Diskusijos

Lietuvos Aviacijos Istorija 1919 - 1940 m. :: Diskusijos :: Transatlantiniai skrydžiai :: S.Darius ir S.Girėnas
 
<< Prieš tai buvusi tema | Sekanti tema >>
Lituanika ir benzinas
Eiti į puslapį       >>  
Moderatoriai: Arius, Nerijus Korbutas, Pijus, Mindaugas, Kiras
Autorius Pranešimas
Kiras
2009 Sau 12 d., 14:30
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Skrydžiui per Atlantą lėktuvas „Belanka“ buvo perdirbtas į „Lituaniką“ taip kad galėtų nuskristi 8000 km. Tam buvo įtaisyti papildomi benzino bakai.
Taigi kokie tie bakai, kiek jų įrengta ir kokia jų talpa? Kadangi lėktuvas buvo amerikietiškas, tai patogiau bus pateikti jų vienetais – galonais.
Pirmiausia buvo palikti esami „Belankos“ sparniniai du bakai po 44 galonus (165,5 L, iš viso 333 L)
Liemenyje buvo įmontuoti du didžiuliai bakai 220 ir 185 galonų talpos – iš viso 405 gal. (1533 L)
Sparnuose buvo papildomai įmontuoti nauji bakai 75 ir 76 galonų talpos – viso 151 gal. (572 L)
Visa „Lituanikos“ benzino bakų talpa buvo 644 galonai (2438 L).
Bet tai dar ne viskas. Darius ir Girėnas į skrydį paėmė dar 135 galonus benzino 27 kanistruose (511 L). Šie kanistrai buvo sukrauti ant liemens bakų, virš lakūnų galvų. Skridimo metu Girėnas po vieną kanistrą nukeldavo, prijungdavo siurblį, benziną perpumpuodavo į pratuštėjusius stacionarinius bakus, o tuščią kanistrą išmesdavo.
Iš viso skrydžiui buvo paimta 779 galonai (2949 L) benzino. Ir svėrė šis benzinas apie 2200 kg.
Taigi „Lituanika“ buvo skrendantis benzinvežis.
Į viršų
Juozas
2009 Sau 12 d., 23:02
Užsiregistravęs dalyvis #20
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:29
Pranešimų: 360
Visi tų laikų transatlantiniai lėktuvai buvo skraidančios cisternos. Po "Lituanicos II" sparnu net nufotografuotos statinės...
Į viršų
Kiras
2009 Sau 13 d., 10:30
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Benzino kiekis avarijos metu

Kiek buvo benzino avarijos metu nėra žinoma. Todėl pasvarstykime, kiek jo galėjo būti.
Jeigu viskas vyko pagal Dariaus apskaičiuotą benzino sunaudojimo grafiką, ir nebuvo jokio pereikvojimo – tai benzino dar turėjo būti apie 430 litrų. Tarkim, kad sunaudojimas buvo kažkiek didesnis, nei planuota. Pvz. po 3 litrus per valandą. Tai pereikvojimas būtų apie 110 – 120 litrų. Vis tiek likutis dar sudarytų apie 300 litrų – o tai dar beveik 6 valandom skridimo. Todėl, reikia manyti, kad benzino „Lituanika“ turėjo.
Nebent skridimo metu atsirado koks nors nuotėkis, tokiu atveju benzino galėjo būti likę visiškai mažai.

Kažkiek benzino pėdsakų „Lituanikos“ liekanose yra aptikęs kapitonas V.Morkus. Bet kiek – neaišku. Jis sakė:
Benzino bakai, kurie buvo prie motoro, buvo ištuštinti, bet sparniniuose bakuose užtikome benzino, nors tie bakai buvo gerokai apdaužyti, tad, reikia manyti, galėjo būti 50 kg benzino, gal net daugiau.
Darius ir Girėnas : memuarai / Nijolė Dariūtė-Maštarienė : Vilnius : Mintis, 1990, 173 puslapis, iš „Naujos žinios“ – 1933 – liepos 20.

Anot vokiečių majoro Hatendorfo, tyrusio „Lituanikos“ katastrofą, benzinas buvo visiškai besibaigęs.
Pasak majoro Hatendorfo, benzino ištekliai jau buvo smarkiai sumažėję. Lakūnų užrašuose rasta, kad benzino turi užtekti 37 val. ir 15 min., o nuo pakilimo Niujorke iki žuvimo jau buvo praėjusios 37 valandos. Taigi ties katastrofos vieta, vokiečių nuomone, benzino buvo likę 15 minučių.
Darius ir Girėnas : memuarai / Nijolė Dariūtė-Maštarienė : Vilnius : Mintis, 1990, 197 puslapis.

Manyčiau, kad majoras Hatendorfas klydo. Benzino buvo paimta 44,5 val. O suklaidino jį, tikriausiai „Lituanikos“ bakų talpa. Stacionarių bakų talpa, kaip jau anksčiau minėjau, buvo 644 galonai. Tai toks benzino kiekis ir galėjo būti maždaug 37 valandoms. Majoras Hatendorfas galėjo nežinoti ir jokiuose užrašuose nerasti, kad dar buvo paimta benzino kanistruose. O tušti kanistrai buvo išmesti.
Į viršų
Kiras
2009 Sau 14 d., 11:06
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Kodėl nebuvo gaisro

Jei benzino buvo, o mes manome, kad jo buvo, tai paprastai tokias avarijas lydi gaisras. Netgi jei ir benzino buvo mažai. Pvz. kanistras benzino – 20 litrų – lėktuvo skrydžiui yra mažai. Bet gaisrui – tai yra pakankamai daug!

Todėl gali kilti klausimas, kodėl avarijos metu „Lituanika“ neužsidegė.
Galvoju taip. Kad kiltų gaisras turi būti benzino garų (t.y. išsitaškiusio benzino) ir ugnies židinys. „Lituanikos“ avarijos metu benzino nebuvo, ten kur buvo ugnies židiniai.

Ugnies židiniais per avariją gali būti:
- magnetos – dar varikliui nesustojus, jos duoda kibirkštis žvakių uždegimui,
- įkaitę variklio išmetimo kolektoriai,
- kibirkštys metalinėms dalims kertantis į grunto žvirgždo akmenėlius.

„Lituanikos“ avarijos metu benzinas iš liemens bakų jau seniai buvo išnaudotas ir tie bakai buvo tušti. O sparnų bakai, kuriuose benzino dar buvo, atitrūko nuo lėktuvo kartu su sparnais, kai lėktuvas dar krito traiškydamas pušis. Taip sakant, benzinas atsiskyrė nuo lėktuvo liemens ir pavojingiausios detalės – variklio. Ir dar. Lėktuvo sparnai sugėrė pušų spygliuose buvusį vandenį (juk buvo tik ką po lietaus). Taigi lūžtant sparnams, jei ir galėjo būti kokia nors kibirkštėlė, tai ją užgesino vandens lašai.

Į viršų
Juozas
2009 Sau 15 d., 18:04
Užsiregistravęs dalyvis #20
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:29
Pranešimų: 360
Dar prisiminkim kokiu atstumu nuo lėktuvo atsidūrė atitrūkęs variklis. Be to nebuvo akumuliatoriaus.
Į viršų
Kiras
2009 Sau 16 d., 20:15
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
„Lituanikos“ tūpimas vandenyne

„Lituanikos“ didieji liemens bakai buvo aprūpinti greito benzino išpylimo vožtuvais. Priverstinio tūpimo vandenyne atveju, benzinas greitai išpilamas, vožtuvai vėl uždaromi, ir bakai tarnauja kaip plūdurai. Šių bakų tūris virš 1500 litrų. Vadinasi vandenyje jie palaikytų 1500 kG keliamąją jėgą. Tuščios „Lituanikos“ masė – 1208 kg, lakūnų ir jų daiktų – apie 200 kg – viso šiek tiek daugiau nei 1400 kg. Taigi lėktuvas nenuskęstų. Bet kaip viskas turėtų vykti? Pabandžiau įsivaizduoti tokį scenarijų.

Išleidus benziną, lėktuvas tupia ant vandens. Kadangi tai ne hidroplanas, ratai kabina vandenį, lėktuvas kniumba nosimi ir nyra po vandeniu. Liemens bakai-plūdurai kelia į viršų, sunkus variklis nusveria žemyn. Galop lėktuvas nusistovi pusiausvyroje piestu vertikaliai – variklis ir kabina po vandeniu, liemuo nuo pusės – virš vandens, t.y. stabilizatorius ir kilis siūbuoja kaip koks plūduras. Sparnai, jei nirimo į vandenį metu nenulūžo, maždaug ties vandens paviršiumi.

Ką daryti lakūnams tokiu atveju? Vanduo sunkiasi pro kabinos nesandarumus į vidų. Lakūnai yra kabinoje, apačioje bakų. Lakūnams reikia užsiropšti ant bakų viršaus. Taigi jiems reikia išsirangyti iš kabinos pro ertmę tarp benzino bakų bei fiuzelažo viršaus. Pro tą pačią ertmę, kur anksčiau buvo sudėti benzino kanistrai. Gerai, jei tas benzinas jau išnaudotas ir kanistrai pašalinti. Kitaip tie kanistrai užgriūtų lakūnams ant galvų.
Taigi lakūnams reikia nusigauti į lėktuvo uodegą už bakų – t.y. išlipti aukštyn, nes lėktuvo uodega dabar stovi vertikaliai. Būtina nepamiršti pasiimti tris dalykus: peilį, bengališkas signalines raketas ir degtukus. Pastarųjų nesušlapinti. Peilis reikalingas perpjauti liemens drobei. Tada uždegus bengališką ugnį, galima tikėtis, kad ją pamatys iš kokio nors praplaukiančio laivo. Čia naktį. O dieną plūduriuojanti oranžinė „Lituanika“ turėtų matytis iš toli. Tereikia sėdėti ant bakų ir laukti.

Kiek šansų sulaukti pagalbos – sunku pasakyti. Laivyba šiaurės Atlante tais laikais buvo intensyvi. Taigi kažkokia tikimybė, kad tokiu atveju būtų išgelbėti, buvo.

Blogiau, jeigu įvyktų sunkesnis scenarijus.
Lėktuvo panirimo į vandenį metu išdužtų kabinos stiklai. Tada lakūnai iš karto atsidurtų po vandeniu. Reikėtų išnerti ir išnerti tiksliai į tą patį plyšį, esantį virš bakų. Su rūbais ir su batais toks nardymas nelengvas. Kaip tokiu atveju nesušlapinti degtukus ir bengališkų ugnių paraką – nežinau. Nebent iš anksto pasirūpinus kokiais nors neperšlampamais dėklais.
Šiuo atveju išsigelbėjimo galimybė būtų gerokai mažesnė.

Į viršų
Kiras
2009 Vas 10 d., 11:08
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Su benzinu susijęs dar vienas daiktas.
Tai variklio apsukų ir kuro sunaudojimo grafikas:

2 val. skrendama riebiu m. - 1970 aps./min. ir suvart. 51,58 gal.
5 val. skrendama norm. m. - 1900 aps./min. ir suvart. 104,25 gal.
10 val. skrendama norm. m. - 1850 aps./min. ir suvart. 190,3 gal.
10 val. skrendama norm. m. - 1750 aps./min. ir suvart. 167,6 gal.
10 val. skrendama norm. m. - 1650 aps./min. ir suvart. 147,6 gal.
7,5 val. skrendama norm. m. - 1600 aps./min. ir suvart. 106,3 gal.
---------------------------------------------------------------------------------
44,5 val. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 gal.

Darius ir Girėnas : memuarai / Nijolė Dariūtė-Maštarienė : Vilnius : Mintis, 1990, 141 psl.

Štai tokia lentelė Dariaus ir Girėno buvo pasiruošta ir priklijuota prie faneros gabalėlio. Laikoma kabinoje ant akių, po ranka. Ne kur nors užrašuose, bloknote. Tai byloja apie šio grafiko svarbą.
Ji yra Karo muziejuje, bet neeksponuojama, o kažkur fonduose.

Paskaičiavau, koks benzino suvartojimas per val. buvo kiekvienu režimu:
1970 aps./min. - 98 L/val.
1900 aps./min. - 79 L/val.
1850 aps./min. - 72 L/val.
1750 aps./min. - 63 L/val.
1650 aps./min. - 56 L/val.
1600 aps./min. - 54 L/val.

Pagal šį grafiką prieš katastrofą "Lituanika" turėjo skristi 1650 aps/min. režimu suvartodama 56 L/val. benzino.
Reiškia, turint 50L benzino, buvo galima skristi apie 50 minučių ir nuskristi apie 130 - 140 km.

Dar viena detalė.
Lentelėje, kur susumuoti galonai - klaida: t.b. ne 777, o 767,63 gal.
Galvojau, kad tai korektūros klaida. Bet šios lentelės duomenys yra ir knygoje:

Darius ir Girėnas : dokumentai, laiškai, atsiminimai / Nijolė Dariūtė-Maštarienė, Algirdas Gamziukas, Gytis Ramoška Kaunas : Lietuvos technikos muziejus "Plieno sparnai", 1991

Matyt, Darius tą 10 galonų užsidėjo kaip rezervą nenumatytam atvejui.[ Redaguota 2011 Kov 14 d., 13:15 ]
Į viršų
Kiras
2011 Kov 13 d., 19:05
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Pasisukusi diskusija apie "Lituanikos" bakus atkelta iš temos apie filmą "Skrydis per Atlantą".

JG52 rašė ...

Prunce rašė ...

Jos buvo sukrautos ant pagrindinių kuro bakų viršaus. Tai puikiai matosi "Plieno sparnuose" publikuotuose brėžiniuose.

Iš tiesų, kažkiek vietos virš bako yra:
http://www.plienosparnai.lt/e107_files/public/1278930277_2_FT5196_lituanica-albumas16.jpg
Kita vertus, kodėl nebuvo padaryta paprasčiau - tiesiog atitinkamai nepadidintas kuro bakas? Gal nebuvo tikri, dėl maksimaliai įmanomo pakelti svorio? O po bandymų įsitikino, kad dar yra kažkiek rezervo?

Įdomus niuansas. Man irgi tokia mintis neduoda ramybės - kodėl bakai nebuvo padaryti didesni - tokie, kad nebūtų reikėję imti tų papildomų skardinių su benzinu.
Į viršų
JG52
2011 Kov 14 d., 11:19
Užsiregistravęs dalyvis #156
Prisijungta: 2010 Rgp 19 d., 14:53
Pranešimų: 519
Manau, kad kuro bakai buvo pagaminti tokie (tokios talpos), kokie buvo nurodyti, užsakyti. Gal vėliau, pakeitus variklį (variklio galingumas, ko gero, buvo aiškiausias dėmuo iš visų patobulinimų), propelerį, sparnus, įmontavus oro srautą išlyginantį žiedą aplink variklį, ratų gaubtus ir kt., pagerėjo lėktuvo techniniai duomenys daugiau, nei buvo skaičiuota ar tikėtasi. Dėl to atsirado rezervas papildomam svoriui? Juk tų skardinių paimta pakankamai daug.

[ Redaguota 2011 Kov 14 d., 11:20 ]
Į viršų
Lima
2011 Kov 14 d., 11:32
Užsiregistravęs dalyvis #153
Prisijungta: 2010 Bir 29 d., 17:02
Pranešimų: 18
Tik pamastymai:
1. Bakų svoris permanentinis. Kanistrai išskrenda lauk paskui sunaudotą benziną. Išmetus visus kanistrus lėktuvas lengvesnis nei lėktuvas su padidintu baku.
2. Galbūt virš pagrindinio bako buvo konstrukcinių elementų, dėl kurių, aukštinant baką, būtų reikėję sudėtingos bako formos. O tai mažina patikimumą ir didina masę. Bako ilginimas galėjo būti nepriimtinas dėl svorio centro pasislinkimo atgal.
Į viršų
Eiti į puslapį       >>   

Persikelti:     Į viršų

Sindikuoti šią temą: rss 0.92 Sindikuoti šią temą: rss 2.0 Sindikuoti šią temą: RDF
Powered by e107 Forum System

Svetainės nuorodos

Sveiki,

Prisijungimo vardas:

Slaptažodis:
Prisiminti mane

[ ]

Facebook