Karo lakūnui, gen.št. plk.ltn. Juozui Jankauskui - 120

Nerijus Korbutas 2020 kovo 04 d., 08:23  

Minime 120-ąsias Karo lakūno, gen.št. plk.ltn. Juozo Jankausko gimimo metines. Lietuvos Kariuomenėje Juozas Jankauskas tarnavo nuo 1919 iki 1940 metų. Per šiuos ilgus tarnybos metus padarė puikią karininko karjerą, o prasidėjus okupacijoms tapo aktyviu antisovietinio ir antinacistinio pasipriešinimo dalyviu. Kalėjo Sibire. Grįžo 1957 m. Mirė 1967 m. Palaidotas Garliavos Jonučių kapinėse.
Minėdami šią gražią sukaktį kviečiame paskaityti atnaujintą ir papildytą keletu dokumentų bei fotografijų šio karo lakūno biografiją. Neužmirškime savo tautos didžiavyrių!


     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis