Karo lakūnui, av. majorui Jeronimui Garoliui - 120

Nerijus Korbutas 2020 lapkričio 17 d., 09:34  
Prieš 120 metų, 1900 m. lapkričio 17 d. gimė Jeronimas Grigalius Garolis.
Jeronimas Garolis - viena ryškesnių tarpukario Lietuvos karo aviacijos ir aeroklubo žvaigždžių. Į kariuomenę įstojo savanoriu 1919 m. Dalyvavo nepriklausomybės kovose prieš bolševikus ir bermontininkus. 1920 m. baigęs Karo mokyklą pasiprašė į aviaciją. 1922 m. išskrido savarankiškai. Tarnavo 3-ioje eskadrilėje. 1929 m. tapo pirmuoju Lietuvos lakūnu išsigelbėjusiu parašiutu. 1930 m. dalyvavo trijų Ansaldų skrydyje į Maskvą. 1934 m. po nepavykusio voldemarininkų perversmo 1934 m. iš kariuomenės atleistas. 1934-40 m. dirbo instruktoriumi Lietuvos aeroklube. 1935 m. iš Anglijos parskraidino pirmąjį Baltijos šalyse malūnsparnį AVRO Cierva C.30A. 1939 paskirtas Kauno civilinio aerodromo viršininku. Atstovavo LUFTHANSA kompanijai. 1941 m. aktyviai dalyvavo Birželio sukilime. 1942-44 alaus daryklos „Sudavija“ Prienuose direktorius. 1944 m. neilgą laiką buvo Prienų burmistru. Priartėjus sovietams pasitraukė į Vakarus, 1949 m. emigravo į Australiją, gyveno Sidnėjuje. Buvo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir „Ramovės“ Sidnėjaus skyrių narys. Mirė 1972 m. gruodžio 22 d. Sidnėjuje.
Kviečiame paskaityti atnaujintą mjr. Jeronimo Garolio biografiją, praturtintą šūsniu įdomių dokumentų ir istorinių fotografijų:


AV. MAJORAS JERONIMAS GAROLIS
     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis