Vytautas Dovydaitis


1920 - 1995

Vytautas Dovydaitis – žinomas Lietuvos sklandytojas. Gimė 1920 metų balandžio 1 d., Kaune. Jo tėvas – Vasario 16-ios Nepriklausomybės akto signataras Pranas Dovydaitis.

Aviacijos liga „susirgo“ vaikystėje, kai brolis gimnazistas (būsimas rašytojas Jonas Dovydaitis) nusivedė į Aleksoto aerodromą – Lietuvos aviacijos lopšį.

Sklandyti pradėjo 1936 metais Nidoje ir tais pat metais įvykdė „C“ piloto normatyvą. 1938 metais dalyvavo Tautinėje olimpiadoje ir, būdamas tik 18 metų, laimėjo trečią vietą sklandymo varžybose. Netrukus labai greitai išmoko skraidyti lėktuvais, įvaldė akrobatinius skrydžius.

Kaip ir daugeliui Lietuvos inteligentų, 1941 metų birželio 15 diena – juodoji diena, Dovydaičių šeimai buvo lemtinga. Tremtis į Sibirą, į Tomsko sritį.

Lietuvon grįžo 1949 metais. Įsidarbino žurnalistu. Dirbo įvairiuose laikraščiuose, Eltoje, vėliau Lietuvos radijo Kauno redakcijoje.

Netrukus susisiekė su Kauno sklandytojais, skraidžiusiais Kulautuvoje. Vėl pradėjo skraidyti, talkino statant sklandytuvus. Prasidėjo pokarinis Lietuvos sklandymo atgimimas. V.Dovydaitis pirmasis skriejo termikuose, vėliau prasidėjo aukščio rekordų šturmas.

Buvo ir nesėkmių. 1956 metais patyrė avariją su sklandytuvu KPI-3 „Gintaras“. Patyrė sunkius sužalojimus, praleido keletą mėnesių ligoninėje. Išgijęs vėl rikiuotėje, vėl skraidė.

Pokario metais stigo sklandytuvų. Todėl įkalbėjo konstruktorių B.Karvelį sukurti naują sklandytuvą. Taip gimė BK-4 „Kaunas“. Tada atsivėrė galimybės daryti ilgesnius perskridimus. 1958 metais su šiuo sklandytuvu V.Dovydaitis pasiekė pirmą pokario nuotolio rekordą – nuskrido 132 km iš Pociūnų iki Anykščių.

Turėdamas nemažą skraidymų su sklandytuvais patyrimą, V.Dovydaitis mokė jaunus sklandytojus. Pirmiesiems savarankiškiems skrydžiams išleido nemažą būrį sklandytojų, tarp jų A.Beržinską, V.Žuką, V.Šliumbą, kurie vėliau tapo žinomais Lietuvos sklandymo meistrais.

Kauno aviacijos klube atsiradus akrobatiniams lėktuvams Z-326, V.Dovydaitis skraidė su jais, įsisavino įvairias pilotažines figūras.

Vytauto Dovydaičio sportinių pasiekimų sąrašas ilgas. Du kartus Lietuvos sklandymo čempionas – 1955 ir 1959 metais bei 1961 ir 1962 metų čempionatų prizininkas. 1957 metais – Pabaltijo čempionas. V.Dovydaitis buvo pasiekęs nemažai Lietuvos sklandymo rekordų. 1961 metais iš Vilniaus sportinio aerodromo sklandytuvu L-13 „Blanik“ nuskrido už Gomelio iki tos vietos, kur sueina Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos sienos. Šis laisvo skridimo tiesia linija nuotolio rekordas – 503 km – nepagerintas iki šiol!

1964 metais V. Dovydaitis pasiekė kitą nuotolio rekordą – nuskrido 385 km į iš anksto numatytą tikslą – Bobruiską. Dar po dviejų metų, 1966 metais, šį rezultatą pagerino: nuskrido į tikslą 417 km iš Pociūnų į Mogiliovą. Tai taip pat iki šių dienų dar nepagerintas Lietuvos nuotolio rekordas.

Dirbdamas žurnalistinį darbą V.Dovydaitis populiarino sklandymą. Rašė straipsnius apie geriausius sportininkus-sklandytojus, reportažus iš varžybų. Savo straipsnius publikuodavo žurnale „Sparnai“, „Kauno tiesoje“, kituose laikraščiuose. Didelis indėlis į aviacijos populiarinimą buvo V.Dovydaičio knygos, kurių parašė ne vieną.
Vytautas Dovydaitis mirė 1995 metų vasario 13 d.


V. Dovydaičio parašytų knygų aviacijos tema sąrašas:

1. Debesų keliais / J. Balčiūnas, V. Dovydaitis, B. Oškinis. – Vilnius, 1961.
2. Erdvėje daug paslapčių : (iš sklandytojo užrašų) / V. Dovydaitis. – Vilnius : Mintis, 1967.
3. Žydraisiais vieškeliais / V. Dovydaitis ir J. Balčiūnas. – Vilnius : Mintis, 1969.
4. Būk taikus, debesie / V. Dovydaitis. – Kaunas : Šviesa, 1989.
5. Vėjai blaškė, žaibai plakė... : istorinė-biografinė apybraiža apie transatlantinius lakūnus Steponą Darių ir Stasį Girėną / Vytautas Dovydaitis. – Kaunas : Šviesa, 1990.
6. Sparnus jam davė Lietuva : (karo lakūnas Steponas Darius) / Vytautas Dovydaitis. – Kaunas : Plieno sparnai, 1993.
7. Lemta buvo išlikti : atsiminimai / Vytautas Dovydaitis. – Kaunas : Plieno sparnai, 1994.


Parengta pagal V. Dovydaičio atsiminimų knygą „Lemta buvo išlikti“ ir publikacijas „Sparnuose“.


Parengė G. Kačergius, 2008


VYTAUTAS DOVYDAITIS FOTOGRAFIJOSESklandytojų grupė prie B.Oškinio konstrukcijos sklandytuvo Bro-9 „Žiogas“.
Vytautas Dovydaitis -3-as.

• • • • • • • • • • • •Sklandytojai tempia sklandytuvą KPI-3 „Gintaras“.
Vytautas Dovydaitis - 2-as iš kairės.

• • • • • • • • • • • •Poilsio akimirka po sklandytuvo sparnu. Vytautas Dovydaitis - 2-as iš kairės.

• • • • • • • • • • • •Vytautas Dovydaitis - 1-as iš dešinės.
Kairėje: sklandytuvas KPI-3 „Gintaras“, dešinėje: Bro-9 „Žiogas“

• • • • • • • • • • • •Sklandytojų grupė prie B.Oškinio konstrukcijos Bro-10 „Pūkas“
Vytautas Dovydaitis - 5-as iš kairės.

• • • • • • • • • • • •Vytautas Dovydaitis stovi pirmas iš kairės. Greta jo - Jonas Balčiūnas.

• • • • • • • • • • • •Vytautas Dovydaitis

• • • • • • • • • • • •Sklandytojai garlaivyje. Vytautas Dovydaitis - 4-as iš kairės.

• • • • • • • • • • • •

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis