LAK-14 „Strazdas“
Gerai išbandyta ir įsisavinta gamybos bei remonto technologija paskatino Prienų eksperimentinės sportinės aviacijos gamyklos kolektyvą pradėti kurti ir plastmasinį mokomąjį sklandytuvą. Juo labiau, kad aviacinės medienos, iš kurios buvo gaminami sklandytuvai LAK-2 „Zylė“, labai stinga.

Kadangi pagrindinės konstruktorių jėgos buvo nukreiptos rekordinių aparatų kūrimui ir tobulinimui, šis darbas buvo pavestas sklandymo veteranui aviakonstruktoriui Antanui Pakniui.

Atsižvelgiantį tai, kad sklandytuvų „Zylė“ koncepcija išlaikė daugelio metų išbandymus, ir juos pamėgo jaunųjų sklandytojų mokyklų auklėtiniai, buvo nutarta naujajam aparatui, pavadintam LAK-14 „Strazdas“, palikti ,.Zylės“ schemą, neieškant visiškai naujų sprendimų. Dar daugiau, pradžiai paliktas ir „Zylės“ sparnas su kai kuriais konstrukciniais pakeitimais, kurių tikslas — pagerinti technologiškumą ir deficitinę aviacinę fanerą pakeisti stikplasčiu.

Sklandytuvo liemuo ir uodegos plokštu mos bei vairai suprojektuoti visiškai naujai, panaudojant ne tik naujas formas, medžiagas, bet ir profilius.LAK-14 „Strazdas“ — mišrios konstrukcijos aukštasparnis spyrinis sklandytuvas.
Sparnas (vienintelis sklandytuvo agregatas, gaminamas iš medžio) turi pakabinamus eleronus — užsparnius visame sparnų ilgyje. Liemenį sudaro atskiros dalys: priekinė ir užpakalinė. Priekinėje dalyje įrengta piloto kabina, įmontuoti rankinio ir kojinio valdymo mazgai. Jos kevalas ir kabinos grindelės yra trisluoksnės konstrukcijos su 5 mm storio putplasčio užpildu. Kevalo dugnas formuojamas iš stiklo audinio. | kevalą įformuotas špangautas su važiuoklės ir užpakalinės liemens dalies pakabinimo mazgais. Priekinė liemens dalis užsibaigia mediniu įdėklu, prie kurio montuojamas užpakalinis jos tvirtinimo mazgas. Priekyje yra nuimamas kabinos pusgaubtis.

Užpakalinė liemens daiis formuota kartu su kiliu. Jos jėginę schemą sudaro kevalai, priekinis špangautas ir kilio lonžeronas. Kevalai — trisluoksnės konstrukcijos su 5 mm storio putpalsčio užpildu ir vienu stiklo audinio sluoksniu iš abiejų pusių, orientuotu 45° kampu. Ant priekinio špangauto tvirtinami sparnų ir spyrių pakabinimo mazgai, o taip pat konsoliniai priekinės liemens dalies tvirtinimo kardanėliai. Užpakalinės sparno pakabinimo auselės montuojamos vienu varžtu pria liemens pilono.

Skirtingai nuo „Zylės“, „Strazdas“ neturi atatampų, kas pagreitina jos surinkimą ir išardymą eksploatacijos metu.

Stabilizatoriaus kevalai formuoti iš dviejų stiklo audinio sluoksnių ir sustiprinti putplasčio briaunomis. Jo profilis — laminarinis Wortmann FX 71-L — 150,30.
Stabilizatorius tvirtinamas prie kilio lonžerono ir liemens kevalų dviem S 8 tipo guoliais ir vienu varžtu. Vairų konstrukcija analogiška.

Skraidymų bandymų matu buvo nustatyta, kad sklandytuvo LAK-14 „Strazdas“ aukštumos vairas, lyginant su „Zyle“, yra mažiau jautrus esant tam pačiam efektyvumui. Aiškiai pagerėjo sklandytuvo aerodinaminė kokybė Tūpimo greitis nuo 55 km/val, sumažėjo iki 45 km/val. Be to, „Strazdas“ labiau efektyvus pokrypiuose.

Bandymų metu gerai užsirekomendavo važiuoklės konstrukcija. Gerai dirba iš stiklo siūlų ir audinio formuotos amortizacinės atramos.


LAK-14 techniniai duomenys

Sparnų ilgis 7,34 m
Liemens ilgis 5,25 m
Aukštis 2,30 m
Sparnų plotas10,6 m²
Proilgis 5,1
Tuščio sklandytuvo svoris 98 kg
Didžiausias piloto svoris 85 kg
Skridimo svoris 183 kg
Įkrovimas 17,3 kg/m²
Kokybė 13
Žemėjimo greitis1,0 m/s
Mažiausias skridimo greitis45 km/h
Didžiausias skridimo greitis100 km/hV. MEKŠRIŪNAS, G. SABALIAUSKASŠaltinis: SPARNAI, 1981/1

El. publ. paruošė N.Korbutas
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis