Diskusijos

Lietuvos Aviacijos Istorija 1919 - 1940 m. :: Diskusijos :: Lietuvos Karo Aviacija 1919 - 40m. :: Kiti klausimai
 
<< Prieš tai buvusi tema | Sekanti tema >>
Raseinių krašto aviatoriai
Eiti į puslapį   <<        >>  
Moderatoriai: Arius, Nerijus Korbutas, Pijus, Mindaugas, Kiras
Autorius Pranešimas
Lakūnas
2019 Rgs 29 d., 22:06
Lakūnas
Užsiregistravęs dalyvis #26015
Prisijungta: 2019 Sau 27 d., 09:37
Pranešimų: 274
Papuls nes tada buvo Raseinių apskritis. Aš pats nuo Ariogalos pusės kilęs.
Į viršų
Nerijus Korbutas
2019 Rgs 29 d., 22:51
Administratorius

Užsiregistravęs dalyvis #2
Prisijungta: 1970 Sau 01 d., 03:00
Pranešimų: 4087
Vis tik, jei yra noras surinkti būtent Raseinių krašto aviatorius tai derėtų apsiriboti dabartinėmis rajono ribomis, priešingu atveju visiška makalynė bus.
Į viršų
Lakūnas
2019 Rgs 30 d., 14:19
Lakūnas
Užsiregistravęs dalyvis #26015
Prisijungta: 2019 Sau 27 d., 09:37
Pranešimų: 274
Norisi kad butu tarpukario dvasia. Bet Nerijau jus gal ir teisingai sakote.
Į viršų
Lakūnas
2019 Rgs 30 d., 16:26
Lakūnas
Užsiregistravęs dalyvis #26015
Prisijungta: 2019 Sau 27 d., 09:37
Pranešimų: 2741903 05 14 Bažavalės k., Ariogalos vls., Kėdainių aps [dabar Raseinių rajonas] gimė Digrys Vytautas.

1920 baigė g-ją Kaune.

1926 11 12 pašauktas į karinę tarnybą, paskirtas į 5 pėst. pulką.

1927 10 30 iš kariuomenės paleistas į atsargą puskarininkiu.

1928 05 01 pašauktas į karinę tarnybą dvejiems metams liktiniu puskarininkiu.

1929 03 11 perkeltas į karo aviaciją.

1929 12 20 baigė puskarininkių lakūnų m-lą. paskirtas karo lakūnu.

1931 01 08 suteiktas I rango karo lakūno vardas.

1934 09 15 Karo mokykloje išlaikė egzaminus karininko laipsniui gauti, suteiktas jaun. leitenanto laipsnis.

1936 09 19 paskirtas I rango karo lakūnu į 3 eskadrilę.

1936 11 23 pakeltas į leitenantus.

1939 12 31 – į kapitonus.

Iki 1940-06-15 Vytauto Digrio skraidymų stažas buvo 766 val. 18 min.

Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo karo aviacijos 2 eskadrilėje (artimosios žvalgybos) eskadrilėje karo lakūnu.

1941 01 01 likviduojant Lietuvos kariuomenę paleistas į atsargą.

1944 įsitraukė į antisovietinį rezistencinį judėjimą, Žemaitijoje organizavo jaunimą į LLA.

1945 01 06 NKVD suimtas, kalintas Girkalnyje, Raseinių aps.

1945 01 09 nukankintas tardymo metu.


[ Redaguota 2019 Spa 03 d., 19:58 ]
Į viršų
Lakūnas
2019 Rgs 30 d., 17:59
Lakūnas
Užsiregistravęs dalyvis #26015
Prisijungta: 2019 Sau 27 d., 09:37
Pranešimų: 274Kpt. VLADAS MORKUS gimė 1897 m. rugsėjo 23 d. Kasiulkų vnk., Ariogalos vlsč., Kėdainių aps [dabar Raseinių rajonas].

1915 m. baigė Raseinių mokyklos 4 klases.

1919 m. balandžio 12 d. savanoriu įstojo Kėdainių komendantūron eiliniu, dalyvavo 9-ojo pėst. pulko žygiuose.

1920 m. sausio 7 d. pasiųstas i Karo mokyklą. 1920 m. spalio 17 d. ją baigė, suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas į 9-ąjį pėst. pulką. Spalio -lapkričio mėn. dalyvavo mūšiuose prieš lenkus Kaltanėnų, Saldutiškio, Inturkės ir Giedraičių apylinkėse.

1923 m. lapkričio 14 d. baigė Aukštųjų karininkų kursų III laidą ir gruodžio mėn. buvo perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas į mokomąją eskadrilę.

1924 m. rugpjūčio 1 d., baigęs aviacijos kursus, paskirtas į 3-iąją oro eskadrilę žvalgu.

1928 m. sausio 26 d. pirmasis Lietuvos aviacijoje atliko šuolį parašiutu. 1929 m. paruošė aerodromų parinkimo vadovėlį ir raportą apie jį.

1934 m. ruošėsi skrydžiui aplink Europą su lėktuvų ANBO-IV grupe, rinko žemėlapius, planavo skrydžio maršrutus, tačiau po nepavykusio voldemarininkų perversmo buvo pašalintas iš kariuomenės. Aktyviai dalyvavo Lietuvos aeroklubo veikloje. Kaip Lietuvos aeroklubo atstovas dalyvavo tarptautinėje FAI konferencijoje Lozanoje.

1941 m. birželio 14 d. sovietų okupantų suimtas ir ištremtas į Sosvą (Sevurallagas), Serovo raj., Sverdlovsko sr. Ypatingojo pasitarimo 1942 m. spalio 7 d. nuteistas 8-eriems metams.

Žuvo lageryje Malyje Gary 1944 m. rugsėjo 24 d.

[ Redaguota 2019 Spa 03 d., 20:22 ]
Į viršų
Lakūnas
2019 Rgs 30 d., 18:25
Lakūnas
Užsiregistravęs dalyvis #26015
Prisijungta: 2019 Sau 27 d., 09:37
Pranešimų: 2741913 11 26 Varkalių k., Šiluvos vls., Raseinių aps. gimė Sirvydas Vladas.

Baigė Raseinių g-ją.

1937 09 28 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1940 08 19 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą baigė Karo mokyklą (XXI laida), suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviaciją.

1940 10 22 likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas.

1985 06 25 mirė.

[ Redaguota 2019 Spa 03 d., 20:22 ]
Į viršų
Lakūnas
2019 Rgs 30 d., 18:30
Lakūnas
Užsiregistravęs dalyvis #26015
Prisijungta: 2019 Sau 27 d., 09:37
Pranešimų: 2741890 07 27 Šilkalnio dvare, Vadžgirio vls., Raseinių aps. gimė Soltanas Panteleomas (Panteleimonas).

1903 baigęs Raseinių m. m-los 4 klases išvyko į Baku, kur baigė Baikino komercijos m-los 6 klases.

1915 08 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę.

1916 05 05 baigė Kijevo 5 karo m-lą, suteiktas praporščiko laipsnis.

1916 12 06 pakeltas į paporučikius.

Iki 1918 03 20 tarnavo jaun. ir vyr. karininku 14 korpuso lenkų legiono aviacijos skyriuje. Dalyvavo I pasauk karo kovose su vokiečiais ir austrais bei vengrais.

1919 01 31 grįžus į Lietuvą mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas atsargon prie Kauno m. komendantūros.

1919 03 21 perkeltas į Aviacijos dalį specialistų kuopos vadu.

1919 06 11 paskirtas 1 orlaivių kovos būrio žvalgu instruktoriumi.

1919 05 organizavo Aviacijos dalies fotolaboratoriją.

Nuo 1919 06 28 žvalgas fotografas.

1919 07-08 kaip žvalgas fotografas ir rankinių granatų iš lėktuvo mėtytojas dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais.

1919 11 18 suteiktas inžinerijos vyr. leitenanto laipsnis.

1920 04 16 paskirtas 1 eskadrilės žvalgu.

1920 07 24 perkeltas į 6 pėst. pulką jaun. karininku.

1920 09 01 - 12 01 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

1921 03 12 pakeltas į kapitonus.

1921 06 01 paskirtas 8 kuopos.

1922 03 08 - 3 kuopos.

1923 12 19 - 2 kuopos.

1924 02 29 - minosvaidžių kuopos vadu.

1923 02 16-23 pasižymėjo kautynėse su lenkais neutralioje zonoje ginant Leipūnų-Rūdiškių geležinkelio ruožą, atremiant lenkų puolimą ir užimant Smalininkus.

1924 08 15 baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Bendrąjį skyrių (IV laida).

1926 01 01 paskirtas 1 kuopos vadu.

1926 09 01 išformuojant 6 pėst. pulką perkeltas į 2 pėst. pulką 1, vėliau 2 kulkosvaidžių kuopos vadu.

1932 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Kulkosvaidininkų skyrių (I laida).

1935 12 17 paskirtas mokomosios kuopos vadu, 2 pėst. pulko teismo p-kas.

1937 02 05 perkeltas į 9 pėst. pulką 3 bataliono vadu.

1937 02 16 pakeltas į majorus.

1938 09 28 pakeltas į plk. leitenantus, pačiam prašant paleistas į pėstininkų karininkų atsargą. Gavęs žemės ūkininkavo Gailiakaimio k, Babtų vls., Kauno aps. Antrosios sovietinės okupacijos metu nuo 1947 dirbo „Galiūno“ kolūkyje.

1965 05 31 mirė, palaidotas Babtų kapinėse.

[ Redaguota 2019 Spa 03 d., 20:23 ]
Į viršų
Kiras
2019 Rgs 30 d., 18:44
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Manau, kad darant tokią "galeriją" būtų naudinga kiekvieno aviatoriaus nuotrauką "surišti" su biografija.

[ Redaguota 2019 Rgs 30 d., 18:46 ]
Į viršų
Lakūnas
2019 Rgs 30 d., 19:12
Lakūnas
Užsiregistravęs dalyvis #26015
Prisijungta: 2019 Sau 27 d., 09:37
Pranešimų: 274
Nū gal ir neblogai būtų.

[ Redaguota 2019 Rgs 30 d., 19:13 ]
Į viršų
Lakūnas
2019 Spa 03 d., 17:25
Lakūnas
Užsiregistravęs dalyvis #26015
Prisijungta: 2019 Sau 27 d., 09:37
Pranešimų: 274
Gal kas žinote kokius įvykius Raseinių rajone susijusius su tarpukario aviacija.

[ Redaguota 2019 Spa 03 d., 20:24 ]
Į viršų
Eiti į puslapį   <<        >>   

Persikelti:     Į viršų

Sindikuoti šią temą: rss 0.92 Sindikuoti šią temą: rss 2.0 Sindikuoti šią temą: RDF
Powered by e107 Forum System

Svetainės nuorodos

Sveiki,

Prisijungimo vardas:

Slaptažodis:
Prisiminti mane

[ ]

Facebook