Vyčio Aeroklubui Čikagoje - 90.

Nerijus Korbutas 2019 sausio 31 d., 08:51  Prieš 90 metų, 1929 m. sausio 31 d. Čikagoje įsteigtas pirmasis išeivijoje lietuviškas aviacinis sporto klubas - Vyčio Aeroklubas (angl. Knight's Aviation Club)
Pagrindinis steigėjas ir klubo pirmininkas Steponas Darius. Turėti du lėktuvai. Klubas veikė iki 1929 m. pabaigos.
     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis