Sklandytuvo KPI-4 istorija


1956 m. Mašinų gamybos technologijos katedros vyresnysis dėstytojas A.Kuzmickas ėmėsi kurti patobulintą KPI-3 variantą. Konstravimo bendraautoriumi jis pasitelkė gabų studentą sklandytoją Stepą Janušonį, atskirų dalių projektavimą kaip kursines užduotis duodavo ir kitiems katedros studentams, įtraukdamas į „aviacinę orbitą“ daugiau studentiško jaunimo.

Antanas Kuzmickas ir Stepas Janušonis

Tačiau atsitiko taip, jog KPI-4 ėmėsi statyti ne kauniečiai, o Žukovskio aviacinio technikumo pamaskvėje sklandymo būrelio nariai. Pasiskaitę žurnale „Krylja Rodiny“ apie KPI sklandytojų ir konstruktorių pasiekimus, jie ėmė rašyti laiškus, kad skraido su mokomuoju sklandytuvu ir svajoja pasigaminti geresnį treniruočių sklandytuvą skriejimui šlaito antvėjyje ir termikuose, o S.Janušoniui užsiminus apie KPI-4 projektavimą, paprašė atsiųsti brėžinių. Tuo metu KPI sklandytojai aktyviai talkino sklandytuvų BrO-12 ir BK-4 statyboje. Prieš šių sklandytuvų aerodinaminę kokybę KPI-4 su savo 10 m ilgio sparnais jau išrodė menkokai, išaugusiems kauniečių poreikiams buvo per prastas, tačiau žukovskiečiams tiko, tad A.Kuzmickas su S.Janušoniu konstravo toliau - malonu, kai turi užsakovą nors ir (ar - net!) iš pamaskvės. Brėžinius siunčiant dalimis (pirmiausia - sparnų nerviūrų), turėdami neblogas sąlygas žukovskiečiai darbavosi su nemenku užmoju: gamino iš karto du KPI-4 egzempliorius! Lietuvos aviacijos muziejuje saugomi Žukovskio aviacijos technikumo sklandytojų būrelio visuomeninio instruktoriaus S.P.Maslennikovo 1957.II.3-VII.11 rašyti aštuoni laiškai, adresuoti S.Janušoniui.


Žukovskio aviacijos technikumo sklandytojai gamina KPI-4 sparną

Tačiau darbui artėjant prie pabaigos, žukovskiečiai nutilo ir daugiau nebeparašė nė vieno laiško... Kas galėjo atsitikti? Suprasti galima šiame leidinyje paskaičius J.Balčiūno straipsnio „Studentų sparnai“ vietas apie sovietinę skraidymų reglamentaciją ir neįvykdomas savos konstrukcijos sklandytuvų įteisinimo sąlygas (pastatyti 3 egzempliorius, vieną sulaužyti, paskui atlikti serijinių lėktuvų gamybos lygio sudėtingus bandymus). O žukovskiečiai buvo tik sklandymo būrelis.

1980.1.20 Br.Oškinis taip atsakė Kalinino srities Maksatichos sklandymo būrelio nariams, prašiusiems atsiųsti treniruočių sklandytuvo BrO-12 brėžinius:

„(...) Niekas jums niekada neduos teisių sklandyti aukščiau kaip 50 m, t.y. termikuose. Sulig pirmuoju aukšto skrydžio bandymu jus iškart sučiups ir visokiems jūsų skraidymams bus padėtas „kryžius“. (...) Antra, reikia žinoti, jūsų būreliui niekas neturi teisės duoti [treniruočių] sklandytuvo brėžinių“...

Didelių ir kryptingų pastangų dėka mūsiškiai Lietuvoje buvo išsikovoję šiokias tokias teises savoms konstrukcijoms, o naivuoliams žukovskiečiams, matyt, sovietinę tvarką teko patirti savo kailiu... Kaip sakydavo romėnai: quod licet Jovi, non licet bovi - kas leidžiama Jupiteriui, tas neleidžiama jaučiui (mūsiškiai, lyginant su žukovskiečiais, jau buvo Jupiteriais)!

Konstrukcija

Medinės konstrukcijos sklandytuvo KPI-4 sparnai paremti mediniais spyriais, konstruktyviai tokie pat ir turi tą patį sparnų profilį Gö-535 kaip ir KPI-3, tik pailginti iki 10 m, o perėjimas į profilį M6 prasideda toliau nuo sparnų galų (nuo 17-os nerviūros). Jie dengti medžio klijuote iki lonžerono ir audiniu - už jo. Liemuo, kaip ir KPI-3, dengtas medžio klijuote, ilgesnis už KPI-3, tačiau plonesnis (mažesnio bendro paviršiaus ploto), su ketera sparnų tvirtinimui, turi pavažą, ratuką ir uodegos ramstį. Stabilizatorius save laikančios konstrukcijos, pritvirtintas prie liemens viršaus trimis taškais.

KPI-4 projekcijos


Techniniai KPI-4 duomenys

Sparnų ilgis 10 m
Sparnų plotas9,08 m²
Proilgis 11
Sparnų profilis Gö-535
Sparnų galų profilisM6
Sklandytuvo ilgis 5 m
Liemens didžiausias plotis 0,56 m
Liemens skerspjūvio plotas0,44 m²
Posūkio vairo plotas0,54 m²

Projektiniai KPI-4 svorio ir skridimo duomenys

Tuščio sklandytuvo svoris apie 100 kg
Skridimo svoris apie 193 kg
Didžiausia aerodinaminė kokybė 18
– esant greičiui70 km/h
Minimalus žemėjimo greitis0,9 m/s
– esant greičiui65 km/h
Tūpimo greitis56 km/hGytis Ramoška
„Plieno sparnai“ Nr. 6
Elektroniniam publikavimui parengė G.Kačergius, 2008Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis