P.Motiekaitis MOTI-2

Pavykus pastatyti MOTI-1, P.Motiekaitis ketino, sukurti tobulesnį sklandytuvą, bet svajones įgyvendinti sutrukdė karas. Tik 1952 metais suprojektuojamas ir pastatomas mokomojo tipo sklandytuvas MOTI-2.

Kad statyba butų paprastesnė, užsibrėžta sklandytuvą statyti mažų matmenų. Sparnai — dviejų lonžeronų. Priekinė sparno dalis aptraukta klijuote, toliau dengta drobe.

Liemuo — šešiakampės formos, surinktas iš lonžeronų ir skersinių rėmų, dengtas klijuote. Tūpimui panaudota pavaža. Startuoti numatyta amortizatoriaus pagalba.

Vairai pagaminti iš atskirų nerviūrų, priešakinės vairų dalys aptrauktos klijuote. Sklandytuvas gana pavaldus. Juo Šiaulių sklandytojų būrelio nariai startavo daugiau kaip 2000 kartų.P.Motiekaitis šalia sklandytuvo MOTI-2MOTI-2 TECHNINIAI DUOMENYS

Sparnų ilgis 9,0 m
Liemens ilgis 5,0 m
Sparnų plotas15,5 m²
Proilgis 5,2
Sparno profilis NACA 4312
Liemens plotis0,6 m
Liemens plotas0,32 m²
Stabilizatoriaus plotas1,5 m²
Aukštumos vairų plotas1,5 m²
Posūkio vairo plotas1,4 m²
Tuščio sklandytuvo svoris 90 kg
Skridimo svoris 165 kg
Įkrovimas 10,6 kg/m²
Aerodinaminė kokybė 14
– esant greičiui73 km/h
Žemėjimo greitis1,0 m/s
– esant greičiui40 km/h
Tūpimo greitis34 km/h
Normalus skridimo greitis64 km/h


V.Ašmenskas
Šaltiniai:
Tekstas: SPARNAI, 1973/1
Nuotraukos: Sparnai, Aviacijos Pasaulis, Aviamodelizmas, www.vgc.lt
El.publikavimui parengė: Nerijus KorbutasGRĮŽTI Į PAGRINDINĮ PETRAS MOTIEKAITIS PUSLAPĮ

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis