Antanas PaknysAntanas Paknys
(1910 - 1982)


Gimė 1910 m. rugsėjo 9 d. Rokiškio apskr. Jūžintų vlsč. Juodupės k. Pakniškių vienkiemyje.
1929 m. įstojo į Kauno aukštesniąją technikos mokyklą (ATM), aktyviai dalyvavo jos Aviacijos būrelio, o vėliau - LAK sklandymo veikloje.
Sklandytojas, sklandymo instruktorius ir civilinis lakūnas 1936 m. pradėjo savarankiškai konstruoti ir iki 1940 m. pastatė 4 sklandytuvus: šlaito sklandytuvą „Uodas", pirmąjį lietuvišką dvivietį PAGY, lavinimosi sklandytuvą „Nerija" ir lavinimosi sklandytuvą PAGY-2 „Termikas", kurį vėliau motorizavo.
Po karo dirbo Petrašiūnų elektrinėje, o nuo 1970 metų - Eksperimentinėje sportinės aviacijos gamykloje Prienuose.
Mirė 1982 m. sausio 21 d., palaidotas Kaune


A.PAKNIO SKLANDYTUVAI• Antanas Paknys ir jo sklandytuvai
• A.Paknio P-1 „Uodas“
• A.Paknio ir A.Gyso P- 2 „PAGY“
• A.Paknio P-3 „Nerija“
• A.Paknio ir A.Gyso P- 4 "PAGY-II" - "Termikas"Grįžti į LAK konstruktorių sąrašą

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis