Antanui Pakniui - 110

Nerijus Korbutas 2020 rugsėjo 09 d., 08:30  Prieš 110 metų, 1910 m. rugsėjo 9 d. Rokiškio apskr. Jūžintų vlsč. Juodupės k. Pakniškių vienkiemyje gimė Antanas Paknys.
1929 m. įstojo į Kauno aukštesniąją technikos mokyklą (ATM), aktyviai dalyvavo jos Aviacijos būrelio, o vėliau - LAK sklandymo veikloje.
Sklandytojas, sklandymo instruktorius ir civilinis lakūnas 1936 m. pradėjo savarankiškai konstruoti ir iki 1940 m. pastatė 4 sklandytuvus: šlaito sklandytuvą „Uodas", pirmąjį lietuvišką dvivietį PAGY, lavinimosi sklandytuvą „Nerija" ir lavinimosi sklandytuvą PAGY-2 „Termikas", kurį vėliau motorizavo.
Po II pas. karo dirbo Petrašiūnų elektrinėje, o nuo 1970 metų - Eksperimentinėje sportinės aviacijos gamykloje Prienuose.
Mirė 1982 m. sausio 21 d., palaidotas Kaune.
Kviečiame paskaityti apie aviakonstruktoriaus ir sklandytojo A.Paknio gyvenimą plačiau:


     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis