Karo lakūnui, av. majorui Adolfui Žygui - 120

Nerijus Korbutas 2020 kovo 23 d., 21:15  
Minime 120-ąsias Karo lakūno, av. majoro Adolfo Žygo gimimo metines. Kviečiame paskaityti biografiją ir peržiūrėti majoro giminaičių atsiųstas fotografijas.


     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis