Konkurso mokomajam sklandytuvui sukurti rezultatai


Lietuvos TSR aviacijos sporto federacijos kartu su Visasąjunginės išradėjų ir racionalizatorių draugijos (VIRD) respublikine taryba surengto konkurso (nuostatai buvo skelbti 1985 m. „Sparnų“ Nr.2) mokomajam sklandytuvui sukurti vertinimo komisija gavo įvairių projektų. Juos atsiuntė konstruktoriai mėgėjai ir profesionalai iš Kauno, Prienų, Anykščių. Komisija pripažino, kad nė vienas sukurtas ir konkursui pristatytas sklandytuvo projektas be papildomo perdirbimo serijinei gamybai netinka, nes nepakankamai išnaudotos kompozicinių medžiagų atsparumo savybės kuriant lengvas ir patvarias konstrukcijas. Tačiau, atsižvelgiant į kruopštų darbą ir didelį autorių indėlį konstruojant taip reikalingus mokomuosius sklandytuvus, nutarta keturis projektus pristatyti vertinimui.

LTSR aviacijos sporto federacijos prezidiumas ir VIRD respublikinė taryba premijas paskyrė šiems projektų autoriams:
Pirmąją premiją (500 rb) – pradinio apmokymo sklandytuvo kūrėjams B.Merkiui ir V.Paulauskui;
Antrąja premiją (300 rb) –suprojektuoto ir pastatyto sklandytuvo BRO-23 KR „Garnys“ kūrėjams Br.Oškiniui (po mirties), Č.Kišonui ir K.Radzevičiui;
Trečiąją premiją (200 rb) – baigiamo pastatyti mokomojo sklandytuvo kūrėjui A.Kovaliūnui.
Be to, komisija už pradinio apmokymo sklandytuvo projektą, kurį paruošė Prienų eksperimentinės sportinės aviacijos gamyklos (ESAG) jaunimo kolektyvas (vadovas G.Sabaliauskas), paskyrė paskatinamąją premiją (100 rublių).

B.Merkys ir V.Paulauskas savo sukurto sklandytuvo statybai siūlo naudoti stiklo plastiką. Sparno lonžeronas yra lovelio formos, o nerviūrų elementai – pusiau ovalinės formos. Sparno priekinė briauna dengta stiklaplasčiu, o likusioji dalis – drobe. Eleronai suprojektuoti pagal klasikinę schemą. Liemens priekinė dalis pagaminta iš trisluoksnio stiklaplasčio ir sutvirtinta dviem stačiakampiais strypais. Liemens priekinė dalis kartu su lakūno kabina gaminami šalto stingimo būdu specialioje formoje. Lakūno padėtis kabinoje – pusiau gulinti. Uodegos balkis – stačiakampės formos sija iš stiklaplasčio, pagamintas vientisai su kiliu. Uodegos išilginiam standumui palaikyti panaudotos plieninės atotampos. Posūkio vairo karkasas pagamintas iš stiklaplasčio ir gali būti dengtas drobe arba stiklo pluošto audiniu, impregnuotu derva.


B.Merkio ir V.Paulausko projektas

Konstruktorius Br.Oškinis sukūrė ir kartu su Č.Kišonu bei K.Radzevičiumi 1981 metais pastatė sklandytuvą BRO-23 KR „Garnys“. Apie jį rašyta „Sparnuose“ 1981 Nr.4.


Sklandytvas BRO-23 KR

A.Kovaliūno sukurta konstrukcija panaši į BRO-23 KR sklandytuvo konstrukciją, tiktai lonžerono ir nerviūrų gamybai panaudota geresnė technologija. Uodegos balkis – „dvitetinės“ formos, nerviūros – banguotos, o nerviūrų lentynėlės pagamintos iš stiklaplasčio juostelių. Projekto autorius baigia sklandytuvą pastatyti.


A.Kovaliūno projektas

Prienų ESAG jaunimo grupė, kuriai vadovavo G.Sabaliauskas, pagrindine medžiaga savo kūrybos sklandytuvo gamybai siūlo duraliuminio ir plieno vamzdžius. Lonžeronas – plokščias, karkasinis, lentynos iš stiklaplasčio juostelių, sienelės – taip pat iš stiklaplasčio, o vidurys tarp sienelių užpildytas putplasčiu. Mazgų vietoje įmontuotos fanerinės juostelės. Nerviūros – iš stiklaplasčio, ferminės konstrukcijos. Sustiprintos nerviūros turi užpildą iš putplasčio, o kronšteinų tvirtinimui – fanerinius indėklus. Sparnas surenkamas ir išmontuojamas labai lengvai. Eleronai – trisluoksnės kevalinės konstrukcijos, gaminami iš stiklaplasčio. Spyriai iš 40 mm duraliuminio vamzdžių. Atatampos jungiasi prie spyrio tvirtinimo mazgo. Važiuoklė – dviejų ratukų.


ESAG jaunimo grupės sklandytuvo LAK-16 projektas

Konkurso vertinimo komisija tikisi, kad premijuoti projektai atkreips Prienų eksperimentinės sportinės aviacijos gamyklos bei konstravimo biuro dėmesį ir nieko nelaukiant pagal šiuos projektus bus pradėta mokomųjų sklandytuvų statyba. O tokių lengvų mokomųjų sklandytuvų mūsų jaunieji aviacijos sporto entuziastai labai laukia.


Premijuotų pradinio mokymo sklandytuvų
techniniai duomenys (apskaičiuoti)

B.Merkio ir
V.Paulausko
BRO-23KR
„Garnys“
A.Kova-
liūno
ESAG
jaunimo
grupės
Sklandytuvo ilgis (m) 6,08 5,10 6,0 5,45
Sparno ilgis (m) 9,2 8,2 9,0 9,0
Sparno plotas (m²) 11,96 10,2 12,5 11,0
Sparno prailgėjimas 7,1 6,6 6,5 7,36
Sparno profilis Fx-63-137 GA(W)-1 P-II.14% P-III.15%
Tuščio sklandytuvo
svoris (kg)
80 83,5 75 70
Piloto svoris (kg) 50-90 76,5-90 80 40-80
Skridimo svoris (kg) 130-170 160-173,5 155 110-150
Didžiausias greitis
(km/val.)
120 85,5
Mažiausias greitis
(km/val.)
36,6-41,9 38 34,7 40
Mažiausias žemėjimo
greitis (m/s)
1,13-1,29 1,5-1,7 0,65
Ekonomiškiausias
greitis (km/val.)
48,6-55,6 55,9
Įkrovimas į sparną
(kg/m²)
14-21 16,0
Kokybė 11,8 15,0 18,9


V.AŠMENSKAS,
LTSR aviacijos sporto federacijos atsakingasis sekretorius
„Sparnai“ 1986 Nr.3


* * * * *


KONKURSAS

Sukurkime patogų sklandytuvą pradiniam mokymui


Siekiant plačiau vystyti jaunių sklandymą respublikoje ir tobulų mokomųjų sklandytuvų gamybą, taip pat skatinti jaunus konstruktorius kurti aviacinę techniką, Lietuvos TSR SDAALR aviacijos sporto federacija ir Visasąjunginės išradėjų ir racionalizatorių draugijos Lietuvos respublikinė taryba skelbia mokomojo sklandytuvo projekto k o n k u r s ą.

Sklandytuvas turi tikti pradiniam jaunųjų sklandytojų (iki 16 metų) mokymui, turi būti lengvas ir pavaldus, stabilus ir patogus skristi nedideliu greičiu, saugiai. Sklandytuvo konstrukcija turi būti paprasta, pigi ir technologiška, tinkama serijinei gamybai. Gamyboje turi būti naudojamos nedeficitinės medžiagos (daugiau plastmasių ir mažiau medienos!), numatytas sklandytuvo atskirų elementų mazgų pakeičiamumas, o remontas – paprastas ir galimas atlikti lauko sąlygomis.

Pristatomame projekte turi būti parodytas bendras sklandytuvo vaizdas (mastelyje 1:25), pateikiami pagrindiniai mazgų surinkimo brėžiniai, sklandytuvo aerodinaminiai ir atsparumo skaičiavimai, medžiagų specifikacija ir apytiksliai darbo sąnaudų skaičiavimai. Projektas turi būti pristatytas konkurso vertinimo komisijai į LTSR aviacijos sporto federaciją (Vilnius, Basanavičiaus g. 22/2-2) iki 1986 metų kovo 1 dienos.

Už geriausius projektus skiriamos tokios premijos: pirma – 500 rub., antra – 300 rub., trečia – 200 rub.

Smulkias konkurso technines rekomendacijas galima gauti Lietuvos TSR aviacijos sporto federacijos Mokslinėje-techninėje taryboje (Vilnius, Basanavičiaus g. 22/2-2).„Sparnai“ 1985 Nr.2Elektroniniam publikavimui parengė G.Kačergius, 2009Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis