindikuoti šią temą: RDF
Powered by e107 Forum System

Svetainės nuorodos

Sveiki,

Prisijungimo vardas:

Slaptažodis:
Prisiminti mane

[ ]

Facebook