Diskusijos

Lietuvos Aviacijos Istorija 1919 - 1940 m. :: Diskusijos :: Lietuvos Karo Aviacija 1919 - 40m. :: Kiti klausimai
 
<< Prieš tai buvusi tema | Sekanti tema >>
Raseinių krašto aviatoriai
Eiti į puslapį       >>  
Moderatoriai: Arius, Nerijus Korbutas, Pijus, Mindaugas, Kiras
Autorius Pranešimas
Lakūnas
2019 Rgs 29 d., 18:32
Lakūnas
Užsiregistravęs dalyvis #26015
Prisijungta: 2019 Sau 27 d., 09:37
Pranešimų: 274
Šioje diskusijų temoje bus diskutuojama apie kilusius iš Raseinių krašto tarpukario laikotarpio lakūnus.
Į viršų
Lakūnas
2019 Rgs 29 d., 19:36
Lakūnas
Užsiregistravęs dalyvis #26015
Prisijungta: 2019 Sau 27 d., 09:37
Pranešimų: 274Kazys KLIMAS, sūnus Antano ir Bronės, gimė 1914 m. lapkričio 21 d. Raseinių apskr. ir vlsč., Kaimelio k. Tėvai ūkininkai, valdė 39,6 ha žemės.

1934 m. baigė Raseinių valdžios gimnazijos 4-ias klases. Iki tarnybos Lietuvos kariuomenėje ūkininkavo tėvų ūkyje, visuomeninėje veikloje nedalyvavo.

Kaip savanoris 1934 m. lapkričio 2 d. Raseinių apskr. komendanto priimtas į Lietuvos kariuomenę, o lapkričio 20 d. po sveikatos patikrinimo priimtas į Karo aviacijos mokyklos puskarininkių klasės lakūnų skyrių.

1935 m. birželio 18 d. išskrido savarankiškai.

1936 m. lapkričio 1 d. suteiktas grandinio, o 1937 m. vasario 15 d. jaun. puskarininkio laipsnis.

1937 m. gegužės 1 d. – birželio 16 d. stažavosi I-oje (naikintuvų) grupėje.

1937 m. spalio 30 d. baigė Karo aviacijos mokyklos puskarininkių klasės lakūnų skyrių, suteiktas II rango karo lakūno vardas, paliktas Lietuvos kariuomenėje liktiniu puskarininkiu ir tolimesnei tarnybai paskirtas į Karo aviacijos mokyklą skyrininku.

Nuo 1938 m. sausio 1 d. ėjo Karo aviacijos mokyklos puskarininkių klasės būrininko pareigas.

1938 m. balandžio 20 d. – gegužės 20 d. kartu su Karo aviacijos mokyklos mokiniais – kandidatai buvo pasiųstas į Nidos sklandymo mokyklą, kurioje baigė sklandymo kursus, suteiktas „A“ sklandytojo kategorija (atliko 7 skrydžius.).

Nuo 1938 m. rugpjūčio 3 d. paskirtas Mokomosios grupės instruktoriumi būrininku.

1939 m. vasario 16 d. suteiktas puskarininkio laipsnis.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 m. spalio 18 d. likviduojant Karo aviaciją paleistas į atsargą.

Iki 1940 m. birželio 15 d. įvairių tipų lėktuvais išskraidė 703 val. 50 min.

Buvo žinomas Karo aviacijos mokyklos skraidymo instruktorius, kuris parengė dalį Karo aviacijos mokyklos IV ir V laidos lakūnų.

[ Redaguota 2019 Spa 03 d., 16:55 ]
Į viršų
Lakūnas
2019 Rgs 29 d., 20:01
Lakūnas
Užsiregistravęs dalyvis #26015
Prisijungta: 2019 Sau 27 d., 09:37
Pranešimų: 2741904 12 23 Skirsnemunėje, Jurbarko vls., Raseinių aps. gimė Lendraitis Leonas.

1925 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1927 04 01 pakeltas į vyr. puskarininkius ir 04 11 paleistas į atsargą, bet paliktas sandėlininku-techniku.

1929 01 10 - 12 20 mokėsi lakūnų puskarininkių kursuose. Po baigimo paskirtas į Karo aviacijos 1-ąją (naikintuvų) eskadrilę, skraidė naikintuvais Letov Š.20L.

1930 10 15 baigė aukštojo pilotažo mokymus.

1932 01 01 pakeltas į I eilės karo lakūnus.

1932 baigė g-ją.

1932 - 33 studijavo VDU Teisių f-to Ekonomijos skyriuje.

1932 10 01 paskirtas į 5 eskadrilę.

1933 08 22 įstojo į Karo mokyklą.

1935 09 15 ją baigus (XVII laida) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis.

1936 09 17 studijavo VDU Technikos f-to Statybos skyriuje.

1937 10 07 pakeltas į leitenantus. Tarnaudamas karo aviacijoje dalyvavo Šaulių sąjungos aviacijos būrio veikloje.

1937 11 15 paskirtas Aviacijos m-los puskarininkių klasės vedėju.

1938 12 01 ltn. L. Lendraitis ir kpt. A. Krasnickas iš Vokietijos į Kauną atskraidino pirmąjį Šaulių sąjungos pirktą mokymo ir treniruočių lėktuvą Klemm Kl-35B.

1939 06 vėl padėjo Šaulių sąjungos aviacijos būriui atskraidinti dar du naujus lėktuvus Klemm Kl-35B, kurie vėliau pakrikštyti „Sakalas-3" ir „Sakalas-4".

1939 m. Šaulių aviacijos būrį papildžius naujais nariais, Kauno aerodrome supažindino su skrydžiais naujus aviacijos būrio narius. Sovietinei kariuomenei okupavus Lietuvą, tarnavo Karo aviacijos mokykloje technikos karininku. Tarnaudamas karo aviacijoje iš viso skraidė 917 val.

1940 10 22 Likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas. Vokietijos - SSRS karo metu tarnavo Vokietijos karo aviacijoje. Po karo emigravo į JAV, gyveno Bostone.

1990 persikėlė į Čikagą.

1995 03 25 mirė JAV, Palos Heights.


[ Redaguota 2019 Spa 03 d., 20:20 ]
Į viršų
sky76v
2019 Rgs 29 d., 20:06
Užsiregistravęs dalyvis #49
Prisijungta: 2009 Sau 27 d., 14:48
Pranešimų: 1310
Jei siekiame Jurbarką - tai ir Romualdas Marcinkus.
Į viršų
Lakūnas
2019 Rgs 29 d., 20:09
Lakūnas
Užsiregistravęs dalyvis #26015
Prisijungta: 2019 Sau 27 d., 09:37
Pranešimų: 274Viršila Romanas Mažonas gimė 1912 m. liepos 22 d. Raseiniuose, čia baigė 6 gimnazijos klases.

1932 m. gegužės 1 d. įstojo į Karo aviacijos mokyklą, įgijo II eilės karo lakūno kvalifikaciją. Tarnybą pradėjo 1934 m. pabaigoje 3-iojoje eskadrilėje Zokniuose, skraidė lėktuvais Ansaldo A. 120.

1936 m. gegužės 24 d. dalyvavo aviacijos šventėje Kaune, 7 bombonešių eskadrilėje kartu su žvalgu ltn. A. Oželiu demonstravo aerodromo puolimą.

1937 m. apgynęs I eilės karo lakūno kvalifikacijos referatą paskirtas į Karo aviacijos mokyklą lakūnų instruktoriumi. Išmokė ir išleido savarankiškai skraidyti 38 lakūnus. Dalyvavo Šaulių aviacijos būrio veikloje kaip instruktorius. Karo aviacijoje skraidė 1139 val. Sovietams okupavus Lietuvą, R. Mažonas atsisakė pasiūlymo tarnauti Raudonosios armijos 29-ojo teritorinio šaulių korpuso eskadrilėje ir buvo išleistas į atsargą.

1949 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą ir 43 metus dirbo gydytoju įvairiose medicinos įstaigose. Dalyvavo Lietuvos aviacijos veteranų veikloje nuo pirmųjų Aviacijos veteranų komiteto veiklos dienų. Lietuvos Prezidento Algirdo Brazausko 1994 m. liepos 14 d. dekretu Nr. 356 apdovanotas S. Dariaus ir S. Girėno medaliu.

Mirė 1996 m. vasario 20 d. Kaune. Palaidotas Vilkijos kapinėse.

[ Redaguota 2019 Spa 03 d., 20:20 ]
Į viršų
Pijus
2019 Rgs 29 d., 20:11
Pijus

Užsiregistravęs dalyvis #4
Prisijungta: 2008 Lap 05 d., 16:57
Pranešimų: 889
Skirsnemunė jau Jurbarko rajone, tai kažin ar betinka. Nebent į sąrašą traukiame lakūnus pagal tarpukarines Raseinių apskrities ribas.
Į viršų
Lakūnas
2019 Rgs 29 d., 20:14
Lakūnas
Užsiregistravęs dalyvis #26015
Prisijungta: 2019 Sau 27 d., 09:37
Pranešimų: 274
Traukiu į sąrašą pagal tarpukarines Raseinių apskrities ribas.

[ Redaguota 2019 Rgs 29 d., 20:16 ]
Į viršų
Lakūnas
2019 Rgs 29 d., 20:36
Lakūnas
Užsiregistravęs dalyvis #26015
Prisijungta: 2019 Sau 27 d., 09:37
Pranešimų: 274a.a. lakūnas vyr. psk. Mažonas Mikas gimė 1905 08 03 Raseiniuose, Raseinių burmistro šeimoje. Baigė keturias Raseinių gimnazijoje klases. 1924 m. pašauktas į karo tarnybą, pareiškus norą buvo paskirtas į aviaciją. 1926 m. pakeltas į vyr. psk. liko liktiniu kariuomenėje. 1927 m. kartu su vyr. ltn. J. Tumeliu baigė aviacijos kursus. 1927 08 02 išskrido pirmą kartą savarankiškai. 1927 m. baigus kursus paskirtas lakūnu į 2-ąją eskadrilę. Žuvo 1928 m. liepos 18 d.


[ Redaguota 2019 Spa 03 d., 20:21 ]
Į viršų
Lakūnas
2019 Rgs 29 d., 20:48
Lakūnas
Užsiregistravęs dalyvis #26015
Prisijungta: 2019 Sau 27 d., 09:37
Pranešimų: 2741907 01 20 Paginskių k., Kražių vls., Raseinių aps. gimė Rinbutas (Oželis) Antanas.

1928 baigė Kražių „Žiburio“ g-ją, įstojo į Karo mokyklą.

1930 10 25 ją baigus (XII laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas 8 pėst. pulko 2 kuopos jaun. karininku.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1931 10 31 paskirtas į 3 kuopą.

1933 09 22 - 2 kuopos vyr. karininku.

1933 11 20 pakeltas į leitenantus.

1934 06 29 paskirtas pulko ugniagesių komandos v-ku.

1934 08 31 komandiruotas į aviacijos karininkų kursus, paskirtas lakūnu mokiniu į Aviacijos mokyklą.

1935 10 15 baigė Karo aviacijos mokyklos karininkų kursus (II laida), suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1935 10 23 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas 3 bombonešių eskadrilės Šiauliuose karo lakūnu,

1937 01 22 - eiti Zoknių įgulos švietimo vadovo pareigas.

1937 08 21 žuvo aviakatastrofoje tarp Vaiguvos ir Kražių. Palaidotas Šiaulių kapinėse.

[ Redaguota 2019 Spa 03 d., 20:21 ]
Į viršų
Pijus
2019 Rgs 29 d., 22:00
Pijus

Užsiregistravęs dalyvis #4
Prisijungta: 2008 Lap 05 d., 16:57
Pranešimų: 889
Tokiu atveju į sąrašą nepapuls Vladas Morkus, kuris gimęs dabartiniame Raseinių rajone, tačiau tada Ariogalos valsčius buvo Kėdainių apskrityje.
Į viršų
Eiti į puslapį       >>   

Persikelti:     Į viršų

Sindikuoti šią temą: rss 0.92 Sindikuoti šią temą: rss 2.0 Sindikuoti šią temą: RDF
Powered by e107 Forum System

Svetainės nuorodos

Sveiki,

Prisijungimo vardas:

Slaptažodis:
Prisiminti mane

[ ]

Facebook