Negimęs sklandytuvas (BrO-14)


1958 – 1961 Bronius Oškinis buvo kūrybos įkarštyje. 1961 metų pavasarį jis vėl vyksta į Simferopolį su nauju projektu. Tai BrO-14, savotiškas „Rūtos“ ir BrO-12 junginys su tų laikų naujove – skelta uodega. Porą mėnesių įtemptai dirbama. Bet ateina vasara – skraidymo sezono pradžia, ir tenka grįžti į sklandymo stotį. Bronius parsiveža nebaigtą sklandytuvą, tikėdamasis jį užbaigti Kaune. Deja ir čia nėra laiko... Kauno sklandymo stotis pirmauja Tarybų Sąjungoje. Vadinasi sklandymo stoties viršininko vieta ne dirbtuvėse, o aerodrome. BrO-14 statybą tenka atidėti.


BrO-14 Simferopolio sklandytuvų dirbtuvese

1962 metais ūmai pašlyja Broniaus sveikata. Nuo įtempto darbo prie brėžinių ir skaičiavimų susilpnėja regėjimas. Reikia ieškoti okulisto pagalbos. BrO-14 taip ir lieka neužbaigtas.

Į Simferopolį, Broniui tarpininkaujant pakviečiamas Balys Karvelis su konstrukcija BK-6. Ateina ir sukrečiančių permainų: medinių sportinių sklandytuvų era pasibaigė. Medis turi užleisti vietą metalui!BRO-14 techniniai duomenys

Sparnų ilgis 14 m
Sparnų plotas12,8 m²
Proilgis 15,3
Tuščio svoris 275 kg
Projektuota kokybė 28 ? – 25Iš:
Žmogaus sparnai / Jonas Dovydaitis, Vilnius : Vaga, 1971


Elektroniniam publikavimui parengė G.Kačergius, 2008Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis