Birželio 15-oji

Nerijus Korbutas 2020 birželio 15 d., 11:19  

1940 m. birželio 15 d. sulaužydama tarptautines sutartis Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvos Respubliką. Prasidėjo didžioji tautos tragedija, besitęsusi pusę amžiaus - valstybės naikinimas, represijos, trėmimai, krašto sovietizacija. Aerodromai ir visa Lietuvos karinė aviacija buvo užimta viena pirmųjų, o netrukus ir sunaikinta. Jau pirmaisiais metais paleista į atsargą, persekiota, represuota didelė dalis aviacijos karininkijos, išplėštas ir išgrobstytas technikos parkas. Padaryta milžiniška, neatstatoma ir niekaip neišmatuojama žala jaunai Lietuvos valstybei. Nevalia to užmiršti. Prisimindami šią tragišką sukaktį kviečiame paskaityti apie pirmąsias okupacijos dienas Karo aviacijos aerodromuose, vadinamąją Tautinę eskadrilę ir aviacijos likvidaciją:


     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis