Pirmajam lietuvių skrydžiui per Atlantą – 87

Pijus 2020 liepos 17 d., 09:10  

1933 m. Liepos 15-17 dienomis vykęs ir tragiškai pasibaigęs lietuvių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydis įėjo į lietuvių tautos istoriją. Šis skrydis daugeliui tapo priežastimi, kodėl atsirado begalinis noras kilti į dangų ar domėtis Lietuvos bei pasaulio aviacijos istorija. Kol gyvos diskusijos apie lakūnus ir „Lituanicos“ skrydį – tol gyvas šių lakūnų atminimas. Neužmirškime! Kviečiame paskaityti mūsų puslapio „Lituanicos“ skrydžio skyrelį, kuriame rasite ir šios svetainės pasididžiavimą – G. Kačergiaus straipsnių ciklą „LITUANIKOS skrydis“.


     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis