Antanui Gustaičiui - 125

Nerijus Korbutas 2023 kovo 26 d., 00:41  


Minime 125-ąsias br. gen. aviacijos inžinieriaus, Antano Gustaičio gimimo metines.
Antanas Gustaitis - Lietuvos kariuomenės savanoris, karo lakūnas, ANBO konstruktorius, Lietuvos karo aviacijos ir jos pramonės kūrėjas. Neužmirškime!


Antanas Gustaitis

     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis