Skulptoriui Juozui Šlivinskui - 70

Nerijus Korbutas 2020 sausio 02 d., 02:16  Garbingo 70-ojo jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname dailininką, skulptorių Juozą Šlivinską !
Šio iškilaus Lietuvos menininko rankomis sukurta skulptūra Dariui ir Girėnui Ąžuolyne Kaune, didelis indėlis statant Aviatorių Memorialą Aleksoto aerodrome, paminklai Feliksui Vaitkui Linkuvoje ir Airijos Balinrobo miestelyje, A.Gustaičio, F.Vaitkaus biustai, bei nesuskaičiuojama galybė kitų paminklų ir memorialinių lentų.
Linkime ilgų, kūrybos kupinų metų!

SVETAINĖS ADMINISTRACIJA
     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis