A.Kuzmicko M-1 („Mechanikas-1“)


KPI Mechanikos fakulteto Mašinų gamybos technologijos katedros asistentas Antanas Kuzmickas 1950 m. savo fakultete įkūrė sklandymo sekciją ir nusprendė pastatyti du sklandytuvus: mokomąjį ir skriejiką šlaito antvėjui. Išmokęs sklandyti dar vokiečių okupacijos metais, A.Kuzmickas tuomet, talkindamas Z.Koronkevičiui, susipažino ir su sklandytuvų konstravimu bei statyba.

Sumanymo įgyvendinimą labai lėtino dvi didelės kliūtys: aviacinių medžiagų neturėjimas ir tai, kad studentai, statysiantys tuos sklandytuvus, šio amato turėjo mokytis. Visiems darbams nuo pradžios iki pabaigos turbūt neužtektų ir penkmečio, todėl ir A.Kuzmickas (ėmęsis šių sklandytuvų konstravimo), ir visi, kurie prisišliejo prie susikūrusio sklandytojų būrelio, suko galvas kaip šį reikalą pagreitinti.

Užsilikusių ar sulūžusių sklandytuvų bei jų dalių tuo metu, lyg tyčia, Kaune nebuvo. Tačiau iki 1940 m. Lietuvoje mokomieji sklandytuvai buvo statomi ir kituose miestuose! Taigi, per pažįstamus išsiaiškinta, jog Alytuje esąs sklandytuvas T-1, surastas jo statybos iniciatorius mokytojas Vepštys. Jis ir padovanojo studentams T-1 sparnus, išsaugotus kažkurioje pastogėje. Kitos dalys, matyt, neišliko, nes studentai panaudojo nežinia iš kur gautą lenkiško sklandytuvo „Wrona“ liemens „tvorelę“, o uodegos plokštumas pagal A.Kuzmicko projektą pasigamino patys. Žinoma, ir sparnams, ir liemeniui reikėjo nemažo remonto, o beremontuojant padaryta A.Kuzmicko suprojektuotų pakeitimų (ilgesni eleronai, trumpesni sparnų spyriai negu T-1, kitokia liemens „dėžutės“ pavaža ir uodeginė dalis nei „Wronos“).M-1 sumontuotas prie Mechanikos fakulteto

Sklandytuvas buvo užbaigtas 1952 m. vasarą ir pavadintas M-1 („Mechanikas-1“). Taigi, jo negalima vadinti nei T-1, nei „Wrona“, kaip kai kas bandė, nes nuo abiejų tipų jis gana žymiai skiriasi. Sklandytojai mokiniai pradėjo juo skraidyti 1952 m. rugpjūtį. Kitais metais patogumo dėlei abipus pavažos buvo pritvirtinti du ratukai. Neišardomas (ir dažnai lietaus merkiamas) sklandytuvas ėmė „barstyti“ nerviūrų kampučius, todėl, ištarnavęs 1953 m. sezoną, buvo „išleistas į pensiją“.


M-1 projekcijos


Techniniai duomenys


Sparnų ilgis 10,75 m
Sparnų plotas 16,2 m²
Sklandytuvo ilgis 5,5 m
Proilgis7,1
Sparnų profilis Gö-532
Sklandytuvo svoris 85 kg
Skridimo svoris 160 kg
Įkrovimas 9,9 kg/m²
Aerodinaminė kokybė 11,5
Minimalus žemėjimo greitis 1,05 m/s
Mažiausias skridimo greitis 36 km/val.Gytis Ramoška
"Plieno sparnai" Nr. 6
Elektroniniam publikavimui parengė G.Kačergius, 2008Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis