Karo lakūno, av. ltn. Vytauto Raubos žūčiai - 100

Nerijus Korbutas 2020 gegužės 12 d., 06:28  
- Vytai, ką darai... - šaukiau aš jam sustojęs ir suakmenėjęs, žinodamas, kad Rauba neišgirs. - Vytuk, nedaryk taip... Vytai, ar pašėlai?!...
O „Halb" vis smigdavo staigiai, staigiai kildavo ir sukosi velniškai staigiais posūkiais. Mačiau, kad ten sėdi dviese - prie pat sparno Rauba, o žvalgo sėdynėje dar vienas...
- Vytai, Vytai!., -jaudinausi ir mačiau, kad Rauba ligi tol visų laikomas labai drąsiu lakūnu, šiandien jau peržengė visas ribas. Jį valdė vien tik azartas. Atsargumas liko antraeilis.
Ir štai „Halb" ūmai vikstelėjo striuką uodegą, rainas sparnas plačiu mostu pjovė oro bedugnę ir... žemyn. Baisusis suktukas. Ir visai arti žemės... Po kelių sekundžių- šiurpus trenksmas. Žemė. Smūgis. Buvo 1920 metų gegužės mėnesio 12 diena.

Taip karo lakūno Vytauto Raubos žūtį aprašė jo sparno brolis Leonardas Peseckas.
Vytautas Rauba gimė 1899 rugsėjo 9 d. Pusdešrių kaime, Šakių raj. ūkininkų Jono Raubos ir Marijonos Sperauskaitės šeimoje. I pasaulinio karo metu mokėsi M. Yčo gimnazijoje, evakuotoje į Voronežą. 1918 grįžo į Lietuvą. 1919 m. pradžioje įstojo į Lietuvos kariuomenę, priimtas į aviacijos mokyklą, 1919 m. rugpjūčio 28 d. išskrido savarankiškai, tų pačių metų pabaigoje baigė Karo aviacijos mokyklą, suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis. Pasižymėjo meniniais gabumais, sukūrė pirmuosius lietuviškus Karo aviacijos lėktuvų ženklus, taip pat Karo aviacijos mokyklos baigimo I laidos ženklą, kurio 34 vienetai pagaminti Vokietijoje. Atliko 150 skrydžių, ore išbuvo 24 val. Lemiamam skrydžiui pakilo 1920 m. gegužės 12 d., kuomet atliekant pratimą mažame aukštyje pateko į suktuką. Nuo patirtų sužalojimų sekančią dieną mirė. Palaidotas Kauno miesto kapinėse, 1958 m. naikinant senąsias Kauno m. kapines palaikai perkelti į Eigulių kapines. Jo vardu pavadinta gatvė Aleksote Kaune. 2000 m. lapkričio 17 d. Aleksoto aerodrome atidarytame Lietuvos karo aviacijos memoriale atidengta atminimo lenta. V.Rauba - vienas pirmųjų Lietuvos lakūnų ir pirmasis lietuvis žuvęs aviakatastrofoje. Neužmirkime. Plačiau apie Vytautą Raubą skaitykite nuorodoje:


     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis