Naikintuvų grupės vadui, av. majorui Vytautui Čemarkai - 120

Pijus 2020 gruodžio 01 d., 08:00  

Šiandien, gruodžio 1 d., minime 120-ąsias Naikintuvų grupės vado, aviacijos majoro Vytauto Čemarkos gimimo metines. V. Čemarka gimė Kybartuose, baigė realinės mokyklos septynias klases, o 1921 m. gruodį baigė Karo mokyklą ir tapo karininku. Visą karinę tarnybą V. Čemarka praleido Karo aviacijoje, kur 1922 m. rugpjūčio 26 d. lėktuvu Albatros B. II pirmą kartą išskrido savarankiškai. Tarnyba Aviacijoje V. Čemarkai klojosi puikiai: patarnavęs 3-oje ir 4-oje eskadrilėje, sulaukęs tik 25-erių, jis ėmė vadovauti Mokomąjai eskadrilei. Reikia pažymėti, kad V. Čemarka tapo pirmuoju eskadrilės vadu, baigusiu ne 1919 m. Aviacijos mokyklą. 1927 m., palikęs Karo aviaciją, jis išvyko į Braziliją, kur kartu su broliu bandė steigti lietuvių koloniją. Nenusisekus gyvenimui Brazilijoje, po ketverių metų, V. Čemarka grįžo į Karo aviaciją ir buvo paskirtas eiti karo lakūno pareigas 1-oje eskadrilėje. Galiausiai, 1936 m. V. Čemarka paskirtas Naikintuvų grupės vadu, jam suteiktas majoro laipsnis. Tiesa, kariškai tarnybai vis kliudė Brazilijoje pašlijusi sveikata, todėl 1939 m. rugsėjį Naikintuvų grupės vadas išėjo į atsargą. Kurį laiką, po išėjimo į atsargą, V. Čemarka gyveno Kaune, vėliau Virbalyje pas seserį, kol galiausiai, 1949 m. antrą kartą atsidūrė Brazilijoje ir apsigyveno San Paule. Apie lakūno gyvenimą San Paule beveik nieko nežinoma, nors tikėtina, kad V. Čemarka vertėsi sunkiai. Kartą bendramokslio brazilo iš San Paulo paklausiau, ką jis žino apie Guaianases rajoną, kuriame gyveno aviacijos majoras. Jo atsakymas buvo toks: „Tai blogesnis rajonas už bloguosius San Paulo rajonus“. Savo šeimos aviacijos majoras sukūręs nebuvo, todėl paskutiniuos gyvenimo metus praleido su dukterėčia. V. Čemarka mirė 1993 m. sausio 17 d., jau sulaukęs Lietuvos atkūrimo. Aukštas pareigas Karo aviacijoje užėmusio lakūno laidotuvės buvo labai liūdnos. Veliono kūną Vilja Formazos kapinių bevardžiame kape palaidojo kun. J. Šeškevičius, kuris, panašu, buvo vienintelis šių laidotuvių dalyvis, o V. Čemarkos dukterėčia į amžinybę iškeliavo praėjus kelioms savaitėms po dėdės mirties. Prisiminkime šį aviacijos majorą. V. Čemarkos gimimo metinių proga svetainėje atnaujinta šio karo lakūno biografija. Kviečiame paskaityti.


AVIACIJOS MAJORAS VYTAUTAS ČEMARKA
     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis