Av. kapitonui Antanui Audroniui - 110

Nerijus Korbutas 2020 rugpjūčio 20 d., 09:56  

Šiandien, minėdami 110-ąsias gimimo metines prisimename karo lakūną, av. kapitoną Antaną Audronį.
Antanas Krasnickas, nuo 1940 m. - Audronis gimė 1910 m. rugpjūčio 20 d. Atesninkuose, Krokialaukio vls., Alytaus aps. ūkininkų Jurgio Krasnicko ir Anelės Lelevičiūtės šeimoje.
Baigė Alytaus gimnaziją, mokėsi VDU Teisės fakultete. 1928 m. įstojo į Karo mokyklą, ją baigė 1930 m. Nuo 1931 iki 1940 m. tarnavo Karo aviacijoje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Amerikoje buvo aktyvus lietuvių išeivijos narys. Mirė 1991 m. sausio 30 d.

Kviečiame paskaityti apie A.Audronį plačiau, peržiūrėti pateiktus dokumentus ir iškarpas iš spaudos:

     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis