Jonas Mikėnas


• JONO MIKĖNO BIOGRAFIJA
Pagrindiniai karo lakūno, aviacijos majoro Jono Mikėno gyvenimo faktai

• J.MIKĖNAS - GYVENIMO SKRYDIS
Lietuvos karo aviacijos lakūno Plieno sparnų garbės ženklo kavalieriaus majoro Jono Mikėno atsiminimai.Kaunas: „Plieno sparnai“, 1994 m.

• J.MIKĖNAS - AVIACIJOS VARIKLIAI
J.Mikėno parengta mokomoji knyga. Kaunas: Vyr. štabo spaudos ir švietimo skyrius, 1934 m.

• J.MIKĖNAS - SKRYDIS APLINK EUROPĄ
J. Mikėno atsiminimai apie skrydį 3 ANBO aplink Europą 1934 m.

• J.MIKĖNAS - PIRMOJI ESKADRILĖ
J. Mikėno atsiminimai apie pirmąją eskadrilę.


JONAS MIKĖNAS FOTOGRAFIJOSE
Puskarininkis J. Mikėnas
• • • • • • • • • • • •
Aviatoriai Kauno aerodrome prie lėktuvo Albatros C.V
Iš kairės:mokinys lakūnas J.Mikėnas, instruktorius P.Hiksa, Mokomosios esk. vadas A.Senatorskis, mokiniai lakūnai V.Švitrys, S.Sabas.
• • • • • • • • • • • •
Lakūnai L. Peseckas (kairėje) ir J. Mikėnas
• • • • • • • • • • • •
Poilsio akimirka
• • • • • • • • • • • •
Aviacijos karininkai po šaudymo pratybų.
Jonas Mikėnas - 3 iš kairės.
• • • • • • • • • • • •
2-oji oro eskadrilė prie savo būstinės 1923 metais.
Priekyje (iš kairės) sėdi lakūnai: J.Mikėnas, Č.Januškevičius, S.Stanaitis, S.Sabas, eskadrilės vadas V.Šenbergas, esk. vado pavaduotojas E.Kraucevičius, A.Babilius, V.Valteris.
• • • • • • • • • • • •
Jonas Mikėnas 1925 m.
• • • • • • • • • • • •
Bendražygiai prie pirmojo A.Gustaičio kūrinio – lėktuvo ANBO I 1925 m. rudenį.
Iš kairės: J.Mikėnas, J.Dobkevičius, 2-osios oro eskadrilės vadas V.Šenbergas, Mokomosios oro eskadrilės vadas A.Gustaitis, 1-osios oro eskadrilės vadas E.Kraucevičius.
ANBO-I A.Gustaitis aviacijos dirbtuvėse pastatė savo lėšomis. 1925.07.14 lėktuvas išbandytas ore, vėliau perduotas 1-ąjai eskadrilei, o 1935 m. - Vytauto Didžiojo karo muziejui, kur pergyveno okupacijas ir sulaukė šių dienų.
• • • • • • • • • • • •
1-os eskadrilės leitenantas Jonas Mikėnas su 1923 m. modelio uniforma.
• • • • • • • • • • • •
1-os oro eskadrilės leitenantas Jonas Mikėnas.
• • • • • • • • • • • •
2-os oro eskadrilės lakūnai prie lėktuvo SVA-10.
1923 m. Karo aviacija Italijoje iš firmos "Aeronautica Ansaldo Societa Anonima di Torino" už 745 tūkst. lirų įsigijo 10 žvalgybinių lėktuvų SVA-10 (Nr. 799-808) bei atsarginių dalių jiems. Atgabenti į Lietuvą 1923 m. birželio 3 d. pradėti surinkinėti. Septyni lėktuvai išbandyti birželio 9 d. ir perduoti 2 oro eskadrilei. Žvalgybiniai SVA-10 aviacijoje tarnavo iki 1930 m. Dar 5 vnt. SVA-10 pagaminti Karo aviacijos dirbtuvėse 1928 -1929 m.
Itališkas, 200 AG variklio SPA 6A varomas lėktuvas išvystydavo iki 200 km/val greitį. Lėktuvai įsigyti neginkluoti, o 1925 m. į juos sumontuota fotoaparatūra bei po vieną lakūno ir žvalgo kulkosvaidį "Vickers".
• • • • • • • • • • • •
J. Mikėnas ant ledo lyčių Nemune.
• • • • • • • • • • • •
J. Mikėnas medyje.
• • • • • • • • • • • •
2-os esk. lakūnai ir personalas prie lėktuvo SVA-10.
J.Mikėnas - antras iš kairės.
• • • • • • • • • • • •
2-os oro eskadrilės lakūnai J.Mikėno išleistuvių į 1-ąją oro eskadrilę proga prie jo SVA-10.
Iš kairės: V.Jablonskis, A.Vedeika, J.Mikėnas, J.Tumavičius, A.Mačiuika, B.Vaivada, J.Adomaitis.
• • • • • • • • • • • •
J. Mikėnas pokštauja.
• • • • • • • • • • • •
Lakūnai prie atskraidinto pademonstruoti prancūziško lėktuvo Gordou-Leseurre B su 180 AG varikliu Hispano-Suiza. 1924 m.
Iš kairės: J.Pranckevičius, T.Šakmanas, J.Dobkevičius, X, K.Martinkus, J.Mikėnas, V.Valteris, V.Reimontas, J.Adomaitis, J.Garolis, L.Peseckas, V.Jablonskis, V.Gricevičius, X, A.Gavelis, A.Gustaitis, M.Mačiokas, svečias iš Prancūzijos, Aviacijos viršininkas J.Kraucevičius, E.Kraucevičius, X, A.Stašaitis, Č.Januškevičius, A.Babilius, V.Milevičius, J.Narakas, J.Nastaras, X, V.Švitrys.
• • • • • • • • • • • •
Jono Mikėno fotoportretas
• • • • • • • • • • • •
Karo lakūnas Jonas Mikėnas ilsisi šezlonge.
Už nugaros lėktuvo SVA-10 kilis. Apie 1922-1927 m.
• • • • • • • • • • • •
Žvalgybinis lėktuvas SVA-10 su karo lakūno J.Mikėno individualiu ženklu ant liemens kyla Kauno aerodrome apie 1924 m.
• • • • • • • • • • • •
Skridimo aplink Europą dalyviai prie lėktuvo ANBO-IV 1934 m. birželį.
Iš kairės: ltn. R.Marcinkus, kpt. J.Liorentas, plk.ltn. inž. A.Gustaitis, kpt. J.Namikas, ltn. J.Mikėnas, Aviacijos dirbtuvių surinkimo cecho vyr.meistras K.Rimkevičius.
Legendinio Skrydžio aplink Europą trimis ANBO. 1934 m. birželio 25 - liepos 19 dienomis nuskrista 10 000 kilometrų, aplankyta 12 Europos valstybių.
Lėktuvai ANBO-IV Nr.61, Nr.62, Nr.63.
• • • • • • • • • • • •
Skridimo aplink Europą metu Amsterdamo Schipcholo aerodrome 1934 m.
Jonas Mikėnas 4-as iš dešinės.
• • • • • • • • • • • •
J. Mikėnas su skraidymo apranga
• • • • • • • • • • • •
Krikštijami naujieji naikintuvai Dewoitine D-501L. Kauno aerodromas 1937 m.
Kapelioną lydi L.Peseckas ir J.Mikėnas.
• • • • • • • • • • • •
Jonas Mikėnas prie 1-os esk. naikintuvo Dewoitine D.501L
1934 m. gruodžio 11 d. Sudaryta sutartis su Prancūzijos firma ,,Societe Aeronatique Francaise” keturiolikai naikintuvų Dewoitine D.372 ir atsarginėms dalims (neskaitant ginkluotės) už 6 920 000 pranc.frankų. Tačiau juos pagaminus Lietuvos atstovai pastebėjo rimtų konstrukcinių ir kitų trūkumų. Po sudėtingų derybų susitarta pakeisti D.372 į 14 naikintuvų Dewoitine D-501L (gamykliniai numeriai 213-226). 1936-11-29 ir 1937-03-24 paženklinti tarnybiniais numeriais 601-614, jie atgabenti į Lietuvą. D-501L buvo ištisai metalinės konstrukcijos naikintuvas, varomas 690 AG skysčiu aušinamo variklio Hispano-Suiza H.S.76, ginkluotas 20 mm H.S. Patrankėle, kuri šaudė pro propelerio įvorę, bei dviem sparniniais kulkosvaidžiais. Galėjo pakilti į 8 km aukštį, išvystyti 360 km/ val. greitį. Dewoitine D-501L Nr.606 1937 m. spalio 16 d. Sudužo katastrofoje, o likusieji trylika sulaukė sovietinės okupacijos.
• • • • • • • • • • • •
1-osios eskadrilės lakūnai prie naikintuvų Dewoitine D.501L 1938 m.
Iš kairės: Vasiliauskas, Juozas Pyragius, J.Valevičius, S.Krosniūnas, B.Kuzma, eskadrilės vadas kpt. J.Mikėnas, J.Draugelis, J.Jasevičius, Žeruolis, J.Dambrava.
• • • • • • • • • • • •
Karo lakūnai su žiemos skraidymo apranga. J. Mikėnas dešinėje
• • • • • • • • • • • •
Karo lakūnas Mikėnas lipa į Bücker Bü 133 Jungmeister
• • • • • • • • • • • •
A.Gustaitis (2-as iš dešinės) ir J.Mikėnas (4) su firmos „Aeronautica Ansaldo S.A. di Torino” atstovais prie Ansaldo A.300 Italijoje 1923 m.
• • • • • • • • • • • •
J. Mikėnas prie Luvro. Tiuilri sodas. 1936 m.
• • • • • • • • • • • •
J. Mikėno komandiruotės Prancūzijoje atkovėpio valandėlė.
• • • • • • • • • • • •
J. Mikėno meninė fotografija
• • • • • • • • • • • •
Naikintuvų grupės personalas prie FIAT CR.20.
Iš kairės: raštininkas Čeplaitis (5), J.Draugelis (10), Juozas Pyragius (12), V.Varanavičius (13), 5-osios eskadrilės vadas J.Adomaitis (14), S.Jasiunskas (15), S.Baipšys (16), Naikintuvų grupės vadas A.Mačiuika (17), J.Mikėnas (18), 1-osios eskadrilės vadas V.Čemarka (19), P.Nakrošis (20), V.Milevičius (21), J.Nausėda (22), A.Vachauzas (25), Gylikis (27), S.Jurevičius (28), Urbaitis (29), Daktaras (33).
• • • • • • • • • • • •
Jonas Mikėnas
• • • • • • • • • • • •
Aviacijos majoras Adomas Augustinas ir Jonas Mikėnas.
• • • • • • • • • • • •
Aviacijos majoras J. Mikėnas su bičiuliais. Apie 1939 -1940 m.
• • • • • • • • • • • •
Jonas ir Emilija Mikėnai.
• • • • • • • • • • • •
Jonas Mikėnas su žmona Emilija
• • • • • • • • • • • •
Karo lakūnas, keramikas, skulptorius Jonas Mikėnas
• • • • • • • • • • • •

Karo lakūnas, keramikas, skulptorius Jonas Mikėnas
• • • • • • • • • • • •
J. Mikėno ekslibrisas
• • • • • • • • • • • •


Už pasidalintas archyvines fotografijas dėkojame Jono Mikėno dukrai Jovitai ir anūkei Kristinai Grybienei.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis