Av. ltn. dr. Viktorui Firantui - 120

Nerijus Korbutas 2020 spalio 15 d., 11:05  
Šiandien, minėdami 120-ąsias gimimo metines, prisimename dar vieną 1919 metų Aviacijos mokyklos absolventą, Lietuvos karo aviacijos pirmeivį Viktorą Firantą.
Viktoras gimė Liepojoje 1900 metų spalio 15 d. Aleksandro Firanto ir Eugenijos Sutkevičiūtės šeimoje. Baigęs Šiaulių gimnaziją, 1919 m. pasiųstas į Karo aviacijos mokyklą, paskirtas į mokinių žvalgų grupę. Mokyklą baigė tų pačių metų gruodžio 16 d.
1920 m. gegužės 12 d. pateko į tragišką lėktuvo katastrofą, kurios metu žuvo ltn. Vytautas Rauba, o Viktoras sunkiai sužeistas. Pasveikęs, aviacijos tarnyboje, įvairiose pareigose išbuvo iki 1922 m. spalio mėn., kuomet paleistas iš kariuomenės eiti aukštojo mokslo. Baigė mokslus Vokietijoje, tapo dipl. inžinieriumi, apsigynė daktaro laipsnį. Grįžęs į Lietuvą 1929-1940 metais dirbo aukštose pareigose laikinojoje sostinėje. 1929 - 1936 m. Telefono-telegrafo stoties viršininku, nuo 1936 m. – Susisiekimo ministerijos Pašto valdybos techninės tarnybos viršininku. Dėstė Vytauto Didžiojo Universitete Technologijos fakultete teletinklų kursą. 1935 m. vedė Eugeniją Česnavičiūtę. 1936 m. susilaukė dukters Reginos ( vėliau tapusios teisės daktare, McHenry apygardos Ilinojaus valstijos prokurore, bei žymia advokate.)
Prasidėjus okupacijoms su šeima pasitraukė į Vakarus. 1949 m. pasiekė JAV. Ten dirbo inžinieriumi, vienas ryškesnių karjeros projektų - Čikagos O'Hare International Airport apšvietimas.
Mirė 1987 m. lapkričio 22 d. Palaidotas Crystal Lake Memorial Park kapinėse, Ilinojaus valst. JAV.
Nėra labai ryškus Viktoro Firanto pėdsakas Lietuvos aviacijos istorijoje, tačiau, būdamas rimtu savo srities specialistu ir dirbdamas mėgstamą darbą - pasiekė įspūdingų karjeros aukštumų, tiek Lietuvoje 4-ame pr. amžiaus dešimtmetyje, tiek priverstinėje emigracijoje Amerikoje. Trumpiau tariant - nugyveno ilgą ir labai prasmingą gyvenimą. Kviečiu paskaityti atnaujintą av. ltn. dr. Viktoro Firanto biografiją, papildytą nuostabiomis fotografijomis bei įdomiais dokumentais. Neužmirškime!


AV. LTN. DR. VIKTORAS FIRANTAS
     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis