Lakūnai bandytojai iš ESAG


Nuo tada, kai Prienuose įsikūrė Eksperimentinė sportinės aviacijos gamykla, dauguma berniukų bent mintyse tapo sklandytojais. O netrukus jie išgirdo apie dar didesniu romantikos šydu apgaubtą lakūno bandytojo profesiją ir su pavydu akyse nužvelgdavo nedidelį būrelį jaunų vyrų, apsirengusių mėlynais kostiumais. Gal susitarę, o gal ir ne, pirmieji gamyklos Bandyminių skraidymų stoties lakūnai bandytojai pasisiūdino vienodus kostiumus. O kurti tokią stotį prireikė tada, kai gamykloje buvo pradėti remontuoti sklandytuvai, kai jau į pabaigą ėjo pirmojo sklandytuvo iš stiklaplasčio „Lietuva“ gamybos darbai. Reikėjo apskraidyti po remonto „Blanikus“ ir, svarbiausia, patikrinti naujuosius sklandytuvus.

Vytautas Šliumba

Šalyje tėra tik dvi mokyklos, ruošiančios lakūnus bandytojus. Bet ten ruošiami bandytojai lėktuvams, o čia sklandytuvai, daug kuo besiskiriantys nuo savo motorizuotų „brolių“. Nieko kito nebeliko, kaip savo bazėje paruošti šios naujos, taip labai reikalingos profesijos žmones. Tada ir prisiminė Vytautą Šliumbą, inžinierių, puikų sklandytoją, atidavusį pamėgtam sportui ne vienerius metus, – pasiūlė jam išbandyti sklandytuvus. Na, o ar galėjo Vytautas atsisakyti tokio vylingo pasiūlymo? Juk daugumą tų, kurie kažkada ryžosi pakilti su sklandytuvu, net ir praėjus ilgesniam laikui po atsisveikinimo su sportu, kažkokia nematoma jėga traukia atgal į aerodromą. O V.Šliumba apie jokį atsisveikinimą dar net negalvojo. Taigi jis ir tapo vienu pirmųjų gamyklos lakūnų bandytojų, Bandyminių skraidymų stoties viršininku.

Vytautas Sabeckis

Taip į lakūnus bandytojus „įsirašė“ ir kiti vyrai. Vytautas Sabeckis, TSRS sporto meistras, absoliutus 1976 metų šalies sklandymo čempionas skraidė įvairiais sklandytuvais: „Blaniku“, „Nimbus-2“, „Lietuva“, lėktuvais „Vilga“, „JAK-12“. Gintą Nekrašių, kaip ir patį jauniausią iš šio būrio Rolandą Kalinauską, irgi atvedė sklandymas. Algis Barkauskas ir Stasys Naujalis – buvę aviacijos klubų instruktoriai. Taigi, sklandymas, kuris anksčiau buvo tik jų pomėgis, – dabar tapo kasdieniniu darbu.

– O kokių savybių reikia lakūnui bandytojui? – klausiu Vytauto Šliumbos.
– Aš net nekalbu apie gerą profesinį pasiruošimą. Tai pati elementariausia tiesa. Tačiau vien šito neužtenka. Pas mus ateidamas žmogus jau turi būti stiprus: su savo mąstysena, požiūriu, tvirta pozicija gyvenime. Vienu žodžiu, „kietas“ žmogus.

Galvoju aš apie šį žodį ir suprantu, jog gali būti kietas akmuo, metalas. Toks tikrai nepramušamas. O žmogus? Ilgiau pabuvus Bandyminių skraidymų stotyje, suvokiu, kad už šio žodžio slypi pareiga ir atsakomybė, sąžinė ir garbė, pilietinė drąsa ir geležinė valia, nekalbant apie tokius charakterio bruožus, kaip atkaklumas, tikslo siekimas. Kažin ar įmanoma tai sutalpinti viename žmoguje? Betgi ne kiekvienas ir gali būti lakūnu bandytoju. Nors norinčių ir daug, o skraido tik šeši.

Stasys Naujalis

Stasys Naujalis – nuo Alytaus, bet nedzūkiškai užsispyręs. Šypsosi, o daro savo. Neatsitiktinai Stasiui patikimi specialūs užsakymai. Algis Barkauskas – veiklus, nepamainomas organizatorius. Kur reikia praktinės veiklos – jis pirmasis. Gintas Nekrašius – inteligentiškas, draugų vadinamas „akademiku“. Na, o tai, kaip atkakliai, su žemaičiams įgimtu užsispyrimu Vytautas Sabeckis siekia pergalių šalies čempionatuose, – kalba už jį patį. Rolandas Kalinauskas – pats jauniausias. Jam dar viskas prieš akis. Už tai neseniai į kolektyvą atėjęs Algis Virbickas jau turi ir gyvenimiškos, ir darbo aviacijoje patirties. Vytautui Šliumbai, kaip viršininkui, tenka visa tai sujungti į vieną bendrą visumą, vadinamą kolektyvu, dabar turintį apie dvidešimt žmonių, nes dar yra ir inžinieriaus Stasio Trumpiškio žmonės.

– Nuo šių vyrų priklauso ir bandymų sėkmė, ir mūsų rekordai, – sako Vytautas Šliumba. – Jie mus palydi ir sutinka, jie paruošia mašinas. Jų darbe juo labiau negali būti broko.
– Visi jie, ir Tadas Valkauskas, ir Kęstas Jurkšas, ir Vidas Vasilius, ir Arvydas Bernatavičius puikiausiai suvokia, kad mes atsakome ne tik už sklandytuvo, lėktuvo paruošimą, bet tuo pačiu ir už ore esantį žmogų, – sako Stasys Trumpiškis.

Aviacijos sporto entuziastai prisimena tą vaiskų, giedrą sekmadienį, kai nuo žemės atsiplėšė ir pakilo pirmoji „Lietuva“, valdoma Vytauto Šliumbos. Vėliau, nusileidus į žemę, jam pimiausia ranką spaudė konstruktorius Balys Karvelis, gamyklos direktorius Vytautas Pakarskas, kiti tos didelės šventės dalyviai, aviacijos specialistai. Man rodos, tos dienos nerimas, jaudinimasis ir pergalės džiaugsmas liks atmintini visam gyvenimui. Vėliau Vytautas Šliumba buvo dar kelių „Lietuvų“ krikštatėvis.

Naujasis gamyklos konstruktorių kūrinys – 15 metrų sparnų ilgio standartinės klasės sklandytuvas „Nida“ patikėtas išbandyti Vytautui Sabeckiui. „Nida“ dar tebebuvo ceche, o Vytautas jau gilinosi į jos brėžinius, nagrinėjo konstrukcijas, stebėjo baigiamuosius darbus. Netiesa, kad lakūno bandytojo darbas tik ore. Gerokas jo krūvis gula ant bandytojo pečių dar žemėje, kaip bandymų programos paruošimas, jos studijavimas, gautų rezultatų apibendrinimas. Vienas pagrindinių Bandyminių skraidymų stoties uždavinių yra teikti informaciją konstruktoriams, inžinieriams apie atskiras konstrukcijas, duoti pasiūlymus, kaip jas patobulinti.

Štai Rolandui buvo patikėti naujo pradinio apmokymo sklandytuvo „Strazdas“ bandymai. Kai sklandytuvas buvo pagamintas, kilo abejonė, ar užteks posūkio vairo. Bandymai parodė, kad visiškai pakanka. Jų metu taip pat buvo surastas optimalus lonžeronų pastatymo kampas, išsiaiškinta, kad minimalus „Strazdo“ greitis – 45 kilometrai per valandą, kad labai gera važiuoklės amortizacija.

Bet turėjo bandytojai ir pretenzijų. Štai du kartus lūžo užpakalinės važiuoklės atrama. Per silpna. Per mažas ir sparnų pastatymo kampas. Buvo ir kitų defektų. Tam įrodyti reikėjo atlikti 70 skridimų.

Po kiekvienos darbo dienos stoties lakūnai bandytojai susirenka pasitarti. Vytautas Šliumba pasako vyrams, ką jie veiks rytoj. Kas žydru padangių taku skris sklandytuvu, kas atliks stebėjimus žemėje, kas skaičiuos. Ir visada kruopščiai aptarinėja kiekvieną vakarykštį skridimą.




R.Šimukauskaitė, „Sparnai“ 1981 Nr. 1



Elektroniniam publikavimui parengė G.Kačergius, 2009



Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis