Karo lakūnui, av. majorui, partizanui Broniui Vaivadai - 120

Nerijus Korbutas 2020 gegužės 29 d., 08:52  
Šiandien, minėdami 120-ąsias gimimo metines prisimename karo lakūną, aviacijos majorą, partizaną Bronių Vaivadą.
Bronius Vaivada gimė 1900 m. gegužės 29 d. Žadeikių k., tuom. Vabalninko vlsč., Biržų aps. ūkininkų Mykolo ir Elžbietos Klypaitės Vaivadų šeimoje.
Mokėsi Kupreliškyje, vėliau – Biržų gimnazijoje. 1923 m. baigė Karo mokyklą, paskirtas į aviaciją. 1931 m. išleido pirmą lietuvišką meteorologijos vadovėlį „Aeronautinė meteorologija“. 1932 m. Pandėlyje vedė Vandą Baltušytę, tais pačiais 1932 m. išsiųstas, 1936 m. baigė Strasbūro universitetą, įgijo geofizikos inžinieriaus diplomą. Po studijų paskirtas Karo aviacijos Meteorologijos tarnybos viršininku, suteiktas majoro laipsnis. Dėstė meteorologiją Karo aviacijos mokykloje. Į atsargą išleistas 1940 m.
Karo metais mokytojavo Utenos gimnazijoje, o prasidėjus tautiniam pasipriešinimui okupantams - įsiliejo į partizanų gretas. Buvo žinomas Akmens, vėliau Vilko slapyvardžiais. Nužudytas 1946 m.

Kviečiame paskaityti apie Bronių Vaivadą plačiau, peržiūrėti pateiktus dokumentus ir fotografijas:


     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis