Su „Kobra“ į 9520 m aukštį


Pasakojimas apie Lietuvos absoliutų aukščio rekordą sklandytuvu


Išvykstant į Ordžonikidzę, trenerio užduotis buvo – laimėti 5000 m aukštį. Tai vienas iš normatyvų FAI ženkliukui su trimis deimantais gauti.

Mindaugas Baleika

1979 m. spalio 27 d., atvykus į Ordžonikidzės aviacijos klubo aerodromą, dangus pradėjo niauktis, nors rytą atrodė, kad keliančios oro bangos bus. Pasiruošęs savo sklandytuvą „Kobra“, išsitempiau jį į startą. Kilti teko antram - po talinietės Retipovos.

Lėktuvas AN-2, nuvilkęs mano sklandytuvą už 20-25 km nuo aerodromo, 3600 m aukštyje pamojavo sparnais ir grįžo į aerodromą. Aš pradėjau skriejimą. Greit užtikęs nedidelį kėlimą ir palypėjęs aukštyn iki 4000 m, nuskriejau į rotorių (oro masių peršokimas per kalnagūbrį) prie pagrindinės Kaukazo kalnų virtinės. Pasiekęs reikiamą rotoriaus dalį, pradėjau skrieti spirale. Kėlimas rotoriuje siekė 6-8 m/s. Ne iš karto pasisekė pereiti į skriejimą bangoje. Kurį laiką kilau tik 1 m/s greičiu. Suradus maksimumą, variometras rodė 3-4 m/s. Pasiekus 6000 m aukštį kėlimas staiga pasibaigė. Teko veržtis prieš vėją į sekantį rotorių, kurį pastebėjau už 7-8 km. Nors atstumas ir nedidelis, rotoriaus keliamąją zoną pasiekiau tik 3500 m aukštyje. Peršokti per rotoriaus „kepurę“, kuri buvo maždaug 5000 m aukštyje, nepavyko. Didžiausi kėlimai ir smukdymai rotoriuje siekė 12-15 m/s. Pajutęs, kad vėl esu reikiamoje rotoriaus zonoje, ėmiau kilti skrisdamas spiralėmis 8-10 m/s greičiu. Šį kartą į bangą perėjau tiksliai ir be ceremonijų. Keliančioje oro bangoje iš pradžių kėlė 5-6 m/s. 7000 m aukštyje kėlimas sumažėjo iki 1,5-2 m/s Tuo metu užšalo abu variometrai. Toliau kilti teko orientuojantis tik pagal bangos debesies kontūrus ir aukštimačio parodymus.

Pasiekus 8850 kėlimas praktiškai pasibaigė. Naujų kylančių srautų neradęs ir žinodamas, kad jau įvykdžiau trenerio užduotį, o, be to, dar 40-45 laipsnių šalčio skatinamas, pradėjau leistis ir pasukau link aerodromo.

Rekordinio skridimo vaizdinė schema

Paskaičiavus paaiškėjo, kad mano skridimo absoliutus pasiektas aukštis yra 9520 m, nes aerodromas, iš kurio buvo pakilta, yra 670 m virš jūros lygio.

Nespėjus dar kaip reikiant sušilti ir apibendrinti skrydį, stovyklos draugai pasveikino įvykdžius FAI normatyvą. Jų tarpe ir šalies rinktinės narys kaunietis sporto meistras A.Rukas, kuris pridūrė, kad šis rezultatas viršija pernai jo pasiektą Lietuvos absoliutaus aukščio rekordą.Mindaugas Baleika
„Sparnai“ 1980 Nr.1


P.S. Šis M. Baleikos pasiekimas nepagerintas ligi šiol.


Elektroniniam publikavimui parengė G.Kačergius, 2008Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis