1918.11.11 - 2018.11.11

Nerijus Korbutas 2018 lapkričio 11 d., 15:22  

Prieš 100 metų, 1918 m. lapkričio 11 d. Europoje nutilo ginklai ir pasibaigė 4-ius metus trukęs 1-asis pasaulinis karas. Karo verpetai buvo įtraukę ne vieną lietuvį, ir nors, greičiausiai, nėra atlikta rimtų tyrimų apie lietuvius karius 1-ojo pasaulinio karo Vakarų fronte, tačiau tikrai žinome, kad tame kare dalyvavo ir vienas žymiausių vyrų Lietuvos aviacijos istorijoje. Tai Steponas Darius.
Paskaitykite Pijaus Poškaus rašinį apie S.Darių, jame trumpai apžvelgta ir tarnyba Europoje.SVETAINĖS ADMINISTRACIJA
     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis