Laivas SS Stepas Darius

PIJUS POŠKUS

1933 m. liepos 15 – 17 dienomis vykęs Amerikos lietuvių Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydis greitai įėjo į lietuvių tautos atmintį. Lietuvoje buvo statomi paminklai Dariaus ir Girėno skrydžiui atminti, jų vardu įvairiuose Lietuvos miestuose pervadinamos gatvės ir tiltai. Tais laikais didžiulė Amerikos lietuvių bendruomenė taip pat neatsiliko: 1933 m. įsteigtas Amerikos lietuvių aeroklubas (angl. Lithuanian aero club of America), 1935 m. suorganizuotas Felikso Vaitkaus skrydis per Atlantą, tais pačiais metais pastatytas Dariaus ir Girėno paminklas lietuviškame Marquette Parko rajone Čikagoje.

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio atminimas neužmirštas ir Antrojo pasaulinio karo bei pokario metais. 1943 m. liepos 3 d., minint lietuvių lakūnų skrydžio per Atlantą dešimtmetį, Čikagos Municipaliniame aerodrome kun A. Linkus pašventino dvimotorį bombonešį “Lituanica”. Toks bombonešio vardas buvo simbolinė JAV vyriausybės dovana Čikagos lietuviams už aktyvų karo obligacijų pirkimą. 1958 m. spalio 19 d. Bruklyne, lietuvių iniciatyva, minint 25 skrydžio metines, pastatytas dar vienas paminklas „Lituanicos“ skrydžiui atminti. Visgi, nei paminklai, nei bombonešis „Lituanica“, bent jau dydžiu, neprilygo laivui SS Stepas Darius.

SS Stepas Darius buvo Liberty klasės laivas pastatytas J. A. Jones Construction Co. laivų statykloje, Panamoje, Floridos valstijoje. Laivui pavadinimą pasiūlė Amerikos lietuvių komitetas Niujorke, nes Amerikos lietuviai tuo metų jau buvo išpirkę karo obligacijų už 2 milijonus JAV dolerių. Laivas pradėtas statyti 1944 m. rugpjūčio 14 d., o pakrikštytas tų pačių metų rugsėjo 25 dieną. Laivą krikštijo ponia Harley Ferguson, laivų statyklos generalinio direktoriaus pavaduotojo žmona. Laivo statymo išlaidos buvo 989 881 JAV dolerių.

Liberty klasė buvo JAV Antrojo pasaulinio karo krovininių laivų klasė, kurios konstrukcija buvo pritaikyta daugiavienetinei, mažų kaštų gamybai. Ši laivų klasė buvo reikalinga užtikrinti Didžiosios Britanijos aprūpinimą jūrų keliu iš JAV ir pakeisti vokiečių paskandintus krovininius laivus. Aštuoniolika JAV laivų statyklų nuo 1941 m. iki 1945 m. pastatė 2710 Liberty klasės laivų. Pasaulio istorijoje tai masiškiausiai gamintas laivų tipas. Vidutinis Liberty klasės laivo pastatymo laikas buvo 42 dienos, toks rezultatas pasiektas dėl technologinio sprendimo, kur tik įmanoma, keisti suvirinimą kniedijimu.
Liberty klasės krovininis laivas SS John W. Brown. Šaltinis


Laivas SS Stepas Darius buvo standartinio EC2-S-C1 tipo Liberty klasės laivas, kurio parametrai buvo identiški visiems kitiems to tipo laivams. Ilgis – 135 m, grimzlė – 8,46 m, greitis – 21 km/h, laivas turėjo 2500AG garo variklį. Tokio tipo laivas, taip pat, galėjo būti ginkluotas priešlėktuviniais pabūklais, tačiau nepavyko aptikti duomenų, kad SS Stepas Darius būtų buvęs apginkluotas.
Liberty klasės laivų schema. Šaltinis


1944 m. spalio 9 d. laivas SS Stepas Darius paskirtas kompanijai William J. Rountree & Company. 1946 m. birželio 27 d. laivas buvo inkaruotas Nacionalinėje Gynybos Rezervo Flotilėje, Džeimso upės rezervinėje flotilėje, Lee Hall miestelyje Virdžinijoje. Tai reiškia, kad nuo šios datos laivas buvo laikinai nenaudojamas ir stovėjo išmetęs inkarą šalia Lee Hall miestelio. Išsiaiškinti, kodėl laivas, praėjus tik pusantrų metų nuo naudojimo pradžios buvo jau laikinai nenaudojamas - nepavyko. Kalbant apie Džeimso upės flotilę, ji dažnai vadinama „Vaiduoklių flotile“, kurioje inkaruojami neblogo stovio, dažniausia prekiniai, tačiau laikinai nenaudojami laivai, kurie esant kritinei situacijai gali būti panaudoti kariniams arba nekariniams tikslams. Paprastai, toks laivų aktyvavimas, esant ekstremaliai situacijai, užtrunka nuo 20 iki 120 dienų.
SS Stepas Darius krikštijimo ceremonijos dalyvės ir pats laivas SS Stepas Darius. Šaltinis: The Wainwright liberator, 1944 m. spalio 7 d.


Laivas SS Stepas Darius 1947 m. sausio 10 dieną už 562 854,89 JAV dolerių parduotas Panamos kompanijai Compania de Navegacion Phoceana de Panama. Deja, Panamos kompanija iškart pakeitė laivo pavadinimą iš SS Stepas Darius į SS Mando. Tą patį mėnesį, SS Stepas Darius išbrauktas iš Džeimso upės rezervinės flotilės sąrašų.
Laivų kapinynas Džeimso upėje. Šaltinis


Panamos kompanija krovininį laivą SS Mando naudojo tikrai intensyviai. 1955 m. sausio 21 d., laivas su 57 tonų kroviniu plaukdamas iš Hampton Roads, JAV į Roterdamą dėl variklio gedimo ir rūko užplaukė ant seklumos ir sudužo Anglijai priklausančiose Silio salose. Rūkas buvo toks stiprus, kad laivo įgula užkūrė laužą iš statinėse esančio deguto, kad gelbėtojai juos lengviau pastebėtų. Visi 24 laivo įgulos nariai buvo išgelbėti.

Laivas SS Stepas Darius (tuo metu jau pervadintas į SS Mando) po avarijos plūduriuoja Silio salose. Šaltinis


Šiuo metu SS Stepas Darius nuolaužos randasi kažkur čia - 49° 34′ 57.72″ N, 6° 12′ 5.4″ W.
SS Stepas Darius nuolaužų vieta. Šaltinis: Google Maps


Taip baigėsi trumpa ir liūdna garsiojo transatlantinio lakūno, aviacijos kapitono Stepono Dariaus garbei pavadinto laivo eksploatacijos istorija. Tenka apgailestauti, kad kol kas nepavyko atrasti nuotraukos, kur ant šio laivo šono puikuotųsi užrašas - Stepas Darius.

2020 m. kovas. 2020 m. - Stepono Dariaus grįžimo į Lietuvą šimtmetis.


Šaltiniai
Edmundas Jasiūnas „Darius ir Girėnas (1933-1993)" , 1993 m.
Edmundas Jasiūnas „Lietuviai JAV Karinėse Oro Pajėgose (USAAF) II Pasaulinio karo metu”, “Plieno sparnai” Nr. 4, 1973 m.
James Davies "Liberty Cargo Ship"
Laikraštis „Draugas“ 1944 m. rugpjūčio 15 d. (Nr. 191).
https://vesselhistory.marad.dot.gov/ShipHistory/Detail/4673
http://usmaritimecommission.de/query.php?datalist=1&typeofquery=Name%20of%20Ship&valueofquery=Stepas%20Darius&code=B2320a
https://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?1761
https://www.penleehouse.org.uk/collections/item/PEZPH:2001.120.152
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=SS_Stepas_Darius¶ms=49.5827_N_06.2015_W_
https://en.wikipedia.org/wiki/SS_Stepas_Darius
https://en.wikipedia.org/wiki/J.A._Jones_Construction
https://en.wikipedia.org/wiki/James_River#James_River_Reserve_Fleet


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis