„LITUANIKOS“ skrydis

Kiras 2018 spalio 07 d., 15:59  Prieš 85 metus, 1933 m. spalio 7 dieną laikraštyje „Lietuvos žinios“ buvo paskelbtas Antano Gustaičio vadovautos komisijos AKTAS dėl Lituanicos žuvimo priežasčių. Lietuvos žmonėms buvo pateiktos oficialios „Lituanikos“ katastrofos bei S.Dariaus ir S.Girėno žūties aplinkybės. Ir tarsi buvo padėtas taškas „Lituanikos“ skrydžio istorijoje.

Ta proga Plieno sparnų svetainė parengė pilną „Lituanikos“ katastrofos tyrimo dokumentų sąvadą.

Kartu pateikiame ir straipsnių ciklą „LITUANIKOS SKRYDIS“. Tai rašiniai daugiausia apie technines „Lituanikos“ skrydžio detales. Yra ir tai, ko galbūt nerasite ligšiolinėje „Lituanikos“ istoriografijoje. Šiuose rašiniuose taip pat yra tam tikrų niuansų, kurie nesutampa su nusistovėjusiais daug metų kartotais teiginiais, yra kai kurių prieštaravimų visuotinai priimtai nuomonei.


SVETAINĖS ADMINISTRACIJA     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis