Felikso Vaitkaus genealogija

Nerijus Korbutas 2019 gegužės 19 d., 16:40  Felikso Vaitkaus tėvas Antanas Vaitkus savo santechnikos prekių krautuvėlėje klausosi radijo ir laukia žinių apie per Atlantą skrendantį sūnų, 1935 m. rugsėjis, 10 West Superior street, Čikaga
(Nerijaus Korbuto rinkinys)


Feliksas Vaitkus - lietuvių kilmės lakūnas, 1935 m. rugsėjo 21-22 dienomis perdaryta "Lockheed Vega 5B" - Lituanica II perskridęs Atlantą. Šiuo skrydžiu, aukso raidėmis įrašė savo pavardę į Lietuvos, Airijos ir pasaulio aviacijos istoriją, tapo šeštuoju transatlantiniu solo pilotu, bei vieninteliu lakūnu perskridusiu Atlantą 1935 metais.
Apie F.Vaitkų prirašyta galybė straipsnių, yra išleistų knygų, dokumentinių filmų, parengta parodų, tačiau lig šiol labai mažai žinojome apie legendinio lakūno tėvus, brolius, seserį ir kitą artimųjų ratą. Šiame darbe pabandyta surinkti tikslios artimųjų gimimo datos, vietos ir kita informacija, kuri, galbūt, ateityje pasitarnaus jūsų ir mūsų darbuose rengiant publikacijas apie lakūną F.Vaitkų ar tiesiog praplės žinias. Paskaitykite:

FELIKSO VAITKAUS GENEALOGIJA

     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis