Paroda '"Tarpukario Lietuvos karo lakūnai"

Nerijus Korbutas 2018 balandžio 22 d., 19:47  
Balandžio 25d. (trečiadienį) 16val. Kauno Karininkų Ramovėje vyks dailininko Artūro Slapšio tapybos darbų parodos ''Tarpukario Lietuvos karo lakūnai'' atidarymas.


SVETAINĖS ADMINISTRACIJA
     

Baliui Karveliui atminti

Nerijus Korbutas 2018 balandžio 05 d., 21:42  
Pagerbiant sklandytuvų konstruktoriaus, sklandytojo, lakūno Balio Karvelio atminimą, jo tėviškėje, Žaliosios gyvenvietėje (Anykščių rajonas, Svėdasų sen.) atidengiamas paminklinis akmuo. Dalyviai laukiami Žaliojoje (gyvenvietė prie tilto per Šventosios upę, kelyje Utena –Kupiškis).

Paminklinio akmens atidengimas įvyks
2018 m. balandžio 14 d. 12.00 val.
SVETAINĖS ADMINISTRACIJA
     

Br. gen. inž. A.Gustaičiui 120

Nerijus Korbutas 2018 kovo 25 d., 22:53  
Prieš 120 metų, 1898 m. Kovo 26 d. Obelinės k., Sasnavos vls., Marijampolės aps. gimė talentingas lietuviškų sparnų kūrėjas, Lietuvos Kariuomenės savanoris, ilgametis Karo aviacijos viršininkas, Karo lakūnas, br. gen. inž. Antanas Gustaitis. Nužudytas 1941 Spalio 16 d. Maskvoje.
ANBO kūrėjas ir jo darbai neužmiršti, puikus to įrodymas - Lietuvą apėmusi ANBO atstatymo karštinė. Tačiau to TIKRAI negana - turime puoselėti atminimą ir priversti kiekvieną lietuvį žinoti ir didžiuotis, kaip kad žinome ir didžiuojamės Dariumi ir Girėnu.SVETAINĖS ADMINISTRACIJA
     

Karo Aviacijai - 99 !

Nerijus Korbutas 2018 kovo 12 d., 00:43  
Prieš 99 metus, 1919 kovo 12 d. įkurta savarankiška kariuomenės dalis - Aviacija. Tą pačią dieną įkurta ir Karo aviacijos mokykla.
Šiandien esame saugūs - esame NATO šeimos narė. Tačiau, kariuomenės, jos aviacijos, kaip ir visos valstybės, kūrimosi pradžia nebuvo tokia. Ji buvo sunki, pilna nepriteklių, be patirties, puolama išorės ir vidaus priešų. Ir tik dėka, nepaprasto, anų dienų lietuvių atsidavimo - sugebėta susitelkti, sukurti kariuomenę, jos svarbią dalį - Aviaciją, ir visą valstybę.
Šiandien - gyvename ir kuriame modernioje Lietuvoje, tačiau niekada neužmirškime ir didžiuokimės tais, kieno dėka tai turime! Su gimtadieniu Lietuvos Aviacija!


SVETAINĖS ADMINISTRACIJA
     

Kovo 11-oji

Nerijus Korbutas 2018 kovo 11 d., 13:16  Sveikiname su Kovo 11-ąja,
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

SVETAINĖS ADMINISTRACIJA
     

Atkurtai Lietuvai - 100!

Nerijus Korbutas 2018 vasario 16 d., 00:50  

Sveikiname su Vasario 16-ąja,
Atkurtos Lietuvos 100-mečiu!

SVETAINĖS ADMINISTRACIJA
     

Parašiutų sportui Lietuvoje - 90

Nerijus Korbutas 2018 sausio 26 d., 12:03  

„Aplinkui tyla — žavėtina tyla. Jaučiu ant nugaros lyg gyvatė, šiaurendama iš lizdo šliaužia. Gal vėjas? Bet ne, tai parašiutas rangosi iš savo krepšio. Kaip bebūtų trumpas tas laikotarpis, bet aš puikiai jaučiau ir įvertinau tą pirmąją daug žadančio reiškinio kibirkštį. Staiga kana kas už apikaklės pastvėręs stipriai papurtė ir virš galvos pasirodė didžiulis skėtis. Keletą kartų pasitabalavęs į šonus, vis lėčiau ir lėčiau supamas, matau virš galvos gražiai išsipūtusį ir nuo oro spaudimo virpantį parašiutą..“ - taip prisimena savo pirmąjį šuolį av. kapitonas Vladas Morkus atlikęs jį lygiai prieš 90 metų, 1928 m. sausio 26 d. Kauno aerodrome. Tai buvo pirmasis šuolis Lietuvos aviacijoje. Nuo to laiko Lietuvoje parengta tūkstančiai parašiutininkų, atlikta nesuskaičiuojama galybė šuolių, išgelbėta daug gyvybių ir pasiekta sportinių rezultatų.
Tačiau, pradžia buvo kitokia - pilna nežinomybės, pagrįstos baimės ir atradimo džiaugsmo. Neužmirškime to!
Plačiau skaitykite:


     

Petrui Motiekaičiui atminti

Nerijus Korbutas 2018 sausio 21 d., 18:40  
Petras Motiekaitis, gimęs 1920 m. sausio 29 dieną, o miręs 1988 m. sausio 21 d., lig šiol yra ne tik įžymiausias Lietuvos aviamodeliuotojas, bet ir apskritai įžymiausias Lietuvos sportininkas. P.Motiekaitis, kaip joks kitas Lietuvos sportininkas, per savo gyvenimą pasiekė 16 pasaulio ir 22 tuometinės TSRS rekordus aviamodeliavimo srityje.
Šiandien, minime 30-ąsias P.Motiekaičio mirties metines. Prieš trejetą minėdami 95-ąsias gimimo metines parengėme galybę įdomios medžiagos: P.Motiekaičio skiltyje rasite specialiai minėtai sukakčiai G.Ramoškos parašytą straipsnį "Mūsų įžymiausias sportininkas", N.Korbuto parengtą virtualią fotografijų parodą, daug vertingos informacijos apie P.Motiekaičio sklandytuvus, rekordinius modelius ir pasiektus rekordus. Kviečiame prisiminti!


     

70-osios P.Šaltenio žūties metinės

Nerijus Korbutas 2018 sausio 12 d., 22:57  
Prieš 70 metų, 1948 m. sausio 13 rytą Amerikos dienraščių tituliniai puslapiai pranešė tragišką žinią - 4:35 val. ryto, prie Oxon Hill, apie 5 mylios į pietryčius nuo Vašingtono aerodromo įvyko aviakatastrofa. Sudužo Eastern Airlines keleivinis lėktuvas Douglas DC-3, nusinešdamas lėktuvo vado Pauliaus Šaltenio (Paul J.Saltanis), antrojo piloto Ralph B. Sanborn, skrydžio palydovo Peter L. Philiois, bei 2 keleivių gyvybes. Dar 4 keleiviai buvo rimtai sužeisti, bet išgyveno. Tikrosios nelaimės priežastys taip ir liko neaiškios.
Paulius Šaltenis - gimęs JAV, užaugęs Anykščių apylinkėse, 1929 m. grįžęs į Ameriką - visada išliko tikru Lietuvos sūnumi. Skaudžiai išgyvenęs Dariaus ir Girėno katastrofą - įsijungė į aviacinę lietuvių veiklą, netrukus tapo Dariaus - Girėno Aero Klubo Brukline siela, suorganizavo ir 1938 m. padovanojo Lietuvos Šaulių sąjungai lėktuvą Taylor „Cub“, kurį pats ir įteikė atvykęs į Lietuvą. Vėliau tapo komercinių avialinijų pilotu, skraidė Eastern Airlines kompanijoje, iki tragedijos buvo išskraidęs 7271 val. iš jų 5111 val. būtent DC-3 tipo lėktuvu. Buvo vertinamas kaip vienas geriausių aviakompanijos pilotų.
Didžiuokimės ir prisiminkime!
Pagarbiai, VšĮ Plieno Sparnai
     

Su šventėmis!

Nerijus Korbutas 2017 gruodžio 24 d., 11:44  

Linksmų šv. Kalėdų, laimingų 2018!

SVETAINĖS ADMINISTRACIJA


     
Eiti į puslapį       >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis