Pulk. ltn. Panteleomui Soltanui - 130

Nerijus Korbutas 2020 liepos 27 d., 16:56  
Šiandien, minėdami 130-ąsias gimimo metines prisimename Nepriklausomybės kovų dalyvį, oro žvalgą - fotografą, žmogų 1919-1920 m. kūrusį Lietuvos karinę aviaciją - Panteleomą Soltaną.
P.Soltanas gimė Vadžgiryje, dab. Jurbarko raj. (kitais duomenimis Šilkalnyje, dab. Raseinių raj.) Pradinį mokslą baigė Raseinių miesto mokykloje, vėliau Baku komercijos mokyklą. 1915-1918 mobilizuotas tarnavo Rusijos kariuomenėje. 1919 m. grįžęs į Lietuvą 2 dešimtmečius skyrė tarnybai Lietuvos Kariuomenėje. 1938 m. išėjo į atsargą.
Mirė 1965 m., palaidotas Babtų kapinėse.

Kviečiame paskaityti apie P.Soltaną plačiau, peržiūrėti pateiktus dokumentus ir fotografijas:

     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis