Karo lakūnui, savanoriui, av. ltn. Stasiui Tumui 120

Nerijus Korbutas 2020 gegužės 09 d., 10:40  
Stasys Tumas - vienas iš tų Lietuvos aviacijos pirmeivių, baigusių legendinę 1919 m. Karo aviacijos laidą. Šiandien minime jo 120-ąsias gimimo metines.
Gimė 1900 m. gegužės 9 d. Adomo ir Onos Baranauskaitės Tumų šeimoje Migiškiuose, tuometiniame Alantos valsčiuje. Mokėsi Gardine bei Voroneže. 1918 m. grįžo į Lietuvą, savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, baigė Karo aviacijos mokyklą, tapo karo lakūnu. 1923 m. aviakatastrofoje susižeidė, po jos nebeskraidė. 1930 m. pasiprašė į atsargą. 4-ame dešimtmetyje dirbo pasienio tarnyboje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, 1949 m. sausio 10 d. mirė Kemptene. (lig šiol rašyta, kad mirė 1948 m. per Velykas, tačiau mūsų rasti dokumentai neginčijamai liudija, kad tikroji mirties data yra 1949 m. sausio 10 d.)
Kviečiame paskaityti atnaujintą Stasio Tumo biografiją, peržiūrėti dokumentus ir fotografijas. Neužmirškime.


     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis