Karo lakūnui, av. majorui Liudui Zibavičiui - 125

Pijus 2020 lapkričio 29 d., 00:09  

Lygiai prieš 125 metus Mažeikių rajone, Ukrinų parapijoje gimė aviacijos majoras Liudas Zibavičius. L. Zibavičiaus gyvenimo istoriją pelnytai galime vadinti viena įdomiausių tarp visų Karo aviacijos karininkų gyvenimo istorijų. Didžiąją jaunystės dalį aviacijos majoras praleido gimtąjame Mažeikių krašte, kur mokėsi komercijos mokykloje, o vėliau mokytojavo. 1919 m. jis pradėjo karinę tarnybą Lietuvos kariuomenėje, kurią baigė Lietuvai praradus Nepriklausomybę 1940 m. Baigus karo mokyklą L. Zibavičiui teko dalyvauti Nepriklausomybės kovose, o aviacinę karjerą jis pradėjo gana brandaus, palyginus su to meto aviatoriais, amžiaus – 28 metų. Lakūniška tarnyba L. Zibavičiui sekėsi puikiai – tapo pilotu, jam suteiktas karo lakūno vardas. Visgi, S. Pundzevičiui ėmus vadovauti Karo aviacijai, L. Zibavičius buvo perkeltas į administracines Aviacijos štabo adjutanto pareigas, kurias ėjo daugiau nei penkis metus. Vėliau, jis pasitraukė iš Karo aviacijos rikiuotės tarnybos, tapo Krašto apsaugos ministro adjutantu, buvo „Kardo“ redaktoriumi, nors kasmet, kaip žvalgas, atlikdavo Karo aviacijos karininkams privalomus skraidymo pratimus. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, L. Zibavičiui pavyko iš pasaulio tautų teisuolio Čijunės Sugiharos gauti vizą ir per Japoniją išvykti pas šeimą į JAV. Amerikoje aviacijos majoras mokėsi inžinerijos, verslavo, kol sulaukęs beveik 55 metų tapo gydytoju odontologu. Karininkas mokėjo latvių, anglų, rusų ir vokiečių kalbas, buvo apdovanotas Lietuvos ir Latvijos apdovanojimais. L. Zibavičius mirė prieš 34 metus, Čikagoje. Aviacijos majoras per visą gyvenimą keitė profesijas, todėl paragavo mokytojo, husaro, karo lakūno, KAM tarnautojo, redaktoriaus, inžinieriaus, restorano savininko, gydytojo odontologo darbo. Tokias asmenybes verta prisiminti! Paskaitykite atnaujintą L. Zibavičiaus biografiją, papildyta ir keliomis fotografijomis.


AVIACIJOS MAJORAS LIUDAS ZIBAVIČIUS
     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis