Sklandytuvas KAI-12 „Primorec“ („Pajūrietis“)
Tai pakankamai stiprus, neblogos aerodinaminės kokybės mokomasis sklandytuvas. Naudojant kylančias oro sroves, juo galima atlikti treniruočių skraidymus. Sklandytuvo atsparumas leidžia atlikti kai kurias aukštojo pilotažo figūras: suktuką, slydimą, gilias spirales ir kt. Su KAI-12 „Pajūriečiu“ („Primorec“) paprastai skraido mokinys ir instruktorius. Sklandytuvą į orą iškelia mechaninis išvilktuvas „Herkulesas-3“ arba lėktuvas.

Sklandytuvą sukonstravo Kazanės aviacijos instituto studentų konstravimo biuras, vadovaujamas inžinieriaus M. Simonovo. Prototipu buvo panaudotas čekoslovakiškos konstrukcijos sklandytuvas LF-109 „Pionyr“ („Pionierius“). Abiejų sklandytuvų pagrindiniai duomenys ir skridimo savybės beveik vienodos, tik „Pajūriečio“ gamybai naudojamas metalas, o „Pionieriaus“ sparnai ir uodega — mediniai. Be to, „Pajūrietis“ yra žymiai stipresnis. 1957 m. Tarybų Sąjungoje pradėta serijinė sklandytuvo KAl-12 gamyba. Jo pastovumas ir pavaldumas ore geras, o konstrukcija ir eksploatavimas — nesudėtingi.

„Pajūrietis“ — dvivietis aukštasparnis monoplanas su laisvai nešančia uodega. Kadangi sparno strėliškumo kampas neigiamas, antrojo sklandytojo (instruktoriaus) vieta yra beveik sklandytuvo svorio centre. Kai skrenda vienas sklandytojas priekinėje sėdynėje, svorio centro padėtis nesikeičia. Išmontuojant sklandytuvą, nuo liemens atjungiami sparnai, stabilizatorius su aukštumos vairu, o posūkio vairas — nuo kilio.

Sklandytuvo liemens karkasas, suvirintas iš plonasienių chromansilinio plieno vamzdžių, sudaro 13 rėmų erdvinę fermą. Pirmasis rėmas apvalus, 2—5 rėmai — penkiakampio formos, 6—12 — trikampio formos. 13 rėmas yra kartu ir kilio lonžeronas su dviem kronšteinais posūkio vairui tvirtinti. Karkasas aptrauktas drobe. Prie pirmojo rėmo tvirtinamas aptakios formos duraliuminio skardos gaubtas. Tarp 2—5 rėmų — pilotų kabina, apgaubta organinio stiklo gaubtu. Jo karkasas suvirintas iš plonasienių chromansilinio plieno vamzdelių. Prie liemens karkaso privirinti sparnų, spyrių, stabilizatoriaus, posūkio vairo, važiuoklės, valdymo sistemų elementų, buksiravimo kablio tvirtinimo mazgai.

Sklandytuvo sparnas stačiakampės formos, jo galas truputį suapvalintas, įstrižai nupiautas ir kartu su sparno V forma padidina sklandytuvo pastovumą. Sparnuose sumontuoti eleronai ir oro stabdžiai (interceptoriai). Iš apačios sparną palaiko aptakios formos plieninis spyris. Sparno karkasą sudaro pagrindinis, papildomas (eleronams tvirtinti) ir pagalbinis lonžeronas (tarp 1 ir 5 nerviūrų), užpakalinė briauna, 22 nerviūros, 21 tarpinė nerviūra ir sparno galas. Visos sparno detalės pagamintos iš duraliuminio. Sparnas iki pagrindinio lonžerono, o priekyje — iki pagalbinio lonžerono — dengtas duraliuminio skarda, likusi dalis — drobe. Du sparno tvirtinimo prie liemens karkazo mazgai pagaminti iš lakštinio plieno. Visos elerono detalės pagamintos iš duraliuminio. Oro stabdžiai įmontuoti tarp 5 ir 10 nerviūrų abiejose sparno plokštumose ir gali atsilenkti 90° kampu.

Sklandytuvo uodegą sudaro stabilizatorius, aukštumos vairas, kilis ir posūkio vairas. Šios uodegos detalės pagamintos iš duraliuminio, tik aukštumos ir posūkio vairai aptraukti drobe. Aukštumos vairas turi iš sklandytojų kabinos valdomą trimerį. Visų uodegos dalių onstrukcija panaši į sparno. Stabilizatorius ir aukštumos vairas tvirtinamas prie liemens karkaso trimis tvirtinimo mazgais.

Sklandytuvo važiuoklę sudaro neįtraukiamas 400X150 mm dydžio ratukas, priekinė slidė ir užpakalinis ramstis. Ratukas šarnyriškai tvirtinamas prie liemens karkaso, turi guminį amortizatorių, be to, eigą apriboja du plieniniai trosai. Slidė klijuota iš klevo lentelių. Priekinėje jos dalyje yra virtinimo prie liemens mazgas, viduryje ir gale — du plokšti guminiai amortizatoriai. Panašus į konsolinę lingę užpakalinis ramstis surinktas iš keturių spyruoklinio plieno juostelių ir pritvirtintas dviem varžtais prie vienuolikto liemens rėmo.

Valdymo sistemą sudaro eleronų, aukštumos ir posūkio vairų, aukštumos vairo trimerio, oro stabdžių ir buksiravimo kablio valdymo sistemos. Aukštumos vairas ir eleronai valdomi vairalazde metalinių traukių ir trosų pagalba. Posūkio vairas valdomas pedalais, kurie su vairu sujungti trosais. Pedalus galima reguliuoti pagal sklandytojo ūgį. Aukštumos vairo trimeris valdomas ant kairiojo kabinos borto esančia rankenėle, kuri su trimeriu sujungta plienine viela. Oro stabdžiai valdomi rankenėle, taip pat esančia ant kairiojo kabinos borto, kuri su stabdžiais sujungta standžiomis traukėmis.Buksiravimo kablys valdomas trosu. Patraukus bet kurios kabinos atsikabinimo rankenėlę, tuo pačiu metu atsidaro priekinis ir šoniniai buksiravimo kabliai, atsikabina buksiravimo trosas.

Sklandytojai sėdi specialiose sėdynėse, kurių karkasai suvirinti iš plieno vamzdelių ir aptraukti duraliuminio skarda. Sėdynėse yra minkštos pagalvėlės, sėdynių nugarėles remiamasi parašiutais. Priešais sklandytoją yra navigacinių prietaisų lenta, kurioje sumontuoti: kompasas KI-12, greičio prietaisas US-250, aukštimatis VD-10, variometras VR-10, posūkio-pokrypio rodyklė UP-2 ir laikrodis AVRM. Antrojo sklandytojo (instruktoriaus) prietaisų lentoje yra greičio prietaisas, aukštimatis ir variometras.


KAI-12 aksonometrinis vaizdas

1— sparno lonžeronas,
2 — sparno nerviūra,
3 — oro stabdis (interceptorius),
4 — spyris,
5 — ratas,
6 — buksiravimo kablys (išvelkant mechaniniu išvilktuvu),
7 — pavaža,
8 — liemuo,
9 — buksyravimo kablys (velkant paskui lektuvą),
10 — pito vamzdelis,
11 — ventiliacinis langelis,
12 — pilotų kabinos gaubtas,
13 — mokinio sėdynė,
14 — Instruktoriaus aeronavigacinių prietaisų lenta,
15 — sparnas.
I6 — eleronas,
17 — liemens karkasas,
18 — stabilizatorius,
19 — aukštumos vairas,
20 — kilis,
21 — posūkio vairas,
22 — posūkio vairo nerviūra,
23 — aukštumos vairo trimeris,
24 — stabilizatoriaus lonžeronas,
25 — stabilizatoriaus nerviūra.


KAI-12 projekcijos


Sklandytuvo KAI-12 pagrindiniai techniniai duomenys

Sparnų ilgis 13,42 m
Liemens ilgis (be Pito vamzdelio) 8,11 m
Sparnų plotas20,20 m²
Proilgis 8,9
Tuščio sklandytuvo svoris 255 kg
Skridimo svoris 435 kg
Įkrovimas 21,4 kg/m²
Aerodinaminė kokybė 18,5
– esant greičiui72 km/h
Minimalus žemėjimo greitis1,29 m/s
Tūpimo greitis55 km/h
Didžiausias leistinas skridimo greitis180 km/h
Didžiausias buksiravimo greitis paskui lėktuvą 140 km/h
Didžiausias leistinas greitis mechaniniu išvilktuvu100 km/h


Kiti techniniai duomenys

Liemens aukštis 1,18 m
Liemens plotis 0,78 m
Sparno styga1,50 m
Sparnų profilis NACA-43012
Sparnų V forma 2,5°
Sparnų pastatymo kampas5,0°
Elerono ilgis3,45 m
Eleronų plotas3,445 m²
Eleronų atsilenkimas:
— į viršų34°
— žemyn14°
Oro stabdžių plotas0,53 m²
Oro stabdžių atsilenkimo kampas90°
Stabilizatoriaus ilgis3,28 m
Stabilizatoriaus profilisNACA-0010
Stabilizatoriaus pastatymo kampas -1°
Aukštumos vairo plotas1,16 m²
Aukštumos vairo atsilenkimo kampas:
— į viršų31°
— žemyn28°
Trimerio plotas0,051 m²
Kilio plotas0,3 m²
Posūkio vairo aukštis1,64 m
Posūkio vairo atsilenkimo kampas ±29°
Tuščio sklandytuvo centruotė58,5 %
Sklandytuvo skridimo centruotė32 %
Žemėjimo greitis su oro stabdžiais4 m/s
Didžiausias buksiravimo greitis paskui lėktuvą
neramiu oru
130 km/h

Inž. Z. BRAZAUSKAS TSRS sporto meistras
Inž. A. KILNA TSRS sporto meistras


Šaltinis: SPARNAI, 1969
Elektroniniam publikavimui paruošė N.Korbutas

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis