Pirmiesiems žingsniams - 100

Nerijus Korbutas 2019 sausio 29 d., 21:47  
Šiomis dienomis, prieš 100 metų buvo pradėti Lietuvos Karinės aviacijos pamatai.
1919 m. sausio 30 dieną Lietuvos kariuomenėje krašto apsaugos ministro įsakymu pradėta formuoti inžinerijos kuopa, kurią sudarė automobilių, aviacijos, elektrotechnikos, pionierių būriai. Į naujai suformuotą aviacijos būrį priimti: vadas karininkas Konstantinas Fugalevičius, karininkas Ignas Adamkavičius bei raštininkas Bielis. Šiemet daug kartų minėsime įvairių datų 100-metį, na, o šiandien kviečiame prisiminti pirmąjį Aviacijos būrio vadą, pirmąjį aviacijos mokyklos viršininką, - Konstantiną Fugalevičių.
     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis