Bitvinskas Teodoras1897 - 1980


1897 04 23 Šeimyniškių k., Girkalnio vls., Raseinių aps. gimė Bitvinskas Teodoras. Prasidėjus I pasauliniam karui pateko į Voronežą. Ten mokėsi ir baigė realinę mokyklą.

1918 sugrįžo į Lietuvą.

1919 įstojo į Karo mokyklą.

1919 12 16 ją baigęs (II-laid.) leitenanto laipsniu paskirtas į formuojamą 7 pėst. pulką.

1920-22 dalyvavo kovose su lenkais.

1923 05 05 perkeltas į 6 pėst. pulką.

1924 01 01 pakeltas į vyr. leitenantus.

1925 11 10 perkeltas į Karo technikos valdybą.

1926 01 06 perkeltas į Karo technikos tiekimo skyrių, o tų pačių metų gegužės 27 - į karo aviaciją žvalgu.

1927 05 30 perkeltas į 2 pėst. pulką.

1934 11 30 perkeltas į Kariuomenės intendatūrą.

1935 06 26 perkeltas į Alytaus komendantūrą, o gruodžio 10 - į Raseinių komendantūrą.

1936 03 17 administracijos karininkas.

1937 10 11 perkeltas į Kariuomenės intendantūrą.

1938 11 23 pakeltas į kapitonus. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo III rūšies sandėlio Lyduvėnuose viršininku.

1940 10 24 paleistas į atsargą.

1941 05 26 suimtas, kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. Kilus Vokietijos - SSRS karui iš kalėjimo išlaisvintas. Vokiečių okupacijos metais gyveno kaime, savo ūkelyje. Po karo dirbo sąskaitininku kolūkyje.

1953 persikėlė gyventi į Kauną, dirbo Kauno savanorių gaisrininkų draugijoje sandėlininku.

1980 05 13 mirė Kaune.

Žmona - Aleksandra Neverdauskaitė (m. 1975), sūnūs - Teodoras (1928), Vytautas (1932).


Apdovanotas:
Vyčio Kryžiaus 5 laipsnio ordinu (1921),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu,
Savanorių medaliu (1 928).

Literatūra:
"Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953" II tomas.Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis