Haris RotterisKaro lakūnas, aviacijos vyr. leitenantas


1919 03 15 priimtas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas instruktoriumi į Aviacijos dalį.

1919 07 21 paskirtas Karo aviacijos mokyklos mokinių – lakūnų I-osios grupės instruktoriumi, kurią sudarė: Gustaitis, Jablonskis, Rauba, Zauka, Sliužinskas ir Stašaitis. Savarankiškai skraidyti išleido Sliužinską, Raubą ir Stašaitį

1919 10 28 pagrobę lėktuvą į Vokietiją išskraidino internuotus Turkijos buvusį karo ministrą gen. Enver-Pašą ir jo palydovą.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.
Jonas Pyragius (red.) „Mūsų sparnai. Lietuvos aviacija 1919-1929“ Kaunas: Aviacijos leidinys, 1929.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis