Diskusijos

Lietuvos Aviacijos Istorija 1919 - 1940 m. :: Diskusijos :: Transatlantiniai skrydžiai :: S.Darius ir S.Girėnas
 
<< Prieš tai buvusi tema | Sekanti tema >>
Lituanikos dienynas
Eiti į puslapį       >>  
Moderatoriai: Arius, Nerijus Korbutas, Pijus, Mindaugas, Kiras
Autorius Pranešimas
Kiras
2012 Lap 23 d., 09:28
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Tinklapio ketvirtų metinių proga parašiau straipsnį
Taigi, Lituanikos „aeronautinio dienyno“, kaip tokio nebuvo!
Pareikšta hipotezė kontraversiška, gal būt netikėta, prieštaraujanti paplitusiai nuomonei. Siūlau padiskutuoti. Neprieštarausiu, jei ši nuomonė bus sukritikuota ir paneigta. Bet argumentuotai, pagrįstai.
[ Redaguota 2013 Spa 24 d., 11:03 ]
Į viršų
oxygene
2013 Rgp 19 d., 13:15
Užsiregistravęs dalyvis #84
Prisijungta: 2009 Bir 04 d., 23:11
Pranešimų: 79
Ech... Ir tada žurnalistai prirašydavo velniaižin ko. Greičiausiai tikrai: buvo rastas S. Dariaus dienoraštis. Bet... Plačiajai visuomenei buvo pateiktos jo ištraukos. Viskas baigiasi liepos 13 d. įrašu "<...> Oras dar blogas". Tai iš kur tos V. Kaupo mintys?
Į viršų
Kiras
2013 Rgp 19 d., 20:57
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Frazes nurašė nuo žemėlapių (žr. čia). Dar, matyt, ir kai ką prikūrė, kad gražiau ir dramatiškiau būtų.
Į viršų
Kiras
2013 Spa 16 d., 10:19
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Lituanikos dienynas "atsirado"!

Pernai rašydamas straipsnį galvojau, kad "Lituanikos" aeronautiniu dienynu buvo pavadintas S.Dariaus dienoraštis. Tačiau dabar manau, kad tokiu vardu buvo pavadintas "Lituanikos" lėktuvo ir variklio pasas. (Kitaip galima būtų pavadinti lėktuvo formuliaru.) Dar vadintas "bortine knygute", "lėktuvo knygele", "Lituanikos techniniu pasu". Angliškai - AIRCRAFT and ENGINE LOG. Vokiškai - Logbuch.Taigi, ši knygelė raudonais viršeliais niekur nedingusi, ji yra VDKM ekspozicijoje. Joje buvo vedama variklio darbo valandų apskaita, lėktuvo priskraidymo trukmė. Vedė "Lituanikos" mechanikas V.Jesulaitis. Tuos įrašus galima pasižiūrėti šioje knygoje:
Darius ir Girėnas : dokumentai, laiškai, atsiminimai / Nijolė Dariūtė-Maštarienė, Algirdas Gamziukas, Gytis Ramoška / Kaunas : Lietuvos technikos muziejus "Plieno sparnai", 1991,
nuotraukų įklijoje tarp 112 ir 113 puslapių.

O kad šis dokumentas buvo įvardintas kaip "aeronautinis dienynas" matyti iš 1933 07 21 "Lietuvos aido" žinutės. Čia 3 pozicijoje esantis "aeronautinis dienynas" skliausteliuose pažymėtas taip, kaip jis vadinamas vokiškai - "Logbuch". Deja, jame lauktos informacijos apie skridimo eigą - lakūnų užrašų, ko tikėtasi rasti tame mitiniame "aeronautiniame dienyne" - nebuvo ir negalėjo būti.Į viršų
Kiras
2013 Spa 23 d., 12:30
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Įrašai "Lituanikos" "aeronautiniame dienyne".

Teisingiau - lėktuvo ir motoro techniniame pase (Aircraft and Engine LOG). Padariau lentelę, sugretindamas atitinkamos dienos S.Dariaus dienoraščio įrašus.

DataMotoro darbo laikas žemėje Motoro darbo laikas ore Įrašai S.Dariaus dienoraštyje
04 243025Pirmas mėginimas lėktuvo – pasekmingas. Gerai pakilo ir nusileido. Kylant jautėsi lėktuvo nosė labai sunki. Tas pats buvo ir leidžiantis. Dešinysis sparnas sunkus. Gazolino siurblys neveikė. Aeroplanas rengiamas ryt dienos mėginimui. Inž. ir Dirbtuvių savininkas Lairdas skrido kartu. Tiesa pokilio ir posūkio vairai kiek drebėjo momentais.
04 252030Antras lėktuvo mėginimas su didesniu svoriu uodegos linkui ir 25 gal gazolino daugiau užpakaliniame bake.
Aeroplanas valdomas daug lengviau, lygsvara geresnė. Dešinysis sparnas dar kiek sunkesnis. Gazolino siurblys tvarkoje, alyvos slėgimas dar per mažas.
Viso skraidžiau 30 min. Lairdas skrido kartu, abu buvo gan patenkinti.
04 282050Atliekami tris mėginamus skridimus.
05 061520Po krikštynų atliekami dar vieną skridimą.
05 07203:20 Išskrendami 9:30 V. R.
Clevelandą pasiekiami 12:50. Sužinomi, kad oras blogas kalnuose.
05 07102:40Apie 75 min. nuo Clevelando į Rytus sutinkami kitą lėktuvą skrendantį į vakarus...
Įskrendami į miglą apie 17 val. Sužinomi, kad mūsų įnduktorinis kompasas neveikia. Pasisukinėjus po debesius ir nežinant krypties apie 10 min. išlendami į apačią ir visai netoli nuo žemės. Reikia vien tik žemėlapiu naudotis. Pasiekiami Clarion pagalbinį aerodromą. Sutaisomi komp.
05 07102:40Pasiekiami Newarko aerodromą – 20:45 val.
05 08530Vykstami atgabenti lėktuvo į Floyd Bennet aerodromą. Sutinka mus korespondentų ir fotografų armija. Fotografuojamės
05 091020Vykstami į aerodromą, kur vaidinami ir pasakom trumpas kalbas į Kalbamosios Kronikos filmą. Tenka dėl jų ir paskraidyti
05 14302:0014:30 val. skrendami į Vytauto parką, kurį keletas kartų apsukį nusileidžiami William Penn aerodrome. Mus patinka V.V.S. atstovai ir gabena į Parką. Kur praleidžiami likusią dalį dienos. Išlėkdami dar apsukami Vytauto Parką. Pasiekiami Floyd Bennet aerodromą naktį.
Philadelphios parengimas nusisekė visapusiškai.
05 231545Directional Zyro (krypties gyroskopas) įtaisytas ir išmėgintas. Skraidomi 45 min. Girėnas, Jesulaitis ir aš.
Aš pakylu ir nusileidžiu. Induktorinis kompasas neveikia, nėra galimybės tad patikrinti ir aperiodinio kompaso.
05 261540Pakeičiami kompasui vietą. Mėginami instrumentą ore. Kiek galima spręsti iš akies, atrodo visai tvarkoje. Geležes įtaka labai maža. Skraidomi apie 55 min. Kartu tikrinami ir induktorinį kompasą.
Januškevičius Liet. kino kalbamų filmų savininkas nufilmoja mus, tenka porą žodžių pasakyti.
05 271050Dar mėginimai navigacijos instrumentų, be to benzino siurblio pajėgumas sumažinamas iki 3 svarų slėgimo.
Skraidomi apie 49 min. Instrumentai elgiasi gerai, be to paskraidomi ir virš Brooklyno trečią val.
05 311510
06 02201:10Skrendami į Roosevelt aerodromą pas „Standart Aircraft Instrument Co". Patikrinami abu kompasai ir randami geroje tvarkoje.
Pastebėtina paprastasis magnetinis kompasas turi tik 3° klaidą.
Atliekami uždengtoje kabinoje, nežiūrint į orą, skridimo pratimą.
06 03202:455:20 val. išleidžiami „Jimmie Mattern".
8:20 Išlekiami į Hartford Conn. Hamilton Standard stell Propeller Co. paimti naujo propelerio. Propeleris priimamas po trečio nustatymo ir mėginimo.
Sutinkami Pratt and Withoy dirbtuvėsi Gen. de Penedo.
Skrendant į Hartford, atliekami Navigacijos instrumentų patikrinimą, o taip pat ir degamosios medžiagos eikvojimą 1760 A motorui veikiant išeikvota 15 gal 54,5 min. Grįžtant skrendu su uždengta kabina, atlieku navigaciją ir lėktuvo vairavimą.
06 06301:20Nieko ypatingo.
06 10202:15Atliekami navigacijos užduotį instrumentų patikrinimo dėliai. Taip pat rekordojami degamos medžiagos eikvojimą – norime tiksliau sužinoti kiek gazolino bus reikalinga.
Atliekami instrumentais skridimo pratimą. Viso skraidėm 3 val. 30 min.
06 11201:50Navigacijos užduotis. Kryptys tiksliai išlaikytos, deja kompasų rodymai nesupuola – teks tyrinėti. Viso skraidomi 1:30 v.
06 17301:15Atsikėliau 5:30 val. vykstam aerodroman. Išleidžiami gazoliną iš didžiųjų bakų ir pripilame žibalo,
Viso 368 gal į bakus ir 20 gal blėkinėse užpakaly bakų padedami. Gazolino sparnuose 80 gal., viso lėktuvas sveria daugiau 6500 svarų.
Išvežu lėktuvą į lauką ilgojo kelio gale kiek įstrižai. Paleidau motorą, uodega nekyla taip greit kaip paprastai, pakyla į 8 sekundes, lėktuvas atsitraukia nuo žemės į 23 sek. Išilginė lygsvara blogesnė. Bet lėktuvas turi daug atsarginės jėgos, kyla gerai – pakylami iki 4000 pėdų. Art. Horison (aviahorizontas) pasirodo sugedęs. Bendrai patenkintas mėginimu.
06 19101:00Kompasas dar kartą patikrinamas. Horizonto instrumentas pritvirtinamas ir patikrinamas ore, randami tvarkoje. Skrisdami išmetami dar vieną kanę. Kanių išmetimui prietaisas randamas tvarkoje.
Patenkinti lėktuvo bandymais ir dabar išskridimas priklauso vien tik nuo oro.
07 12151:30Skraidomi navigacijos instrumentų patikrinimo reikalu, taip pat noras pasitreniroti, bei išjudinti motorą.
Sužinau kad induktorinis kompasas 16° nuo krypties t. y. 47° tikroji kryptis 63°. Skirtumas 16°, atgal tas pats 227 znd. 243 aperiod. skirtumas 16°.
07 13??Skraidomi ir patikrinami tik ką atreguliotą induktorinį kompasą.
Oras dar blogas.
Įrašas S.Girėno užrašų knygelėje liepos 13 d.:
Peržiūrėjom kompasą, paskraidėm ir truputį pertaisę sutvarkėm.
Viso6:3029:05Viso motoro darbo laikas 35 val. 35 min.
Į viršų
JG52
2013 Spa 24 d., 09:31
Užsiregistravęs dalyvis #156
Prisijungta: 2010 Rgp 19 d., 14:53
Pranešimų: 519
"Skrisdami išmetami dar vieną kanę. Kanių išmetimui prietaisas randamas tvarkoje."
Įdomu, kas tai per prietaisas? O iš dienoraščio matyti, kad prietaisų reguliavimas vyko kone iki paskutinės munutės.
Į viršų
Kiras
2013 Spa 24 d., 11:02
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Aha, ir mane jau nuo labai seniai domina, koks tas įrenginys galėjo būti.

Ką dar galima būtų pasakyti apie pateiktą sąrašą?

1. Dviejose vietose S.Darius nurodo ilgesnį skraidymų laiką, nei įrašyta, be to visiškai nepažymėtas liepos 13 skridimas, nors ir S.Girėnas apie tai rašo. Vadinasi bendras priskraidytas valandų skaičius yra šiek tiek didesnis nei 29 val. - maždaug 31-32 val.

2. Šitoks bendras pasiruošimo skraidymų laikas tokiam žygiui, manyčiau, per mažas. Juk čia viskas įėjo į bendrą katilą: ir lėktuvo bandymai po perdirbimo, ir kelionė iš Čikagos į Niujorką, ir demonstraciniai skridimai korespondentams, ir treniruotės skraidyti pagal prietaisus, ir prietaisų tikrinimas bei derinimas, ir t.t. Taigi treniruotėms (skraidyti aklai - pagal prietaisus - kas labai aktualu buvo S.Girėnui) laiko buvo skirta minimaliai.
O bendras motoro (naujo!) darbo laikas - viso labo tik apie 36-37 val. Juk naujam motorui reikėtų pakankamai laiko "prisidirbti", kad išryškėtų galimi defektai.

3. Kad yra galutinai pasiruošę skrydžiui per Atlantą, Darius deklaruoja birželio 19 d. O jau nuo tada prasideda tinkamo oro laukimas. Viso labo 3,5 savaitės, o ne du mėnesiai, kaip kartais teigiama.
Beje, tą laukimo laikotarpį neišnaudojo skraidymams ir treniruotėms. Po birželio 19 d. pakilo oran tik liepos 12 - "išjudinti motorą".

4. Per minimą laukimo laikotarpį buvo du momentai, kai tikėjosi išskristi:

Birželio 25 d.
Įrašas S.Dariaus dienoraštyje:
Išvykstu į oro tėmijimo stotį 9:30. Stoty studijuoju orlapius ir prieinu išvados, kad oras ganėtinai geras. Pasišaukiu Daktarą iš namų, jis taip pat pripažysta, kad bendras oro stovis neblogas. Padaro man orlapį. Pasiremiant esamomis žiniomis nusprendžiu skristi, jei sekantis pranešimas nepraneš ką blogesnio.
20 val. vak. atidedamas skridimas.

Įrašas S.Girėno užrašų knygelėje:
Manėm išskristi sekmadienio rytą, nes oras atrdodė geras, bet apie penktą vakaro pasikeitė. Reikės palaukti.

Liepos 5 d.
Įrašai S.Dariaus dienoraštyje liepos 3-4-5 dienomis:
- Oras kiek gerėja. Tikimasi liepos mėn. 5 d. išskristi Lietuvon.
- Ūpas geras. Rengiamės skristi.
Oro spėjimo... sužinau, kad oras nors neblogas, bet priešingi vėjai. Tikimės, kad žemo slėgimo rajonas pasitrauks rytų žiemių linkui, susidarys prielankesnės sąlygos.
Tikimės pasiekti Kauną iki sekmadienio.
- Oro stovis kiek pasikeitė. Skridimas atidedamas iki liepos 7 d. Laukiami.

Įrašas S.Girėno užrašų knygelėje liepos 3-4-5 dienomis:
- Oras kiek geresnis. Šaltoka. Manau, kad apie 5 šio mėn. mes apleisim Ameriką.
- Oras gražus. Abu su Darium buvom pas dr. Kimbalą pasiteirauti apie orą. Jau atsibodo laukti.
- Darius išvažiavo į miestą žinių apie orą. Atrodo, kad jau paskutinė diena Amerikoj.


[ Redaguota 2013 Spa 24 d., 11:43 ]
Į viršų
Pijus
2013 Lap 16 d., 13:41
Pijus

Užsiregistravęs dalyvis #4
Prisijungta: 2008 Lap 05 d., 16:57
Pranešimų: 889
Skaitinėjau internete apie lietuvių paveldą Amerikoje, tai radau tokią frazę: "Nuo 1978 m. juose veikia ir Lietuvių muziejus, pilnas su Lietuva susijusių eksponatų (tarp jų - J. Basanavičiaus akiniai, S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio žurnalas)." Apie kokį žurnalą kalbama? Ar čia tik paprasta žmogaus ,nelabai besidominčio "LItuanicos" skrydžiu, klaida?

Tas straipsnis: http://global.truelithuania.com/lt/category/usa/maryland/


[ Redaguota 2013 Lap 16 d., 13:42 ]
Į viršų
Kiras
2013 Lap 20 d., 10:59
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Apie kokį žurnalą?
Nežinia. Bet nemanau, kad čia būtų "aeronautinis dienynas" - Vokietijoje pradingęs, Baltimorėje kažkokiu būdu atsiradęs. Ir iki šiol apie tai būtų tylima, nors tokio "dienyno" atsiradimas - tai jau gera "bomba".

Tikriausiai kokie nors nelabai reikšmingi užrašai.
Į viršų
Kiras
2013 Lap 20 d., 12:53
Kiras

Užsiregistravęs dalyvis #19
Prisijungta: 2008 Lap 24 d., 19:16
Pranešimų: 1398
Mano pernykštį straipsnį Gražina Sviderskytė sumalė į miltus.

Dabar belieka laukti, kada "dienynas" atsiras.
Į viršų
Eiti į puslapį       >>   

Persikelti:     Į viršų

Sindikuoti šią temą: rss 0.92 Sindikuoti šią temą: rss 2.0 Sindikuoti šią temą: RDF
Powered by e107 Forum System

Svetainės nuorodos

Sveiki,

Prisijungimo vardas:

Slaptažodis:
Prisiminti mane

[ ]

Facebook