Pirmąjam šaulių sąj. lėktuvui - 80

Nerijus Korbutas 2018 rugpjūčio 12 d., 12:28  
Lygiai prieš 80 metų, gražų 1938 m. rugpjūčio 12 d. rytą Kauno aerodrome vyko nepaprastas renginys - Amerikos lietuvio Pauliaus Šaltenio iniciatyva Šaulių sąjungai padovanotas pirmasis lėktuvas Tylor "Cub".
Paulius Šaltenis mintį Šaulių sąjungai nupirkti ir padovanoti lėktuvą iškėlė 1938 m. pavasarį. Sulaukęs pritarimo organizavo šventes, piknikus, kurių metu rinko aukas ir tų pačių metų vasarą už 1650$ nupirko minėtą lėktuvą.
Planuota lėktuvą įteikti Tautinės Olimpiados aviacijos dienoje, įvykusioje 1938 m. liepos 30 d. Kauno aerodrome, bet nespėta, kadangi P.Šaltenis į į Lietuvą atvyko rugpjūčio 4 d., o lėktuvas į Klaipėdą atplukdytas tik rugpūčio 10 d.
Lėktuvo įteikimo iškilmės įvyko rugpjūčio 12 d., P. Šalteniui su šaulių av. būrio vadu kpt. Krasnicku jį perskraidinus iš Klaipėdos į Kauną. Aerodrome juos pasitiko Šaulių Sąjungos vadas plk. Saladžius, LAK pirm. prof. Z. Žemaitis, karo aviacijos virš. pav. plk. Rapšys, spaudos atstovai, šauliai ir šaulės, bei tūkstantinė minia. Plačiau apie Paulių Šaltenį ir Lietuvos Šaulių sąjungos aviaciją skaitykite skiltyje

ŠAULIŲ SĄJUNGOS AVIACIJA

SVETAINĖS ADMINISTRACIJA
     

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis