120-osios av. kpt. Prano Gudyno gimimo metinės

Nerijus Korbutas 2020 sausio 12 d., 12:56  


Minime 120-ąsias Karo lakūno av. kpt. Prano Gudyno gimimo metines.
Pranas Gudynas gimė 1900 m. sausio 12 d. Mauručių kaimo ūkininkų šeimoje, baigė Veiverių mokytojų seminariją, 1920 m. įstojo į Karo mokyklą, 1927 m. tapo 4-os eskadrilės karo lakūnu, 1929 m. būdamas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Augustino Voldemaro adjutantu žuvo per pasikėsinimą į A.Voldemarą. Įvykio metu taip pat sužeistas kitas Ministro Pirmininko adjutantas kpt. Leonas Virbickas, bei atsitiktinai įvykio vietoje atsidūrusi panelė Galina Juodakytė.
Po mirties vyr. ltn. Pranas Gudynas apdovanotas Vyties kryžiaus 3 laipsnio ordinu ir pakeltas į kapitonus. Su didelėmis iškilmėmis palaidotas Veiverių kapinėse.

     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis