Sklandytuvas KPI-3 „Gintaras“- Ar žinai, kad KPI-3, tai - „Hiūteris“ (Hūtter H-17), - mėgsta priminti ne vienas skraidymų Kulautuvoje veteranas. Bet tai - netiesa: abu yra tik panašūs! Latviai atidavė mūsiškiams neužbaigto H-17 liemens griaučius, tačiau nedavė darbo brėžinių! Kaip pastatysi H-17, neturėdamas brėžinių?!


Sklandytuvas Hutter H-17, Vokietija 1934

Iš Latvijos atgabenti H-17 griaučiai, tapę KPI-3 rėmu

Tačiau Antanas Kuzmickas, ėmęsis šio sklandytuvo konstravimo, dėl to nesijaudino, taip jam buvo tik įdomiau. Sparnus sukonstravo tokio paties ilgio ir pločio kaip H-17, tačiau jų trapecinius galus suprojektavo ilgesnius, taip pat – ilgesnius ir platesnius eleronus, lonžeronams nepagailėjo „mėsos“ (buvo rengiamasi kilti autostartu), suteikė sparnams nedidelę V formą, (H-17 sparnai tiesūs), taip pat padarė 6° susukimą. Liemuo irgi skyrėsi: vietoje slidės buvo įdėtas 225x110 mm ratukas. 1955/56 m. žiemą prieš ratuką J.Balčiūnas pagamino ir pavažėlę, nes tupiant ir stabdant vairolazdės pastūmimu, sklandytuvas keldavo uodegą ir brazdindavo fanerą liemens priekyje. Skyrėsi ir uodegos plokštumos: sumažinus stabilizatorių, tiek pat padidintas aukščio vairo plotas (H-17 aukščio vairo forma plane - suapvalinta trapecinė, KPI-3 – suapvalinta stačiakampė), žymiai padidintas posūkio vairo plotas, pakeista ir jo forma. Taigi, skirtumų buvo nemažai, KPI-3 tapo sunkesnis 20 kg (H-17 svėrė rekordiškai mažai - 65 kg!), tačiau skraidė kuo puikiausiai.


„Gintaras“ prie Kulautuvos šlaito

Kauno sklandytojai su juo mokėsi gaudyti termikus, bet - tik porą vasarų: 1956.08.25 V.Dovydaitis „beišdykaudamas“ Kulautuvos šlaito antvėjyje (vadinamaisiais posūkiais be greičio), įvirto į suktuką, sudaužė KPI-3 ir pats sunkiai susižeidė.


KPI-3 „Gintaro“ konstrukcija

KPI-3 sparnai turėjo vieną dėžutinį lonžeroną, paremti mediniais spyriais, priekyje iki lonžerono dengti klijuota fanera. Nerviūros - terminės, priekyje (iki lonžerono) jų pakraščiai su faneros apvadėliais. Liemuo priekyje turėjo aštuonkampius rėmus, gale pereinančius į trikampius. Rėmus jungė keturi pagrindiniai stringeriai ir keli kontūriniai. Liemens griaučiai dengti klijuota fanera. Uodegos ramstis medinis su metaline linge. Stabilizatorius - save laikančios konstrukcijos, pritvirtinamas prie liemens viršaus trijuose taškuose.


KPI-3 projekcijos

Sklandytuvo KPI-3 duomenys

Sparnų ilgis 9,69 m
Sparnų styga 1 m
Sparnų plotas8,82 m²
Proilgis 10,6
Sparno profilis Gö-525
Sparno galo profilis M6
Uodegos plokštumų profilis simetriškas
Sklandytuvo ilgis 4,67 m
Liemens didžiausias plotis 0,56 m
Liemens skespjūvio plotas0,45 m²
Eleronų plotas 2 x 0,78 m²
Stabilizatoriaus plotas 0,55 m²
Aukščio vairų plotas 0,68 m²
Kilio plotas 0,06 m²
Posūkio vairo plotas 0,625 m²
Tuščio sklandytuvo svoris 86 kg
Skridimo svoris 176 kg
Įkrovimas 19,9 kg/m²
Aerodinaminė kokybė 17,5
Minimalus žemėjimo greitis 0,9 m/s
– esant greičiui 52 km/hGytis Ramoška
„Plieno sparnai“ Nr. 6
Elektroniniam publikavimui parengė G.Kačergius, 2008

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis