Konstantinas Fugalevičius
Karo lakūnas. Aviacijos mokyklos viršininkas.
1893 – 1919


1893 04 15 Kaune gimė Konstantinas Fugalevičius. Ten baigė g-ją.

1915 01 dirbo civiliu tarnautoju Kauno tvirtovės aerodrome. Baigė Kijevo praporščikų m-lą. I pasaulinio karo metu tarnavo Rusijos karo aviacijoje oro žvalgu, pakeltas į kapitonus. Grįžęs į Lietuvą įstojo į Lietuvos kariuomenę.

1919 01 27 paskirtas aviacijos būrio vadu, buvo vienintelis aviacijos specialistas besikuriančioje Lietuvos kariuomenėje.

1919 03 12 įkūrus savarankišką Lietuvos karo aviacijos dalį paskirtas Aviacijos mokyklos, įkurtos jo namuose Žaliakalnyje (Kaune), viršininku.

1919 03 03 vokiečio F. Šulco pilotuojamu lėktuvu, kaip oro žvalgas, atliko vieną pirmųjų Lietuvos karo aviacijos istorijoje skrydžių į frontą maršrutu Kaunas-Kaišiadorys-Vilnius-Kaunas.

1919 04 04 skrydžio į bolševikų frontą metu prie Panevėžio sužeistas. Po sužeidimų dėl komplikacijų ilgai gydėsi.

1919 05 27 kaip netinkamas karinei tarnybai atleistas iš Karo aviacijos mokyklos viršininko pareigų.

1919 09 03 nusišovė, palaidotas Kaune, Eigulių kapinėse.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” III tomas.

Tema apie K.Fugalevičių disusijose

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis