Diskusijos

Lietuvos Aviacijos Istorija 1919 - 1940 m. :: Diskusijos :: Lietuvos Karo Aviacija 1919 - 40m. :: Asmenybės
 
<< Prieš tai buvusi tema | Sekanti tema >>
Severinas Sabas
Moderatoriai: Arius, Nerijus Korbutas, Pijus, Mindaugas, Kiras
Autorius Pranešimas
Nerijus Korbutas
2019 Spa 06 d., 23:08
Administratorius

Užsiregistravęs dalyvis #2
Prisijungta: 1970 Sau 01 d., 03:00
Pranešimų: 4056
Šią, 2019 m. vasarą gramdydamas visokiuose archyvuose informaciją darbui "Leonardo Pesecko genealogija" lygiagrečiai pasirankiojau medžiagos dar apie maždaug 150 aviacijos karininkų. Tą patį būtų galima padaryti ir su visais emigravusiais puskarininkiais, tačiau praktiškai neturime jų biografijų, nėra nuo ko pradėti dirbti. Bet gal kada garbūs kolegos gyvenantys ne egzilyje, ir turintys galimybę dirbti LCVA susimils ir pasidalins surinktomis puskarininkių biografijomis - tada nuveiksim dar darbų toje srityje.Vardan tos Lietuvos, kaip sakant

Ta mano surinkta medžiaga labai fragmentiška, tačiau, nežiūrint to - nemaža dalimi tai leis kažkiek papildyti, o kartais ir pataisyti esamas karininkų biografijas.

Žinoma, kad ta medžiaga sugultų į lentynas - užtruks, tačiau šiandien temoje Aviatorių krikšto įrašai prakalbome apie Severiną Sabą, tai atgailaudamas, kad nepaminėjome Severino Sabo gimimo 120-mečio metų pradžioje - skubu papildyti jo biografiją. O pildyti ten yra ką.

Visų pirma - biografijoje iš Karininkų tomų nurodyta, kad Lietuvą apleido 1928 m., tačiau mano surasti dokumentai nepaneigiamai byloja, kad tai nutiko tuoj po vedybų ir sutvarkius likusius reikalus su tarnyba ir mokslais tais pačiais 1925 m.

Suradau S.Sabo mirties liudijimą, tad vietoje to, kad žinojome jog mirė 1938 m. dabar žinome tikslią mirties datą, vietą ir priežastį. (Narys Lakūnas galės patenkinti smalsumą).

Pririnkau nemažai informacijos apie žmoną. O ji tikra gražuolė, lietuvių kilmės, tačiau Amerikoje gimusi, o dirbdama kompanijoje "Lithuanian Sales Corporation" buvo komandiruota į Lietuvą, matomai tuomet Kaune ir susičiulbėjo su vyr. leitenantu ir atėmė iš jo galimybę paskraidyti su jo bičiulio ir vedybų liudininko Antano Gustaičio anbukais...
Tiesa, nepavyko patvirtinti ar paneigti Marijonos Dusevičiūtės (Marianna Dusewicz) ankstyvos mirties datos - 1934 m., tad kol kas taip ir palieku.

Sūnaus Roberto gimimo data buvo nurodyta 1934 m., tačiau radau krikšto įrašą ir tvirtai taisau į 1928 m.

Esamoje biografijoje buvo nurodyta jog Severinas Sabas emigravęs į JAV gyveno Baltimorėje. Matyt, kažkiek tiesos yra, nes tose apylinkėse palaidotas, tačiau nemaža dalis gyvenimo JAV matomai pralėkė Bostone. Ten gimė sūnus, ten baigė mokslus, ten gyveno.

Biografijoje nieko neturėjome apie jo veiklą JAV. Tad žinias pildome - baigė geologijos mokslus, o nuo 1933 m. lapkričio 1 d. iki mirties dirbo geologijos inžinieriumi JAV Geologijos tarnyboje. Apie jo tarnybą ir neužbaigtus piniginius reikalus galite paskaityti leidinyje "Decisions of the Comptroller General of the United States", 21 vol. puslapiuose 767-769 - ieškokite Google books.

Ir galop radau net Severino Sabo kapo nuotrauką Mount Carmel kapinėse, Upper Marlboro, Prince George's County, Marylando valst. , JAV.

Žodžiu, apie viską SEVERINO SABO puslapyje.

Darbas ties šiuo Lietuvos aviacijos pirmeiviu toli gražu nebaigtas - pirmiausia dar laukia fotografijos iš tarnybos Karo aviacijoje, o atsiradus naujai informacijai pasipildys ir amerikoniškoji gyvenimo istorija.

Tad šįkart tiek.


[ Redaguota 2019 Spa 07 d., 09:23 ]
Į viršų
Pijus
2019 Spa 07 d., 09:23
Pijus

Užsiregistravęs dalyvis #4
Prisijungta: 2008 Lap 05 d., 16:57
Pranešimų: 887
Nerijus Korbutas rašė ...

Esamoje biografijoje buvo nurodyta jog Severinas Sabas emigravęs į JAV gyveno Baltimorėje. Matyt, kažkiek tiesos yra, nes tose apylinkėse palaidotas, tačiau nemaža dalis gyvenimo JAV matomai pralėkė Bostone. Ten gimė sūnus, ten baigė mokslus, ten gyveno.

Iškart atmintyje iškilo kpt. S. Dariaus dienoraštis. Paskaitome:

1932 m. rugsėjo 15 d. Ketvirtadienis

Aplankėme Šv. Alfonso parapiją, pasikalbėjom komiteto org. reikalu su kun. Mandelsonu ir Mateliu. Vėliau nuvykom pas adv. Rastenį, kur susitikom su Ceplinsku ir kartu dar aptarėm kai kuriuos aviacijos dienos ir susirinkimo reikalus. Nuvykom pas Sabą, buvusį Liet. av. karininką, neradom namie. Sėdžiu prie susirašinėjimo ir dienyno rašymo.

1932 m. rugsėjo 19 d. Pirmadienis
Pirmadienyje susitvarkymo, laiškų rašymo diena. Parašiau laišką į Bostoną Kapockui, Chicagą p-lei Gaižaitei.
Vakare nuvykom pas ats. leit. Sabą, dabar inžnieirų. Gardžiai pavalgę, gerai pasišnekučiavomi. Palošę ruletę grįžom į Y.M.

Šv. Alfonso lietuvių parapija yra Baltimorėje, tai Dariaus dienoraštis patvirtina, kad Sabas 1932 m. rugsėjį gyveno Baltimorėje. Panašu, kad pas buvusį kolegą Darius lankėsi kartu su Girėnu ir dar ruletę spėjo sulošti.


[ Redaguota 2019 Spa 07 d., 09:24 ]
Į viršų
Kiras
2019 Spa 07 d., 11:35
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Klausimas Nerijui.
Kodėl S.Sabo biografijoje ištrynei, kad gimė Krasnapolio mstl. Seinų apsk.?
Manyčiau, lokalizacija yra būtina.
Kur tas Krasnapolis yra, tikriausiai žinoti gali tik nedaugelis, reikės gūglinti.
Teiginys - gimė Krasnapolio mstl. Seinų apsk. - daug maž bus visiems aiškus.

Beje pagūglinus pasirodo, kad Krasnapolis yra ir Lietuvoje - toks suvargęs kaimelis Trakų rajone. Tuo tarpu S.Sabo gimtinė yra klestintis miestelis (bažnytkaimis) Lenkijoje.

P.S. Net lietuviško Krasnapolio Wikipedijos nuoroda neužsikabina.

[ Redaguota 2019 Spa 07 d., 12:40 ]
Į viršų
sky76v
2019 Spa 07 d., 14:30
Užsiregistravęs dalyvis #49
Prisijungta: 2009 Sau 27 d., 14:48
Pranešimų: 1265
Kažkokia klaida portalo nuorodų sistemoje. Gal skliaustelių nuorodoje nesupranta? Tenka eiti aplinkui, per bit.ly:

Krasnapolis (Trakai).
Į viršų
Nerijus Korbutas
2019 Spa 07 d., 15:00
Administratorius

Užsiregistravęs dalyvis #2
Prisijungta: 1970 Sau 01 d., 03:00
Pranešimų: 4056
Visiškai sutinku su pastaba dėl apskrities.
O už to Krasnapolio prie Trakų buvau ir aš užkliuvęs, bet kažkaip suveikė saugiklis jog kažkas čia ne taip, nes Seinų apskr. na negalėjo tęstis iki Vilniaus, tad netrukus atkapsčiau ir tą tikrąjį

[ Redaguota 2019 Spa 07 d., 15:00 ]
Į viršų
Mindaugas
2019 Spa 11 d., 19:14
Mindaugas

Užsiregistravęs dalyvis #5
Prisijungta: 2008 Lap 05 d., 17:06
Pranešimų: 465
Kaip tik prieš keletą dienų ieškojau vyr. ltn. Severino Sabo nuotraukų tikrindamas vieną hipotezę susijusią su Karo aviacijos mokykla

Užsirašiau į savo užrašų knygą ir pabandysiu užsisakyti LCVA saugomą jo tarnybos bylą. Labai tikėtina, kad tik 1928 m. vyr. ltn. S. Sabas buvo išbrauktas iš karininkų sąrašų ir enciklopedinio vardyno sudarinėtojai tai palaikė išvykimo data.

Taip pat vyr. ltn. S. Sabo biografijai skirtame puslapyje įkeltą LCVA dokumentą ir duomenys jame reikėtų vertinti atsargiai. Tai dokumentas, kuris buvo sudaromas karininkui pradėjus tarnybą arba kiek vėliau. Neretai šį dokumentą karininkas užpildydavo pats ("savo ranka") ir ten pateikiami duomenys nors ir ne tokie sausi, bet praktiškai mažai patikrinami ir neretai "pagražinti". Tuo įsitikinu gana dažnai.

Kas dėl puskarininkių - turiu sudaręs karo lakūnų puskarininkių trumpų biografijų vardyną bei Karo aviacijoje 1930-1940 m. tarnavusių puskarininkių sąrašą. Trys pastebėjimai - neskelbiu, nes dar trūksta išbaigtumo, daug biografijų reikia pildyti, tikrinti jas sudarančius duomenimis. Antra - mokslo biurokratija reikalauja paskelbti taip ir ten, kad ir mokslo biurokratui tiktų. Galiausiai trečia, iki 1930 m. dalinių raštvedyba nebuvo centralizuota, o iki 1928 m. net ir ne standartizuota. Tai reiškia, kad iki 1930 m. yra chaosas ir sudaryti bent kiek išsamesnes puskarininkių biografijas yra ypač sunku. Sąrašas jau būtų daug, tačiau jame nebūtų nei gimimo metų, nei gimimo vietos, nei tėvavardžio. Taip pat puskarininkių buvo bent tris kartus daugiau nei karininkų. Vien kiek aviacijos mechanikų puskarininkių buvo. Rimtas darbas
Į viršų
Nerijus Korbutas
2019 Spa 11 d., 19:51
Administratorius

Užsiregistravęs dalyvis #2
Prisijungta: 1970 Sau 01 d., 03:00
Pranešimų: 4056
Mindaugas rašė ...

Užsirašiau į savo užrašų knygą ir pabandysiu užsisakyti LCVA saugomą jo tarnybos bylą. Labai tikėtina, kad tik 1928 m. vyr. ltn. S. Sabas buvo išbrauktas iš karininkų sąrašų ir enciklopedinio vardyno sudarinėtojai tai palaikė išvykimo data.


Bet kuriuo atveju - išvykimo data neginčijamai 1925 m.

Mindaugas rašė ...
Taip pat vyr. ltn. S. Sabo biografijai skirtame puslapyje įkeltą LCVA dokumentą ir duomenys jame reikėtų vertinti atsargiai. Tai dokumentas, kuris buvo sudaromas karininkui pradėjus tarnybą arba kiek vėliau. Neretai šį dokumentą karininkas užpildydavo pats ("savo ranka") ir ten pateikiami duomenys nors ir ne tokie sausi, bet praktiškai mažai patikrinami ir neretai "pagražinti". Tuo įsitikinu gana dažnai.


Pastebėjau ir aš. Labai daug netikslių gimimo datų ir pnš.

Mindaugas rašė ...
Kas dėl puskarininkių - turiu sudaręs karo lakūnų puskarininkių trumpų biografijų vardyną bei Karo aviacijoje 1930-1940 m. tarnavusių puskarininkių sąrašą. Trys pastebėjimai - neskelbiu, nes dar trūksta išbaigtumo, daug biografijų reikia pildyti, tikrinti jas sudarančius duomenimis. Antra - mokslo biurokratija reikalauja paskelbti taip ir ten, kad ir mokslo biurokratui tiktų. Galiausiai trečia, iki 1930 m. dalinių raštvedyba nebuvo centralizuota, o iki 1928 m. net ir ne standartizuota. Tai reiškia, kad iki 1930 m. yra chaosas ir sudaryti bent kiek išsamesnes puskarininkių biografijas yra ypač sunku. Sąrašas jau būtų daug, tačiau jame nebūtų nei gimimo metų, nei gimimo vietos, nei tėvavardžio. Taip pat puskarininkių buvo bent tris kartus daugiau nei karininkų. Vien kiek aviacijos mechanikų puskarininkių buvo. Rimtas darbas


Bet kuriuo atveju esu pasiruošęs prisidėti iš savo parapijos. Su viltimi kada nors turėti bent I-V laidas baigusiųjų skraidančių puskarininkių biografijas ir svetainėje.
Į viršų
 

Persikelti:     Į viršų

Sindikuoti šią temą: rss 0.92 Sindikuoti šią temą: rss 2.0 Sindikuoti šią temą: RDF
Powered by e107 Forum System

Svetainės nuorodos

Sveiki,

Prisijungimo vardas:

Slaptažodis:
Prisiminti mane

[ ]

Facebook