S.Dariaus giminės IV d. Tėvas

Nerijus Korbutas 2023 vasario 13 d., 11:15  

Pirmosiose 3-iose straipsnių ciklo „S.Dariaus giminės“ dalyse pasakojome apie šeimos gyvenimą Amerikoje, Stepono Dariaus žmonos Jaunutės Liudvikos Škėmaitės šeimą, surasta ir patikslinta visą Jucevičių šeimos gyvenimo chronologija Rubiškėje ir t.t. Ši, 4-oji dalis pareikalavo daugiausiai pastangų, nors visa surinkta ir susisteminta medžiaga tilpo į keletą puslapių „Word“ programoje, tačiau ją surinkti užtruko beveik metus laiko, per kuriuos teko peržiūrėti dešimtis tūkstančių įrašų, šimtuose bažnytinių knygų. Ir nors dar negalime sakyti, kad darbas jau užbaigtas, dar likę nemažai tuščių langų, bet esminė informacija jau yra. Atsakyta į svarbiausius klausimus - kur ir kada gimė Dariaus tėvas. Manome, kad ir į klausimą kas buvo Darašius - taip pat atsakyta. Kviečiame paskaityti!


S.Dariaus giminės IV. Tėvas
     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis